Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra april, 2011

Han lever!

Ingmar Johansson, en svensk prest, sanger og tekstforfatter har skrevet slik om det som skjedde i påsken: Jag kan inte låta bli att fascineras av profeten, Mästaren från Nasaret evangeliernas glädjefyllda röster detta ofattbara som de hört och sett detta ljus som lyser rakt igenom sekler från Hans liv, Hans gärning, ”Frälsarens porträtt”. Jag kan komma på mig själv, bli rörd till tårar över bilderna som alstras, växer fram hur Han gick omkring och helade de sjuka och upprättade den kränkta människan detta ljus som lyser rakt igenom sekler till befrielse från skuld, förnedring, skam. Av rädsla dömde makten Honom skyldig till att långsamt kvävas naglad vid ett kors men kvinnorna som fann att graven lämnats triumferar: ”Han har visat sig för oss. Herren lever Herren lever Han har visat sig för oss.” Jag kan inte glömma bort den natt Han uppstod i mitt brustna liv, när varat fick ett namn när historien blev laddad med ny mening ja, en helt ny värld ska växa ur Han

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser. Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus. ”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!” Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke

Påskelammet

Dagens prekentekst står Lukasevangeliet: Da tiden var inne, gikk Jesus til bords sammen med apostlene. Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å holde dette påskemåltidet med dere før jeg lider. For jeg sier dere: Aldri skal jeg spise det mer før det har fått sin fullendelse i Guds rike.» Så tok han en kalk, bad takkebønnen og sa: «Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.» Så tok han et brød, takket, brøt det, gav dem og sa: «Dette er mitt legeme, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han kalken etter måltidet og sa: «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere. (Luk. 22,14-20)     ”Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!” (Joh. 1,29b) Ordene ble sagt av Døperen Johannes, dagen etter at han har døpt Jesus i Jordanelven. Døperen peker ut Jesus som det nye offerlammet, bærer av våre synder. Sonofferet ble hos jødene båret fram i templet på Sonings

Hva det brutte brødet viser

Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa: «Ta dette og ét det! Dette er mitt legeme.» (Matt. 26,26). Slik delte Jesus ut brødet i forbindelse med sitt siste måltid med disiplene, på skjærtorsdag, kvelden før han ble korsfestet. Da var de tolv disiplene til stede. I dagens tekst er det en stor menneskemengde som møter Jesus. Senere drog Jesus over til den andre siden av Galilea-sjøen, som også kalles Tiberias-sjøen. En stor folkemengde fulgte etter ham, fordi de så de tegn han gjorde ved å helbrede de syke.   Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg ned sammen med sine disipler.   Påsken, jødenes høytid, var nær.      Da Jesus så opp og la merke til at en stor folkemengde kom til ham, sa han til Filip: «Hvor skal vi kjøpe brød, så alle disse kan få noe å spise?»   Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre.   Filip svarte: «Brød for to hundre denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.»   En annen