Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra 2007

Se hans herlighet!

”Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det.” (Luk. 2,18-19) Undring i møte med mysteriet. Det lille barnet i krybben er Frelseren. Undring. Maria tar det til seg og gjemmer det og grunner på det. Hva betyr dette? Hva vil det bety for barnets framtid? Hvem er den lille gutten, hun nettopp har gitt liv til? Han ligger der, nyfødt, mellom halm og strå. Han er hennes førstefødte, hennes sønn. Han er Guds førstefødte, Guds sønn. Gud, fullt og helt. Menneske, fullt og helt. Gjeterne kom til krybben og de så, og gjenga det engelen hadde fortalt dem. Vismennene kom til krybben og de så, bøyde kne og hyllet barnet. I dag kommer vi sammen for å se ham og tilbe ham. Slik gjeterne og vismennene gjorde. Slik kirken i alle land og på alle steder gjør det i dag. Se hans herlighet!

4. søndag i advent

Det er gledens adventssøndag. Dagens tekst handler om at det skal ropes ut et gledens budskap ut over hele verden. Budskapet som skal ropes ut er at Gud kommer og at de kan se ham. 9 Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Rop høyt med kraftig røst, Jerusalems gledesbud! Rop høyt, og vær ikke redd! Si til byene i Juda: «Se, der er deres Gud!» 10 Se, Herren din Gud kommer, full av kraft, hans arm gir ham herrevelde. De han fikk som lønn, er med ham, de han vant, går foran ham. 11 Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40,9–11) I disse dager ropes dette gledens budskap igjen ut over jorden. Hører du det? Ser du Herren? I dag tenner vi det fjerde lys, og natten blir til dag. Nå venter vi på Frelseren for alle folkeslag.

Rydd vei for Herren

Advent er forberedelsestid. Advent er rydde tid. Vi er på vei mot 3. søndag i advent, som kan kalles botens adventssøndag. Det er Døperen Johannes' dag i adventstiden. Røsten i ødemarken taler om han som skal komme og maner folket til omvendelse. I Norsk salmebok finner vi en svensk salme i norsk oversettelse som passer godt i hele adventstiden. Første vers passer spesielt godt denne uka: Rydd vei for Herrens komme, for frelsen fra vår Gud! Vår ventetid er omme, han sender oss sitt bud: Det gamle skal forsvinne. Guds rikes tid er inne! Velsignet være han som kom i Herrens navn. (NoS 12)

Å vente på Herren

Dagens prekentekst er hentet fra Lukasevangeliet: Jesus sa: "Spenn beltet om livet og hold lampene tent! Vær lik tjenere som venter sin herre hjem fra bryllupsfest og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. Lykkelige er de tjenere som herren finner våkne når han kommer! Sannelig, jeg sier dere: Han skal binde opp kjortelen, la dem gå til bords og selv gå fram og tjene dem. Ja, lykkelige er de som han finner våkne, selv om han ikke kommer før i andre eller tredje nattevakt. Men det skal dere vite: Dersom huseieren visste i hvilken time tyven kom, ville han ikke la ham bryte seg inn i huset. Vær også dere forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det." (Luk. 12,35-40) Jeg har i dag valgt å finne fram en preken jeg har holdt for noen år siden og dele den med dere: Å vente på Herren - det er å våke sammen med ham. Det høres ut som en selvmotsigelse. Man kan ikke vente på noen sammen med den man venter på? Nei, vanligvis i

På vei mot forventningens adventssøndag

2. søndag i advent settes Jesu gjenkomst i herlighet i forgrunnen. Blikket vendes framover mot fremtiden. Når Jesus kommer igjen vil hans kongemakt bli synlig for alle og enhver. Det handler om glede, frimodighet og utholdenhet, men også om muligheten til å gå glipp av Kongens gjenkomst. Oppfordringen er å være tålmodig og utholdende og holde seg våken! "Jeg lar jærtegn vise seg på himmelen og på jorden: blod og ild og røksøyler. Solen forvandles, den formørkes, og månen blir som blod før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Men hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. For på Sion-fjellet og i Jerusalem skal det finnes en flokk som har sluppet unna, slik Herren selv har sagt. Blant dem som har berget seg, er de som Herren kaller." (Joel 3,3-5) Advent

Et nådens år!

Godt Nytt Kirkeår! Jesus roper ut et nådens år fra Herren. Nåde – frigivelse, å slippe straff for forbrytelse Vi lever i dette nådens år. Kan du kjenne det? Det er et nådens år og Gud er den som står bak og gir nåde. Vi kan ta imot. Luk. 4,16-22a 16 Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, 17 rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet: 18 Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri 19 og rope ut et nådens år fra Herren. 20 Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. 21 Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» 22 Alle roste ham og undret seg over de nådens ord som

På vei mot søndagen

"Løft hodene, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn!" "Hvem er denne ærens konge?" "Det er Herren, Allhærs Gud. Han er ærens konge." (Salme 24,9-10) På søndag er det 1. søndag i advent. Ventetiden begynner. Vi venter på "ærens konge", som skal komme til jorden. 1. søndag i advent er festdag i kirkene våre. Et nytt år starter den dagen, et nytt kirkeår! Det er en gledens dag, det er Kongens adventssøndag. Ærens konge er ventet! 1. søndag i advent er en kongesøndag og første rekkes evangelietekst forteller om Jesu inntog i Jerusalem. Det er en konge som rider inn i byen. Fra og med søndag hentes tekstene i kirkene fra andre rekke. Du finner dem i Salme 24, Joh. Åp. 5,1-5 og Luk. 4,16-22a. Salme 24 minner oss om det temaet i år: ”Løft hodene, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn!”. Evangelieteksten fra Lukas roper ut et nådens år, et nytt kirkeår er en ny start, nye nytt spirer fram