Gå til hovedinnhold

Jeg var blind, nå kan jeg se.


I dagens prekentekst skal vi få høre om hvordan et galt spørsmål gir Jesus mulighet til å gi et riktig svar og vise hvem han selv er.

«Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.» Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget til leire med spyttet og smurte den på mannens øyne. Så sa han: «Gå og vask deg i Siloa-dammen!» Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake seende.
Jesus spurte ham: «Tror du på Menneskesønnen?»  Han svarte: «Hvem er han da, gode herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus svarte: «Du har sett ham, det er han som snakker med deg.»  «Jeg tror, Herre», sa mannen. Og han tilba ham.» (Matt. 14,22-34)

«Hvem er det som har syndet?»
Spørsmålet er galt i den forstand at mannen ikke er født blind på grunn av synd, hverken sine foreldres eller sin egen.
Jesus kunne godt har svart at ingen er født blind, døv, lam, med et ben eller en arm for lite, eller med noen annen «skavank» på grunn av synd. Vi er alle skapt i Guds bilde. Vi har alle ulike «skavanker», eneste forskjellen er at ikke alle har like synlige «skavanker». Kort sagt – ingen av oss mennesker er perfekte, helt feilfrie, alle har vi noen feil og mangler.
Det er fordi vi er mennesker og ikke Gud, bare han er feilfri, perfekt.

Selv om spørsmålet er galt er det fint at det blir stilt for det gir Jesus mulighet til å fortelle evangeliet, det gode budskapet.

Jesus fikk nå mulighet til å fortelle at han er verdens lys og han fikk vise Guds gjerning på mannen. Gud helbreder mannen, gir han synet igjen.
Dette vil Gud gjøre med hver enkelt av oss.

Ja, men jeg ser jo. Jeg er ikke blind, tenker du kanskje nå.

Okei, ingen av oss her i kirka i dag er blinde, meg bekjent. Vi har øyner som vi kan se med, noen har bedre syn enn andre, men vi kan alle se.
I hvert fall tilsynelatende kan vi se.

Se deg rundt.
Ser du vinduene på veggene?
Ser du korset foran i kirka?
Ser du Jesus som henger på korset?
Ser du duen høyt opp i korbuen?
Ser du Guds hånd øverst i maleriet bak alteret?
Ser du Gud?
Ser du Menneskesønnen?
-        Og da tenker jeg ikke på bildene av Gud og Jesus her i kirka.
Ser du Gud? Her i dag? Utenfor kirka, i hverdagen din?
Ser du Menneskesønnen? Her i dag? Utenfor kirka, i hverdagen din?

Gjør du det?
Jeg tror noen her vil svare «ja», andre «tja, kanskje» og noen vil svare «nei».

Bare de som kan svare «ja» av hele sitt hjerte er virkelig seende, slik den blinde mannen ble.
Den blinde mannen kunne etter å ha blitt helbredet se alt rundt seg, hus, mennesker, trær, vekster og alt annet.
Han kunne også se hvem Jesus var.
Det forteller den siste dialogen mellom mannen og Jesus.
Mannen så at Jesus var Menneskesønnen, Guds Sønn, verdens lys.
Mannen ga uttrykk for dette ved å si at han tror.
Han trodde Jesus, ja han hadde tillit til Jesus, så når Jesus sier at han er Menneskesønnen stoler mannen på at det er sant. Jesus er Guds Sønn, verdens lys, han de har ventet på, Frelseren.

Den som virkelig ser, kan se dette.
Derfor spør jeg igjen.
Ser du Gud?
Ser du Menneskesønnen?

Hvis ikke vil jeg fortelle deg litt til om hvem han er, for jeg vil veldig gjerne at også du skal være seende og ikke blind.

Når Jesus selv sier at han er verdens lys, forteller han oss at han er Gud.
Uttrykket «jeg er» henspiller på Guds eget navn, det som han fortalte til Moses når Moses lurte på hvem han skulle si det var som hadde sendt ham «jeg er den jeg er» sa Gud til Moses.
«Jeg er» er altså Guds navn.
Den som «er» er her, alltid. Gud er ingen fjern Gud, han er til stede hos oss, han er nær oss. Når Jesus bruker dette uttrykket om seg selv forteller at han også er Gud, at han er til stede hos oss, at han er nær oss.

Uttrykket «verdens lys» henspiller på Gud som skaper også av lyset. Dette er et lys som vi kan få del i og som kan skinne gjennom oss, videre ut i verden. Dette lyset handler også om kjærlighet, om Guds kjærlighet til oss mennesker.

Menneskesønnen er et annet uttrykk for Guds Sønn. Jesus var både Gud og menneske, og det ligger i uttrykket Menneskesønnen.
Jesus er Gud og han kom ned til verden og levde her som menneske, helt og holdent, samtidig som har helt og fullt var Gud. Det gjør han unik på flere måter. Ikke minst betyr det at han virkelig vet hvordan det er å være menneske. Menneskesønnen har selv levd under samme kår som andre mennesker, som oss. Han vet hvordan det er å ikke være perfekt, å ikke nå opp i all konkurranse, å ikke alltid få alt til.
Han vet hvordan det er å være deg.

I dag kan du og jeg sette vår lit til ham på samme måte som mannen som hadde vært blind gjorde.

I dag er det du og jeg som blir spurt: «Tror du på Menneskesønnen?» 
I dag har jeg prøvd å gi oss et bilde av hvem han er, slik at vi kan svare som mannen som hadde vært blind gjorde:
 «Jeg tror, Herre»

Vi skal videre i gudstjeneste få mulighet til å ta imot Jesus, i brød og vin, i nattverden. Der kan vi møte Jesus og svare han på spørsmålet om vi tror.

Oppfordringen til oss i dag er å ta et skritt i tro og tillit til at Jesus er Menneskesønnen, er Gud, vår Frelser.

Jeg håper at flere kan gå hjem i dag og si «jeg var blind, men nå kan jeg se».


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser. Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus. ”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!” Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke

Fiskefangst

Det er i dag 6. søndag etter pinse eller Aposteldagen, som den også kalles, og prekenteksten er hentet fra Luk. 5,1-11. Til denne søndagen har jeg skrevet Søndagstanker til avisen Indre Akershus Blad og det er disse jeg gjengir her i dag: Jeg har så vidt fisket noen ganger, og jeg husker godt sist jeg fikk fisk. Jeg var vel en 13-14 år og var sammen med familien og fisket i en elv en kveld. Plutselig nappet det og jeg ble nokså forfjamset og kastet likeså godt fisken langt inn blant trærne bak oss. Der fant vi den slimete lille ørreten, som ble tatt hånd om og stekt til kveldsmaten. Jeg var ikke veldig begeistret over verken å få napp eller å ta hånd om fisken etterpå. Etter det har jeg slått meg til ro med at fiske ikke er noe for meg. Ikke er jeg glad i å stå ved en elv eller et vann og vente på napp og ikke liker jeg å få napp heller. Allikevel er jeg blitt fisker, men i en helt annen betydning av ordet. Dette hører vi om i fortellingen om Peters fiskefangst. I søndagens tekst møt

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid. Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam) Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.