Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra september, 2010

Hvilken sannhet gjør oss fri?

Vi har kommet til 18. søndag etter pinse og denne dagen handler det om kristen frihet og vi Jesus Kristus som vår befrier. Evangelieteksten er fra Johannesevangeliet og er en samtale mellom Jesus og jøder som er kommet til tro på ham.: Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»   De sa til ham: «Vi er Abrahams ætt og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?»   Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som gjør synd, er slave under synden.   En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid.   Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. ( Joh. 8, 31-36) Vi er da ikke slaver? Er jeg ikke fri? spør Paulus i sitt første brev til korinterne (1. Kor. 9,1) Paulus vet svaret på sitt spørsmål, han er fri fra det gamle. Det er en frihet han har vunnet i Kristus. Sannheten har gjort h

Grønn menighet

I dag har vi har temagudstjeneste med Skaperverket som tema i forbindelse med markering av at Skedsmo menighet er blitt Grønn menighet. Vi brukte Salme 8,2-10 som prekentekst:        Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn         er over hele jorden,         du som har utbredt din prakt på himmelen.         Av småbarns og spedbarns munn         har du reist deg et vern mot dine fiender         for å stanse hver motstander som vil ta hevn.         Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer,         månen og stjernene som du har satt der,         hva er da et menneske, siden du kommer det i hu,         et menneskebarn, siden du tar deg av det?         Du gjorde ham lite ringere enn Gud         og kronet ham med ære og herlighet.         Du gjorde ham til herre over dine henders verk,         alt la du under hans føtter:         Sauer og okser, alle sammen,         ja, også de ville dyr i marken,         fuglen i luften og fisken i sjøen,         alt som ferdes på

Takknemlighetens søndag

Selv om det allerede er langt ut i uka kommer her sist søndags preken. Ferietiden har satt sine spor og jeg er kommet ut av vanene, i tillegg til at søndagen var rimelig full. Søndag var 15. søndag etter pinse, eller Takknemlighetens søndag. Salme 103,1-6 var den ene av lesetekstene. Gå gjerne inn på Bibel.no og les den teksten der. Her kommer prekenteksten fra Joh. 5,1-15: Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus drog opp til Jerusalem.   Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger, og der lå det en mengde syke: blinde, lamme, vanføre. De ventet på at vannet skulle bli rørt opp.   For en Herrens engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, hvilken sykdom han så led av.      Det var en mann der som hadde vært syk i trettiåtte år.   Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og han sa til ham: «Vi