Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2017

Ser du Guds herlighet?

(utdrag fra Capitol av Jens Bjørneboe) Alle lå som slått til marken av den store natt, som hvilte på dem. Bare Cæsar satt. Han satt. – De hørte alle hva Sibyllen sa: «I denne natt tar ulven intet lam. I natt tas intet liv. Alt priser Ham. Og lam og løve leker salig sammen. Og verdens skapning kaster dyre-hammen. I denne natt kan intet ondt få skje. I denne natt…» Da stod de opp og skrek. Og avbrøt henne: «Cæsar, du kan se! Hun priser deg! Hun helliger ditt navn!» Men keiseren var taus og meget blek. Sibyllen hørte dem. Så så hun dem. Hun reiste seg. Og langsomt stod hun frem. Så vendte hun seg bort. Og lenge, stille, stod kvinnen vendt med ansiktet mot øst. Og trekkene blev varsomme og milde. Og mens hun så, da talte hun igjen: «Der utgikk i de dag en befaling, og alt som hadde liv blev skrevet opp. For toll og tiende og all betaling går bedre når man fester kropp til kropp, - de mange kroppene som Cæsar eier! Men når du nettopp

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet: Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere

Et nådens år!

Søndgens prekentekst var fra evangelisten Lukas i det 4. kapittel: Jesus kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet:                      Herrens Ånd er over meg,            for han har salvet meg            til å forkynne et godt budskap for fattige.            Han har sendt meg for å rope ut            at fanger skal få frihet            og blinde få synet igjen,            for å sette undertrykte fri                 og rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Alle roste ham og undret seg over nådeordene som kom fra hans munn. (Luk. 4,16-22a) «I dag er dette skriftordet blitt oppfyl