Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra november, 2018

Jeg var blind, nå kan jeg se.

I dagens prekentekst skal vi få høre om hvordan et galt spørsmål gir Jesus mulighet til å gi et riktig svar og vise hvem han selv er. «Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.» Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget til leire med spyttet og smurte den på mannens øyne. Så sa han: «Gå og vask deg i Siloa-dammen!» Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake seende. Jesus spurte ham: «Tror du på Menneskesønnen?»   Han svarte: «Hvem er han da, gode herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus svarte: «Du har sett ham, det er han som snakker med deg.»   «Jeg tror, Her

I kraft av Gud

I dag er en dag vi ser bakover, en dag for ettertanke og minner. Inn i kirka bærer vi med oss minnene etter de av våre kjære som har gått bort, som ikke lever blant oss lengre. Minnene etter de som har gått foran oss, som har krysset en grense, grensen mellom liv og evig liv. Minnene kan få oss til å smile og le, men også føle sorg og smerte over at det som var eller det som ikke lenger er. Dette er en dag for ikke bare å se bakover, men også framover. Mot dagene som ligger foran oss, og mot den dagen da det er tid for oss å krysse grensen fra et liv i tidens rike til et liv i evighetens rike. Veien dit går gjennom livet her og nå, gjennom dagene her i tidens rike. Hvordan vi skal leve de dagene taler dagens prekentekst. Dette står skrevet hos evangelisten Matteus i det 5. kapittel: Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er