Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2011

Hvem er du Herre?

Det er Kristi Forklarelsesdag og tekstene handler om Guds og Jesu herlighet. Lesetekstene er fra 2. Mos. 34,27-35 og Joh. Åp. 1,9-18 og handler om Mose møte med Gud på Sinai-fjellet og Kristus som åpenbarer seg for Johannes på Patmos. Prekenteksten er hentet fra Matteusevangeliet og her er det Peter, Jakob og Johannes som får bli med Jesus og får se hans herlighet: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene.   Da ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset.   Og se, Moses og Elia viste seg for dem og samtalte med ham.   Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.»   Ennå mens han talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!»   Da disiplene hør

5. søndag etter Kristi Åpenbaringsdag

Dagens prekentekst er en lignelse. En lignelse er en fortelling som vi kan forstå, slik vi hører den. I tillegg finnes det en betydning som ligger bakenfor det som ved første gangs høring er innlysende. Ha det i bakhodet når du leser teksten, og tenk litt over hva den faktisk kan handle om, i dypere mening. Han la fram for dem en annen lignelse og sa: «Himmelriket kan sammenlignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Og mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. Da kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. Tjenerne gikk til jordeieren og sa: 'Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra?'   'Det har en fiende gjort,' svarte han. Tjenerne spurte ham: 'Vil du vi skal gå og luke det bort?'   'Nei,' svarte han, 'for når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp hveten. La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er

Prekenhjelp

Har oppdaget at linkene i forsiden til Prekenhjelp.net ikke virker slik de skal. Jeg vil prøve å få sett på det, og rettet det opp så fort som mulig. I mellomtiden er det mulig å bruke Google og søke på den søndagen man vil ha. Samtidig må jeg dessverre si at for førstkommende søndag, 5. søndag etter Kristi åpenbaringsdag har jeg ikke noen tekstgjennomgåelse.