Gå til hovedinnhold

""Jeg tror. Hjelp meg i min vantro!"

Endelig ble det mulighet for å komme sammen til gudstjeneste igjen.

Her er prekenen holdt i Bjørkelangen kirke 3. søndag i advent, 7. mars 2021. 

Det står skrevet i evangeliet etter Markus:

En i mengden svarte: «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min fordi han har en ånd som gjør ham stum. Når den griper fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke.» Da sa han til dem: «Du vantro slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten!»

De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus, rev og slet den i gutten så han falt over ende og vred seg og frådet. Jesus spurte faren: «Hvor lenge har han hatt det slik?»

«Fra han var liten gutt», svarte han. «Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss!»

«Om det er mulig for meg?» svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.»

Straks ropte guttens far: «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!»

Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene ånden og sa: «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg: Far ut av ham, og far aldri mer inn i ham!» Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og fór ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. Men Jesus tok ham i hånden og hjalp ham opp, og han reiste seg.

Da Jesus var kommet i hus og disiplene var alene med ham, spurte de: «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?»

Han svarte: «Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste.» (Mark. 9,17-29)

 

"Jeg tror, hjelp meg i min vantro!"

 

Kan du høre farens fortvilte rop?

"Hjelp meg i min vantro!"

 

Han har akkurat fått høre av Jesus at alt er mulig for den som tror.

Nå satser han alt – og litt til.

Han bekrefter at han tror, men om ikke det er nok, så ber han Jesus hjelpe ham i hans vantro.

 

I dag er det kampen mot det onde som står i sentrum for tekstene.

Dette er en kamp vi lever midt i så lenge vi er her i verden. Denne kampen er her og nå, i ditt og mitt liv, hver eneste dag.

 

Vi hørte i den første lesningen om Job, en gudfryktig mann med sterk tro, som allikevel mistet alt han eide og ble veldig syk. Samtidig holdt han fast ved sin tro. Hans egen kone ville få ha til å spotte Gud, men Job holdt fast ved sin tro. Job har en sterk tro og gjennom hele Jobs bok få vi følge samtaler mellom han og vennene hans, og Job holder hele tiden fast ved troen sin på Gud.

Job hadde virkelig Guds fulle rustning, som Paulus taler om i brevet til Efesos. Han var i stand til å forsvare seg hva enn som kom av ondt i livet hans og hva enn de rundt han sa for å få han til å vende Gud ryggen.

 

Guds fulle rustning er til for forsvar, ikke angrep.

Vi trenger hjelp i kampen mot det onde, hver eneste dag.

 

Vi trenger

-        Sannhetens belte

-        Rettferdighetens brynje

-        Fredens evangelium som sko

-        Troens skjold

-        Frelsens hjelm

-        Åndens sverd som er Guds ord

 

Alt sammen kommer fra Gud.

Sannheten er Jesus selv – han som sa "Jeg er veien, sannheten og livet."

Rettferdigheten er Guds, den som vi får oss gitt av ham, ufortjent av nåde.

Det er Jesus selv som er Fredens evangelium og med ham som sko på føttene er vi klare for å gå langt.

Troens skjold - det er Jesus selv du holder foran deg som et skjold i møte med det onde.

Frelsen tar vi imot fra Gud i det vi kommer til ham.

Det er Gud som beskytter vårt hode med sin frelse.

Alt dette beskytter oss mot angrep.

I tillegg har vi Åndens sverd, som er Guds ord – det er bare Guds ord som vi kan bruke aktivt i vårt forsvar mot det onde.

 

Bibelen er altså kjempeviktig når vi møter motgang og i møte med det onde.

Der er der vi finner alt vi trenger for å stå imot. Det betyr at noe av det viktigste vi kan gjøre er å lese Bibelen.

 

Når vi møter vanskeligheter i våre liv, det kan være sykdom, skilsmisser, uvennskap og annet, så vil troen vår automatisk bli satt på prøve.

Vender vi oss til Gud i vår smerte, sorg og fortvilelse?

Ja, jeg tror de fleste av oss her vil gjøre det først.

Hva skjer hvis smerten varer over tid?

Hvis sykdommen ikke går over?

Når skilsmissen er et faktum etter års kamp?

Når det som er vondt ikke blir bedre?

Ja, når Gud ikke svarer våre bønner om hjelp?

 

Jeg vet at flere av oss har opplevd og opplever slike ting i våre liv. Vi prater ikke så ofte om det og derfor kan det oppleves som om vi står alene, at vi er den eneste som har det vondt og må kjempe.

 

Jeg tror noe av det viktigste vi kan gjøre når vi møter vonde ting i livet er å be, dele det med andre og be andre om å be for oss.

Min erfaring er at det vonde ikke nødvendigvis blir borte, men det blir annerledes når vi vender oss til Gud i bønn. Det ligger en styrke i å kunne legge fra seg alt hos han. Det ligger legedom i å kunne dele med ham.

 

Så har vi noe å lære av dagens fortelling.

Faren med den syke sønnen kom til Jesus, men traff bare noen av disiplene. Jesus var oppe på fjellet, sammen med Peter, Jakob og Johannes. Der viste han sin herlighet for dem. Der talte Gud til dem "Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!"

 

Når de kommer ned derfra møtes de av den fortvilte faren:

«Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min fordi han har en ånd som gjør ham stum. (…) Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke.»

 

Rett fra herligheten til fordervelsen.

Ja, det kan virke slik, men Jesus får her vise sin herlighet for menneskene nedenfor fjellet.

Jesu makt, som han har fra Faderen, Gud, den blir synlig når vi kommer til ham i tro.

 

"Jeg tror, hjelp meg i min vantro!"

Nødropet viser vår maktesløshet og da kan Gud åpenbare sin makt og sin herlighet i våre liv.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser. Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus. ”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!” Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke

Fiskefangst

Det er i dag 6. søndag etter pinse eller Aposteldagen, som den også kalles, og prekenteksten er hentet fra Luk. 5,1-11. Til denne søndagen har jeg skrevet Søndagstanker til avisen Indre Akershus Blad og det er disse jeg gjengir her i dag: Jeg har så vidt fisket noen ganger, og jeg husker godt sist jeg fikk fisk. Jeg var vel en 13-14 år og var sammen med familien og fisket i en elv en kveld. Plutselig nappet det og jeg ble nokså forfjamset og kastet likeså godt fisken langt inn blant trærne bak oss. Der fant vi den slimete lille ørreten, som ble tatt hånd om og stekt til kveldsmaten. Jeg var ikke veldig begeistret over verken å få napp eller å ta hånd om fisken etterpå. Etter det har jeg slått meg til ro med at fiske ikke er noe for meg. Ikke er jeg glad i å stå ved en elv eller et vann og vente på napp og ikke liker jeg å få napp heller. Allikevel er jeg blitt fisker, men i en helt annen betydning av ordet. Dette hører vi om i fortellingen om Peters fiskefangst. I søndagens tekst møt

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid. Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam) Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.