Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2014

Grunnlovsjubileum i valgkirkene

Skedsmo kirke var en av valgkirkene i 1814 og i dag, 2. mars feiret vi det med gudstjeneste anno 1814. Prekenen ble utformet i forhold til dette og teksten var Salme 62,8-9: Hos Gud er min frelse og min ære.         Min mektige klippe, min tilflukt er hos Gud.           Stol alltid på ham, dere folk,         øs ut deres hjerte for ham!         Gud er vår tilflukt. «Ved at forsamle os i Herrens Tempel og ved at anordne den text, jeg nys oplæste, har vort Lands Bestyrer tydeligen lagt for Dagen, at det ikke er en blot verdslig Handel, der vorder afgjort.», slik innledet Claus Pavels sin preken 25. februar 1814 ved i Akershus slottskirke. Gudstjenesten var en ekstraordinær bededagsgudstjeneste som den danske stattholderen prins Christian Frederik seks dager tidligere hadde bedt Den norske kirkes biskoper om å avholde i alle landets menigheter. Etter gudstjenesten skulle det være edsavleggelse og valg av valgmenn slik at disse kunne velge sitt amts riksforsamling