Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra 2008

Stefanusdagen

Vi har kommet til 2. juledag, Stefanusdagen. Det er dagen til minne av den første martyr. Det glade budskapet om Gud som sender sin Sønn, Jesus Kristus, som frelser til verden, blir brått avløst av budskapet om hva som vil skje både med Jesus og hans etterfølgere. I går ble Kristus født på jorden. – I dag fødes Stefanus til himmelen. Vi synger i julesalmen, ”Her kommer, Jesus dine små” om ”stall og krybbe, kors og død” (NoS 42, v. 3) og her ser vi det tydelig. Ikke bare Jesus skal møte lidelse og død, det skal også hans etterfølgere. Stefanus kan du lese om i Apg. 6,8 - 7,60. Finn fram Bibelen din, eller gå inn på bibelen.no og les om ham der. Dagens prekentekst var hentet fra Matteusevangeliet og forteller at forfølgelse er noe vi alle kan vente på grunn av troen på Jesus Kristus: Ta dere i vare for menneskene! For de skal utlevere dere til domstolene og piske dere i synagogene sine. Og for min skyld skal dere føres fram for landshøvdinger og konger og stå som vitner for dem og f

Se hans herlighet!

”Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det.” (Luk. 2,18-19) Undring i møte med mysteriet. Det lille barnet i krybben er Frelseren. Undring. Maria tar det til seg og gjemmer det og grunner på det. Hva betyr dette? Hva vil det bety for barnets framtid? Hvem er den lille gutten, hun nettopp har gitt liv til? Han ligger der, nyfødt, mellom halm og strå. Han er hennes førstefødte, hennes sønn. Han er Guds førstefødte, Guds sønn. Gud, fullt og helt. Menneske, fullt og helt. Gjeterne kom til krybben og de så, og gjenga det engelen hadde fortalt dem. Vismennene kom til krybben og de så, bøyde kne og hyllet barnet. I dag kommer vi sammen for å se ham og tilbe ham. Slik gjeterne og vismennene gjorde. Slik kirken i alle land og på alle steder gjør det i dag. Prekenteksten er fra Johannes 1,1-14: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blit

Gaven fra Gud til deg

I dag fylles landets kirker av mennesker som starter julefeiringen i kirka. Julens budskap om Frelseren som kom til verden vil lyde over alt. Det er Guds gave til deg! Ta i mot og ta i bruk Guds gave til deg! Ta del i Guds rike og la Jesus være din Konge! Ta imot hjelpen fra Gud og la Jesus være din Frelser! Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom noe sted. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på markene og holdt nattevakt ov

Det sanne lys

Adventstiden går mot slutten og snart kan feiringen av han som skal komme begynne. Mange kirker har flere ganger i løpet av de siste ukene vært fulle av forventningsfulle mennsker, barn, unge og voksne. Vi har nettopp passert årets korteste dag og sola har snudd. Det går mot lysere tider og vi skal ta imot ham som er det sanne lys: Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. (Joh. 1,9-12) Ta deg tid midt i de siste juleforberedelsene til å sitte ned noen minutter og si til deg selv at det er til deg han har kommet og du får ta imot og være Guds barn.

Gledens adventssøndag

I dag tenner vi det fjerde lys, og natten blir til dag. Nå venter vi på Frelseren for alle folkeslag. Så var alle lysene i adventsstaken tent i år og det er bare noen dager igjen til julaften. Vi har kommet til gledens adventssøndag. Det handler om gleden over han som skal komme. Dette er en glede som vi kan tillate oss å ha uansett hvordan vi egentlig har det. Denne gleden er ikke avhengig av oss og den handler ikke om at vi krampaktig har å glede oss fordi det er jul! Gleden kommer av noe utenfor oss selv. Gleden kommer av det gledens budskap som bringes til oss. Det var om denne glede Døperen Johannes vitnet: Dette er vitneutsagnet fra Johannes da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre: «Hvem er du?» Da bekjente han og fornektet ikke – han bekjente: «Jeg er ikke Messias.» «Hvem er du da,» spurte de, «er du Elia?» «Nei, det er jeg ikke,» svarte han. De spurte: «Er du profeten?» «Nei,» sa han. «Hvem er du da?» sa de. «Vi må ha et svar å gi dem so

Til hvem?

Ropet fra Døperen Johannes i ødemarket lød: Vend om! Døperen Johannes ble etterhvert usikker på om Jesus virkelig var den riktige Messias og sendte sine disipler for å spørre (jfr. sist søndag). Hva skjedde? Templet ble ikke stormet. Makthaverne ble ikke truet. Jesus pekte på sine gjerninger og de forteller til hvem han var kommet: Ikkje til sjølvhjelpne sjeler, ikke til stolte sinn, men til det brostne hjartno steig verda sin frelsar inn. (Trygve Bjerkrheim)

Kom, konge, kom

Kongen som kommer, veirydderen som rydder vei, lyset som stråler fram i mørket og han som en dag skal komme igjen. Alt er ulike temaer i adventstiden. I dag har jeg funnet fram til en adventssalme som har flere av tidens temaer i seg, Kom, kongen, kom: Kom, konge, kom i morgenglans og bryt din seiers vei for riket som med himmel, jord tilhører evig deg! Kom herlig som når himlens sol går opp med gyllen glød, og ikke som da først du kom til spott og strid og død! Kom, konge, kom i morgenglans og gjør en ende bratt på jordens mørke, tenn den dag som aldri mer blir natt! Kom herlig med den lyse dag som klart er forutsagt, da retten har alt råderom og sannheten all makt. Kom, konge, kom i morgenglans med herligheten klar som folket ditt har stundet mot! Kom, konge, kom, vær snar! Salmen er skrevet av John Brownlie og oversatt av Johannes Smemo, og står i Norsk salmebok.

Lyset

Vi er inne i den mørkeste tiden på året hos oss og da er det naturlig at vi er opptatt av lys. Vi henger opp adventsstjerner i vinduene, plasserer elektriske lysestaker i vinduskarmene og bruker mengder med stearinlys - både i adventslysestaken og ellers. For hver søndag i adventstiden tenner vi enda ett lys i adventslysestaken - det blir lysere og lysere, til tross for at når vi tenner det fjerde og siste adventslyset er vi på en av de mørkeste dagene i året. Lysene skal minne oss om han som er Det sanne lys. Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. (Joh. 1,9) La Ham lyse for deg i denne adventstiden!

På vei mot gledens adventssøndag

4. søndag i advent er det tid for å glede seg, for Herren er nær. Julehøytiden er en bare en uke unna. Om en uke sitter vi i kirkene rundt om i landet og hører gledensbudet. I kirkene landet rundt vil det fortelles godt budskap og forkynnes frelse. I dag skal vi la profeten Jesaja minne oss om det glade budskap vi skal få høre igjen: Hvor fagert det er når den som bringer gledesbud, kommer løpende over fjell, melder fred og bærer godt budskap, forkynner frelse og sier til Sion: «Din Gud er konge!» Hør, dine vaktmenn roper høyt, de jubler alle sammen. Like for sine øyne ser de at Herren vender tilbake til Sion. Jes. 52,7-8

Når Jesus kommer

Jeg har i dag bladd i Salmebok 2008, forslag til ny norsk salmebok, del 1 de nye salmene. Der har det kommet med litt nytt til adventstiden og mye spennende til jul. Per Lønning har en adventssalme med, skrevet etter en salme av M.B. Landstad, Når Jesus kommer til vår verden. Her er de to første versene: Når Jesus kommer til vår verden, da stiger himmelriket ned. Da tenner håpet morgenstjernen, og alle engler jubler med. Da blir vår sønderrevne jord forenet etter Herrens ord. Når Jesus kommer inn i landet og frigjør folket med sin makt, når hjerter fjernt og nært har sannet hans ord og gjort med ham sin pakt, da blir her trøsterikt å bo i kjærlighet, i håp og tro. Hele salmen kan leses i Salmebok 2008, nr. 5.

Rydd vei!

Hør, det er en som roper i ødemarken: Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud rett igjennom ørkenen! Hver dal skal heves, hvert fjell, hver haug skal jevnes. Bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark. Herrens herlighet skal åpenbares, alle mennesker skal se det. Jes. 40,3-5a Hvordan kan vi rydde vei for Jesus i våre liv? Hvordan kan vi rydde plass for Jesus i våre liv?

"Er du den som skal komme?"

Spørsmålet er det Døperen Johannes som stiller i dag. Han som tidligere har døpt Jesus i Jordanelven og pekt ham ut som Guds Sønn har kommet i tvil, der han sitter i fengsel: I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte: «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke vender seg bort fra meg.» Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i fine klær, bor i kongenes slott. Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: Mer enn en profet! Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg

Lucia-dagen

Den hellige Lucia av Siracusa led martyrdøden 13. desember i år 303/304. Lucia minnes på denne dagen både i vest- og østkirken, av katolikker og ortodokse. Festen feires som en lysfest i årets mørkeste måned. Mer om dette kan du lese på denne siden . Fra katolxk tid i vårt eget land kommer at Lucias minnedag er avmerket på den norske primstaven. Navnet Lucia kommer av latin lux, som betyr lys. Muligens er det grunnen til at hun ble skytshelgen for synet, og at man påkaller henne mot øyensykdommer. I Sverige har det blitt en stor folkelig feiring, helt frittstående fra den katolske kirke og helgenfeiringen. Barn og unge går i lucia-tog, med en hvitkledd Lucia med lysekrone på hodet foran en lang rekke med terner med lys i hånden. I Norge har vi fått feiring av Lucia-dagen fra Sverige og mange barnehager og skoler markerer dagen med å gå i Lucia-tog. Sangen Santa Lucia synges gjerne av de som går i Lucia-tog. Luciasangen er egentlig en napolitansk folketone. Svart senker natten seg i

Bønn i adventstid

La oss i dag vende oss til Gud i bønn om at han igjen skal la lyset ta over for mørket: Herre vår Gud, vår Skaper og Far! Deg være lov og pris fordi du brøt mørkets makt og lot lyset skinne fram over jorden, så livet ble til og var såre godt. Kom til oss igjen, Herre, for mørket har på ny fått makt. Send oss din Sønn, den saktmodige kongen, så vi mismodige mennesker settes fri og han hilse det nye året velkommen som et nådeår fra deg. Du lysets Gud, det du gjør, er godt fra evighet til evighet.

Et stort lys

Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys; over dem som bor i skyggelandet, stråler lyset fram. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste. Jes. 9,2 og 6</blockquote Les teksten fra Jesaja en gang til og la det synke inn i deg. Hva betyr dette for deg i dag? Barnet er født. Hva betyr det i ditt liv at han er Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste?

Rydd vei for Herren

Vi er på vei mot 3. søndag i advent og da står Døperen Johannes sentralt og han peker på oss og utfordrer oss til å rydde opp i våre liv, slik at det er plass for Herren Jesus Kristus. Prekenteksten til søndag er hentet fra evangelisten Matteus og der sier Jesus blant annet dette om Døperen Johannes: "Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg." Matt. 11,10 For meg er det en salme som framfor alt er adventssalmen og det er Rydd vei for Herren, og aller helst på svensk. Denne salmen tar for seg nettopp budskapet som Døperen Johannes kommer med. Han var veirydder og prøvde å få menneskene til å vende om til Gud og til å se hvem Jesus faktisk var. Første vers av Frans M. Franzéns salme på svensk, med tekst hentet fra Jes. 40,3: Bereden väg för Herran! Berg sjunken, djup stån opp! Han kommer, han som fjärran var sedd av fädrens hopp. Rättfärdighetens förste, av Davids hus den störste. Välsignad vare han som kom

Mot Betlehem

I førjulstiden vender vi blikket mot Betlehem. Mennesker i hele verden gjør det samme i forventning om igjen å få oppleve barnet i krybben. Den gang, for over 2000 år siden, reiste Maria og Josef til byen, sammen med mange andre mennesker, som alle skulle dit for å skrives opp i den store folketellingen. Vår vandring mot Betlehem i advent er en åndelig vandring. I dag har jeg funnet fram et par vers av Jonas Dahls julesalme fra 1895: Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem Se, barna går foran, glad i flokk, så kvinner og menn, så kvinner og menn. Selv skjelvende gamle tar sin stokk: Til krybben hen, til krybben hen! Bruk noen minutter i dag til å vende blikket mot Betlehem og minnes ham som ble lagt i en krybbe av sin unge mor.

Et tegn

Herren selv skal gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn; hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. (Jes. 7,14) Profeten kommer med et budskap fra Gud om noe som ligger i framtiden. Gud skal gi menneskene et tegn - et tegn som vi kobler til Jesu fødsel. Han ble født av en jomfru. Navnet Immanuel betyr "Gud med oss". Med Jesus Kristus kom Gud til oss mennesker her i verden. Han var synliggjøringen av Gud i verden, og han gikk sammen med mennesker den gangen han var her. I dag er Jesus Kristus fortsatt med oss hver dag, uansett hvor vi går. Han vil være sammen med oss, være "Gud med oss" - Immanuel.

Forventningens adventssøndag

Det er 2. søndag i advent og i dag tenner vi to lys i adventsstaken vår: Når tenner vi det andre lys, da kan vi bedre se. Vi venter på at Gud, vår Far, vil gi sin sønn hit ned. Det er forventningene til Jesu gjenkomst som preger dagens tekster og det gjør at vi møter en tekst fra Lukas som kan virke skremmende. Tegnene som varsler Jesus gjenkomst beskrives som skremmende flere steder i Bibelen. Til tross for det er Jesu gjenkomst noe positivt som vi kan glede oss til, og selve gjenkomsten er nettopp beskrevet slik: "Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet.". Dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet: Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje,

Ærens konge

"Gjør døren høy, gjør porten vid" begynner en av våre mest sugne adventssalmer. Starten er hentet fra Salme 24 i Salmenes bok, og handler om ærens konge. For at han skal kunne komme inn må det åpnes opp. Når vi overfører dette til oss selv, er det vår hjertedør som må åpnes, slik at vi kan ta imot Ærens Konge, Jesus Kristus. «Løft hodene, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn!» «Hvem er denne ærens konge?» «Det er Herren, den veldige helt, Herren, den sterke i strid.» (Salme 24,7-8) Jeg hørte en gang en liten gutt si til sin mamma: "Du må åpne ditt hjerte, så Jesus kan komme inn til deg." Gutten hadde forstått en hemmelighet og han ville formidle dette videre, for han så at moren hans ikke hadde åpnet sitt hjerte. Dagens oppfordring til oss er å åpne våre hjerter - så Jesus kan komme inn. Ta noen minutters pause i juleforberedelsene og prøv å se Ærens Konge - Jesus Kristus. Det er ham vi venter på.

Gå i møte!

Vi venter på at Kongen skal komme og i salmen "Gå, Sion, din konge i møte" blir vi oppfordret til å gå ham i møte, han som kommer. Dette er en adventssalme av Erik Nyström og salmens fem vers handler om Jesu liv fra stallen til korset, oppstandelsen og den fremtidige gjenkomsten. Gå, Sion, din konung att möta, Jerusalem, gläds åt din Gud. Strö palmer på väg för Messias, bered dig som väntande brud. Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud. Var glad, var glad och hylla din konung och Gud. Han kommer från eviga fröjder, han lämnar sin tron av kristall, sin ära i ljusets palatser och lägges på strå i ett stall. Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud. Var glad, var glad och hylla din konung och Gud. Han kommer till jorden att bringa ett offer på korsträdets stam, att dö för vårt syndiga släkte och föra rättfärdighet fram. Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud. Var glad, var glad och hylla din konung och Gud. Han kommer ur graven med byte, och sku

På vei mot Forventningens adventssøndag

Til søndag er det 2. søndag i advent. Denne søndagen er det Jesu gjenkomst i herlighet som settes i forgrunnen. Når Jesus kommer igjen vil hans kongemakt bli synlig for alle. Leseteksten fra Romerbrevet peker på hvilket håp vi kan ha siden skriftene gir oss tålmodighet og trøst. Det kan ta tid før Jesus kommer igjen og i ventetiden vil "tålmodighetens og trøstens Gud" hjelpe oss. Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Må tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe dere alle til å vise enighet, etter Jesu Kristi vilje. Da kan dere samstemt og med én munn prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere, til Guds ære. (Rom. 15,4-7) En dag vil ventetiden være over og Jesus Kristus vil komme tilbake i all sin glans. Er du forberedt? Lever du ditt liv med løse teltplugger, slik at du når som helst kan reise - hvis Jesus skulle komme tilbake i dag?

Et nådens år!

I dag har jeg hentet fram en tekst fra evangelisten Lukas. Det er Jesus som leser fra profeten Jesaja i synagogen i Nasaret: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Luk. 4,18-19a Jesus sier deretter at i dag er dette skriftord oppfylt. Det er et nytt år, en ny start og for Jesus en helt spesiell start, fra nå av skal han forkynne det gode budskap - evangeliet. Nå begynner hans vandring til Jerusalem og Golgata. For oss roper han ut et NÅDENS ÅR! Det er et år hvor vi kan finne nåde hos Gud. Muligheten for å bli et Guds barn er fortsatt til stede og vi lever i NÅDENS ÅR! Bruk litt tid til å finne ut av hva du trenger nåden til i ditt liv. Tenn det første lyset i adventstaken og les teksten igjen og tenk over hva du er fattig på (hva mangler du?), hva som binder deg i ditt liv, hva du er blind

Advent

Godt Nytt Kirkeår! 1. søndag i advent er også 1. søndag i kirkeåret. Advent kommer fra latin og betyr "komme", "ankomst". Vi venter på Ham, som kom til verden og tok bolig i blant oss. Gårsdagens tekster pekte på Kongens komme. Hyllet lik en konge red Jesus inn i Jerusalem, samtidig er det tydelig at han er en annerledes konge, der han rir på et esel. Se, din konge kommer til deg, ydmyk, ridende på et esel, og på trekkdyrets fole. Matt. 21,5 For et par år siden laget jeg og min mann en egen adventskalender og den bruker vi fortsatt. I løpet av adventstiden vil det komme drypp fra den her i bloggen, og noen ganger, slik som i dag, med en kort kommentar til.

Rydd vei for folket!

Dagens prekentekst er hentet fra profeten Jesaja, som har mange tekster som trekkes fram nettopp i adventstiden, fordi at de peker framover på FRELSEREN som skal komme: Dra ut, dra ut gjennom portene og rydd en vei for folket! Bygg, ja, bygg en kongsvei og rens den vel for stein! Reis en merkestang for folkene! Nå lar Herren rope ut så det høres til verdens ende: Si til Sions datter: Se, din frelse kommer! Se, de han fikk som lønn, er med ham, de han vant, går foran ham. De skal kalles det hellige folk, de som Herren har forløst. Og selv skal du kalles den søkte, byen som ikke er forlatt. Jes. 62,10-12 Bakgrunnen for oppfordringen om å rydde vei for folket er at FRELSEREN skal komme, "Se, din frelse kommer!". ALLE skal ha mulighet til å se FRELSEREN og da må veien ryddes for oss mennesker. Adventstid er en tid for forberedelse og rydding. Mange rydder og vasker i husets alle kriker og kroker. Alt skal være rent og ryddig til den store julehøytiden. Adventstid er en tid f

Himmelriket

Vi nærmer oss slutten av kirkeåret og i dag, akkurat som sist søndag, handler det om Guds rike, eller Himmelriket. Sist søndag var poenget at Guds rike finnes midt i blant oss og at vi kan finne det gjennom å søke Jesus Kristus. Samtidig er Guds rike skjult og vanskelig, for ikke å si umulig å se med det blotte øye. ”Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene.” (Luk. 17,20), stod det i prekenteksten (Luk. 17,20-30) sist søndag. Vi er bestandig frista til å feste stor lit til det vi ser. Nettopp fordi det er synlig mener vi at det representerer virkeligheten. Men hva vi ser er bare utsiden, ikke virkeligheten selv. I Guds rike er ikke det avgjørende det man ser men det som skjer i det man ser. Hva er det vi ser og hva skjer egentlig i det vi ser? Prekenteksten denne søndagen er hentet fra Matt. 13,31-33: Også denne lignelsen la Jesus fram: ”Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø; men når

På vei mot Allehelgens dag

Søndag er det Allehelgens dag, og mange av oss har blandete følelser og opplevelser av den dagen. Fra gammelt av feires denne dagen alle helgener som ikke har en egen dag. Etter reformasjonen beholdt man dagen i de reformerte kirkene og forsto dagen som alle de hellige, salige, troende dødes dag. Altså dagen for alle kristne som har gått foran oss inn i evigheten. Mange av oss møter på søndag i gudstjenester der det blir lest opp navn på de i menigheten som er gått bort det siste året. I kirkebenkene sitter mennesker med sorg og savnsom vil minnes sine kjære. Tekstene på dagen handler dypest sett om hva salighet er og årets tekster taler mye om lys. Hos Jesaja tales det om at Gud skal være vårt lys for evig: Ingen skal høre mer om vold i ditt land, om herjing og ødeleggelse innenfor dine grenser. Du skal kalle dine murer Frelse og dine porter Lovsang. Da trenger du ikke mer solens lys om dagen, eller månens lys om natten. For Herren skal være ditt lys for evig, din Gud skal være din h

Tilgivelse uten grenser

”Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.” Slik står det i Paulus’ brev til menigheten i Efesos, Ef. 4,32. Dette er et godt råd for hvordan vi skal forholde oss til hverandre. Dette er godt for oss! I dag er det TV-aksjon med fokus på de små – barn som lider på grunn av foreldres rusmisbruk, deriblant også alkoholmisbruk. Vi viser omsorg ved å gi penger, slik at Blåkors kan hjelpe enda flere. Vi kan også vise omsorg på andre måter. Ved å gi en hjelpende hånd til mennesker vi har i vår nærhet som trenger hjelp. I dag er fokuset på mennesker med rusproblemer. Vi kan hjelpe, ved å være til stede og gjøre noe. Ofte er ikke det viktige hva vi gjør, men at vi bryr oss. Dagens prekentekst handler også om å bry seg om hverandre: Matt. 18, 15 – 20 Dersom din bror gjør en synd mot deg, så gå til ham og still ham til ansvar på tomannshånd. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror. Men hvis han ikke hører, skal du ta med deg en ell

Tilgivelse

Kommende søndaghandler tekstene om tilgivelse, om Guds tilgivelse og vår. Vi finner det tydelig i leseteksten fra Paulus' brev til menigheten i Efesos. Samtidig oppfordrer Paulus oss til å slutte med all form for ondskap, slutte å gjøre ondt mot hverandre. La denne teksten klinge i hodet i forkant av søndagen og i møte med prekenteksten. Vår væremåte kobles sammen med vårt forhold til Gud, samtidig som tilgivelsens mulighet holdes tydelig fram. Ef. 4,30-32 Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til frihetens dag. Slutt med all hardhet, hissighet, sinne, bråk, spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Det er en flott tekst å ha med i møte med mennesker denne søndagen da bøssebærere går landet rundt for å samle inn penger til Blå kors. Årets TV-aksjon setter fokus på mennesker med rusproblemer og deres anhørige, ikke minst barn som vokser opp med foreldre som sl

På vei mot søndag

Kommende søndag har Faderen og Sønnen som tema. Det handler om forholdet mellom Faderen (Gud) og Sønnen (Jesus) som må åpenbares for oss og om Faderen som er kommet oss virkelig nær gjennom Sønnen. Fra epistellesningen har jeg hentet et par vers som viser oss at vi har del i Guds kjærlighet gjennom Jesus og at dette er noe ingen kan skille oss fra: For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Du er elsket av Gud og på grunn av det sendte han Jesus Kristus til verden. Jesus døde på korset for deg og når du holder fast ved det, kan ingen skille deg fra Guds kjærlighet. Søndagens prekentekst er hentet fra Salmenes bok, Salme 19: 2 Himmelen forkynner Guds herlighet, hvelvingen forteller om hans henders verk. 3 Den ene dag bærer bud til den an

Guds barns sanne storhet

Selv om temat på 21. søndag etter pinse er familien har jeg valgt å la prekenteksten tale om det det egentlig taler, noe av det mest sentrale i vår kristne tro, hvordan vi kan komme inn i Guds rike. Teksten er fra Mark. 10,13-16: De bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. «Hvem er den største i himmelriket?» (Matt. 18,1) Spørsmålet ble stilt av Jesus til disiplene en gang. De regnet med at Jesus ville peke ut noen av dem. I stedet tok Jesus et barn og stilte det foran dem og sa at de måtte vende om og bli som et barn for å kunne komme inn i himmelriket. Guds barns sanne storhet var en annen enn disiplene trodde. Dette prater Jes

1. oktober, høstferie og på vei mot 21. søndag etter pinse

For mange er Høstferie tid for familie, barna har skoleferie og de voksne har kanskje mulighet til å ta seg fri hele eller deler av uka, slik at familien kan gjøre noe sammen. I år er siste søndag i høstferien "Hjemmets søndag" og bibeltekstene handler om familien. På søndag møter vi en prekentekst som ofte leses, fordi den leses når vi har dåp. I kirken der jeg er betyr det at den teksten leses normalt tre av fire søndager. Den handler om hvordan Jesus tar imot barna og er hentet fra Markus 10. I dag har jeg funnet fram søndagens GT-tekst, som er hentet fra den andre skapelsesberetningen. Her er det skapelsen av mennesket som mann og kvinne det settes fokus på. To likeverdige mennesker, som trenger hverandre, fordi det ikke er godt for dem å være alene: Mos 2,18-24 "Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil gi ham en hjelper som er hans like.» Og Herren Gud tok jord og formet alle dyrene på marken og alle fuglene under himmelen, og han før

Dødens grense og livets makt

Søndagens prekentekst var fra Luk. 7, 11 – 17: Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, ble en død båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne kom et stort følge fra byen. Da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa: «Gråt ikke!» Så gikk han bort og la hånden på båren. De som bar den, stanset, og han sa: «Du unge mann, jeg sier deg: Stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga ham til moren. Alle ble grepet av ærefrykt, og de lovpriste Gud. «En stor profet er oppreist blant oss,» sa de, «Gud har gjestet sitt folk.» Dette ordet om ham spredte seg i hele Judea og området omkring. ”Min sønn var død og lever igjen” (Luk. 15,24). Enken kunne ha sagt dette, men ordene er hentet fra faren til den bortkomne sønnen. Når Jesus forteller den liknelsen lærer han oss at det finnes to måter å leve og v

Min gjenløser lever!

Vi er på vei mot høstens påskesøndag. Tekstene handler om oppstandelse. Jesus gir døde nytt liv på jorden. Den ene leseteksten er hentet fra Jobs bok. Job opplever at hele hans liv raser sammen og gjennom boken får vi følge hans samtaler med Gud og med noen venner. Job er sint og opprørt over det som har skjedd, men på tross av det blir han stående med at Gud er og at Gud er god. I det avsnittet som leses i kirkene på søndag ser Job ut over dette livet, gjennom døden og fram til himmelriket. Han er sikker på at hans gjenløser lever og at han skal komme til jorden en dag og da skal Job få se Gud: Men jeg vet at min gjenløser lever; og som den siste skal han stå fram på jorden. Når det ikke er noe igjen av min hud, og mitt kjøtt er tæret bort, da skal jeg skue Gud. Jeg skal se ham med egne øyne, jeg selv og ikke en fremmed. Å, jeg fortæres av lengsel! Job 19,25-27

Søk først Guds rike

Førstkommende søndag handler det om å søke Guds rike først. En god måte å gjøre det på er å sette seg godt til rette og legge fra seg alle plikter og alt annet som surrer i hodene våre, og fokusere på Jesus. Finn fram en bibeltekst du er glad i og les den sakte og la ordene fylle deg. Det er tid for å være sammen med Jesus, tid for å søke Guds rike. Fortellingen om Marta og Maria (Luk. 10,38-42) er den vanlige prekenteksten etter 2. rekke. I år er den satt til side for en tilleggstekst, Matt. 6,19-24. Her finner vi ord som "samle skatter i himmelen", "hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være" og ordet om at vi ikke kan tjene både Gud og Mammon. Hva har du din oppmerksomhet rettet mot?

Fullkommen kjærlighet

Dagens prekentekst er hentet fra Bergprekenen i Matteusevangeliet. Jesus sier: Dere har hørt det er sagt: ' Du skal elske din neste og hate din fiende.' Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som krenker dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne slik deres himmelske Far er fullkommen. (Matt. 5,43–48) ”Vær da fullkomne slik deres himmelske Far er fullkommen.” Det ser ikke ut som det er noe å gjøre med dette kravet. Det er så klart formulert, vi kan ikke vri oss unna. Uansett hvordan vi snur på ordene så står det der fortsatt. Jesus krever en fullkommen kjærlighe

På vei mot søndagen

Tenk, det finnes en som ikke gjør forskjell på folk! For Gud er alle mennesker hans skaperverk og derfor er vi alle like elsket av han. For Herren deres Gud er Gud over alle guder og Herre over alle herrer, den store, mektige og fryktinngytende Gud, som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot bestikkelser. Han hjelper farløse og enker til deres rett og elsker innflytterne, så han gir dem mat og klær. 5. Mos. 10,17-18 En av sangene jeg husker fra søndagsskolen handler om Guds, eller Jesu kjærlighet til oss mennesker.: Jesus älskar alla barnen, alla barnen på vår jord. Röd och gul och vit och svart, är det samma har han sagt, Jesus älskar alla barnen på vår jord. Paulus taler i Romerne 13,8-10 om loven og sammenfatter det 5.-9. bud slik: "Du skal elske din neste som deg selv." Gud elsker deg. Kan du elske deg selv og din neste, slik Gud elsker deg?

Føtter på fjell

I går var det 13. søndag etter pinse og prekenteksten var hentet fra Det Gamle Testamente, fra Salmenes bok. Det er en salme som mange kjenner seg igjen i. Den handler om at Gud griper inn i våre liv, reiser oss opp og setter oss på en sikker grunn, og av det blir det lovsang. Den handler om å stole på Gud og peke på hans storhet. Salme 40, 2 – 6 Jeg ventet og håpet på Herren, han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han drog meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og lot meg gå med faste skritt. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Salig er den mann som stoler på Herren og ikke holder seg til de stolte, til dem som faller fra i løgn. Herre, min Gud, mange under har du gjort, og mange tanker har du til vårt beste; ingen kan måle seg med deg. Vil jeg tale og fortelle om dem, er de så mange at de ikke kan telles. Salmisten roper til Herren. Han er

Våre ord - det hjertet er fullt av ...

Vi er på vei mot 13. søndag etter pinse. Det er søndag der tekstene spriker litt, men en mulig sammenfatning er Våre ord. I år er det 2. tekstrekke og evangelieteksten er hentet fra Matteus kapittel 12 versene 33 til 37, der Jesus taler om treet og det frukter og bruker dette på mennesket og det som kommer ut av oss. Det er en sammenheng mellom det vi er fyllt av og det som kommer ut. Til søndag er det GT-teksten, Salme 40,2-6, som er prekentekst. Her er teksten fra Matteusevangeliet: "Ta et tre: Enten er det godt, og da er også frukten god, eller det er dårlig, og da er også frukten dårlig. Treet kjennes på frukten. Ormeyngel! Hvordan kan dere si noe godt, dere som er onde? For det hjertet er fullt av, det sier munnen. Et godt menneske henter fram godt av sitt gode forråd, et ondt menneske henter fram ondt av sitt onde forråd. Jeg sier dere: Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de svare for på dommens dag. For etter dine ord skal du kjennes rettferdig, og etter dine ord sk

Pinse

I dag er vi kommet til 2. pinsedag og jeg vil dele prekenen fra i går med dere. Prekenteksten er fra Joh. 14, 15 – 21, Jesus taler til disiplene: Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere. Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. ”Den allmektige Gud har gitt deg sin Hellig Ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet.” Disse ordene er hentet fr

Funderinger på Pinseaften

Etter en måned med liten aktivitet fra meg og en uke med oppslag i Vårt Land om prekensider og opphavsrett får jeg komme på banen igjen. For meg er det to ting som driver meg til å ha en slik blogg: 1. Ønsket om å dele min tro og peke på Jesus for mennesker i dag. 2. Ønsket om å dele mine prekener med kolleger. Selv opplever jeg det som inspirerende å lese andres prekener. Dette gjorde jeg i en periode mye nettopp på nettet. Så fant jeg ut at jeg savnet bakgrunnsstoff og eksegese til tekstene jeg selv skulle preke over. Derfor laget jeg min egen prekenside med nettopp slikt stoff. Fra prekener som andre har holdt henter jeg først og fremst idéer til mine egne prekener. Det ville være umulig å holde en annens preken fra ende til annen, fordi at for meg er en preken et personlig produkt, en preken er en formidling fra meg til mine tilhørere og da holder det ikke med en annens preken. Jeg håper at vi alle bestreber oss på å gi opphavsmannen kreditt, når vi tar med oss direkte sitater fra

Hyrdesøndagen

Prekenteksten på Hyrdesøndagen i år er fra Salmenes bok i Det Gamle Testamente. Det er en tillitssalme, og det er en av de mest kjente og kjære salmene i Salmenes bok for den kristne menighet. Grunnen til det er at den fikk fornyet innhold med Jesu liv, død og oppstandelse. Vi har nettopp hørt om møtet mellom den oppstandne Jesus Kristus og Peter på stranden en tidlig morgen. Peter får i oppgave å ta hånd om sauene. Tidligere, før Jesus ble korsfestet, har Peter hørt ham si: ”Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sauene.” Salme 23 Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. 2 Han lar meg ligge i grønne enger; han fører meg til vann der jeg finner hvile, 3 og gir meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld. 4 Selv om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. 5 Du dekker bord for meg

Jesus lever!

Kristus er oppstanden! Ja, han er sannelig oppstanden! Påskehilsenen har runget over jorden fra år til år, helt siden Maria Magdalena løp til disiplene og fortalte om den åpne graven: 1 Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. 2 Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier: «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» 3 Da dro Peter og den andre disippelen ut og kom til graven. 4 De løp sammen, men den andre disippelen løp fortere enn Peter og kom først. 5 Han bøyde seg fram og så linklærne ligge der, men gikk ikke inn i graven. 6 Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, 7 og tørkleet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. 8 Da gikk den andre disippelen også inn, han som var kommet før