Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2008

Pinse

I dag er vi kommet til 2. pinsedag og jeg vil dele prekenen fra i går med dere. Prekenteksten er fra Joh. 14, 15 – 21, Jesus taler til disiplene: Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere. Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. ”Den allmektige Gud har gitt deg sin Hellig Ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet.” Disse ordene er hentet fr

Funderinger på Pinseaften

Etter en måned med liten aktivitet fra meg og en uke med oppslag i Vårt Land om prekensider og opphavsrett får jeg komme på banen igjen. For meg er det to ting som driver meg til å ha en slik blogg: 1. Ønsket om å dele min tro og peke på Jesus for mennesker i dag. 2. Ønsket om å dele mine prekener med kolleger. Selv opplever jeg det som inspirerende å lese andres prekener. Dette gjorde jeg i en periode mye nettopp på nettet. Så fant jeg ut at jeg savnet bakgrunnsstoff og eksegese til tekstene jeg selv skulle preke over. Derfor laget jeg min egen prekenside med nettopp slikt stoff. Fra prekener som andre har holdt henter jeg først og fremst idéer til mine egne prekener. Det ville være umulig å holde en annens preken fra ende til annen, fordi at for meg er en preken et personlig produkt, en preken er en formidling fra meg til mine tilhørere og da holder det ikke med en annens preken. Jeg håper at vi alle bestreber oss på å gi opphavsmannen kreditt, når vi tar med oss direkte sitater fra