Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2008

Stefanusdagen

Vi har kommet til 2. juledag, Stefanusdagen. Det er dagen til minne av den første martyr. Det glade budskapet om Gud som sender sin Sønn, Jesus Kristus, som frelser til verden, blir brått avløst av budskapet om hva som vil skje både med Jesus og hans etterfølgere. I går ble Kristus født på jorden. – I dag fødes Stefanus til himmelen. Vi synger i julesalmen, ”Her kommer, Jesus dine små” om ”stall og krybbe, kors og død” (NoS 42, v. 3) og her ser vi det tydelig. Ikke bare Jesus skal møte lidelse og død, det skal også hans etterfølgere. Stefanus kan du lese om i Apg. 6,8 - 7,60. Finn fram Bibelen din, eller gå inn på bibelen.no og les om ham der. Dagens prekentekst var hentet fra Matteusevangeliet og forteller at forfølgelse er noe vi alle kan vente på grunn av troen på Jesus Kristus: Ta dere i vare for menneskene! For de skal utlevere dere til domstolene og piske dere i synagogene sine. Og for min skyld skal dere føres fram for landshøvdinger og konger og stå som vitner for dem og f

Se hans herlighet!

”Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det.” (Luk. 2,18-19) Undring i møte med mysteriet. Det lille barnet i krybben er Frelseren. Undring. Maria tar det til seg og gjemmer det og grunner på det. Hva betyr dette? Hva vil det bety for barnets framtid? Hvem er den lille gutten, hun nettopp har gitt liv til? Han ligger der, nyfødt, mellom halm og strå. Han er hennes førstefødte, hennes sønn. Han er Guds førstefødte, Guds sønn. Gud, fullt og helt. Menneske, fullt og helt. Gjeterne kom til krybben og de så, og gjenga det engelen hadde fortalt dem. Vismennene kom til krybben og de så, bøyde kne og hyllet barnet. I dag kommer vi sammen for å se ham og tilbe ham. Slik gjeterne og vismennene gjorde. Slik kirken i alle land og på alle steder gjør det i dag. Prekenteksten er fra Johannes 1,1-14: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blit

Gaven fra Gud til deg

I dag fylles landets kirker av mennesker som starter julefeiringen i kirka. Julens budskap om Frelseren som kom til verden vil lyde over alt. Det er Guds gave til deg! Ta i mot og ta i bruk Guds gave til deg! Ta del i Guds rike og la Jesus være din Konge! Ta imot hjelpen fra Gud og la Jesus være din Frelser! Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom noe sted. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på markene og holdt nattevakt ov

Det sanne lys

Adventstiden går mot slutten og snart kan feiringen av han som skal komme begynne. Mange kirker har flere ganger i løpet av de siste ukene vært fulle av forventningsfulle mennsker, barn, unge og voksne. Vi har nettopp passert årets korteste dag og sola har snudd. Det går mot lysere tider og vi skal ta imot ham som er det sanne lys: Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. (Joh. 1,9-12) Ta deg tid midt i de siste juleforberedelsene til å sitte ned noen minutter og si til deg selv at det er til deg han har kommet og du får ta imot og være Guds barn.

Gledens adventssøndag

I dag tenner vi det fjerde lys, og natten blir til dag. Nå venter vi på Frelseren for alle folkeslag. Så var alle lysene i adventsstaken tent i år og det er bare noen dager igjen til julaften. Vi har kommet til gledens adventssøndag. Det handler om gleden over han som skal komme. Dette er en glede som vi kan tillate oss å ha uansett hvordan vi egentlig har det. Denne gleden er ikke avhengig av oss og den handler ikke om at vi krampaktig har å glede oss fordi det er jul! Gleden kommer av noe utenfor oss selv. Gleden kommer av det gledens budskap som bringes til oss. Det var om denne glede Døperen Johannes vitnet: Dette er vitneutsagnet fra Johannes da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre: «Hvem er du?» Da bekjente han og fornektet ikke – han bekjente: «Jeg er ikke Messias.» «Hvem er du da,» spurte de, «er du Elia?» «Nei, det er jeg ikke,» svarte han. De spurte: «Er du profeten?» «Nei,» sa han. «Hvem er du da?» sa de. «Vi må ha et svar å gi dem so

Til hvem?

Ropet fra Døperen Johannes i ødemarket lød: Vend om! Døperen Johannes ble etterhvert usikker på om Jesus virkelig var den riktige Messias og sendte sine disipler for å spørre (jfr. sist søndag). Hva skjedde? Templet ble ikke stormet. Makthaverne ble ikke truet. Jesus pekte på sine gjerninger og de forteller til hvem han var kommet: Ikkje til sjølvhjelpne sjeler, ikke til stolte sinn, men til det brostne hjartno steig verda sin frelsar inn. (Trygve Bjerkrheim)

Kom, konge, kom

Kongen som kommer, veirydderen som rydder vei, lyset som stråler fram i mørket og han som en dag skal komme igjen. Alt er ulike temaer i adventstiden. I dag har jeg funnet fram til en adventssalme som har flere av tidens temaer i seg, Kom, kongen, kom: Kom, konge, kom i morgenglans og bryt din seiers vei for riket som med himmel, jord tilhører evig deg! Kom herlig som når himlens sol går opp med gyllen glød, og ikke som da først du kom til spott og strid og død! Kom, konge, kom i morgenglans og gjør en ende bratt på jordens mørke, tenn den dag som aldri mer blir natt! Kom herlig med den lyse dag som klart er forutsagt, da retten har alt råderom og sannheten all makt. Kom, konge, kom i morgenglans med herligheten klar som folket ditt har stundet mot! Kom, konge, kom, vær snar! Salmen er skrevet av John Brownlie og oversatt av Johannes Smemo, og står i Norsk salmebok.

Lyset

Vi er inne i den mørkeste tiden på året hos oss og da er det naturlig at vi er opptatt av lys. Vi henger opp adventsstjerner i vinduene, plasserer elektriske lysestaker i vinduskarmene og bruker mengder med stearinlys - både i adventslysestaken og ellers. For hver søndag i adventstiden tenner vi enda ett lys i adventslysestaken - det blir lysere og lysere, til tross for at når vi tenner det fjerde og siste adventslyset er vi på en av de mørkeste dagene i året. Lysene skal minne oss om han som er Det sanne lys. Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. (Joh. 1,9) La Ham lyse for deg i denne adventstiden!

På vei mot gledens adventssøndag

4. søndag i advent er det tid for å glede seg, for Herren er nær. Julehøytiden er en bare en uke unna. Om en uke sitter vi i kirkene rundt om i landet og hører gledensbudet. I kirkene landet rundt vil det fortelles godt budskap og forkynnes frelse. I dag skal vi la profeten Jesaja minne oss om det glade budskap vi skal få høre igjen: Hvor fagert det er når den som bringer gledesbud, kommer løpende over fjell, melder fred og bærer godt budskap, forkynner frelse og sier til Sion: «Din Gud er konge!» Hør, dine vaktmenn roper høyt, de jubler alle sammen. Like for sine øyne ser de at Herren vender tilbake til Sion. Jes. 52,7-8

Når Jesus kommer

Jeg har i dag bladd i Salmebok 2008, forslag til ny norsk salmebok, del 1 de nye salmene. Der har det kommet med litt nytt til adventstiden og mye spennende til jul. Per Lønning har en adventssalme med, skrevet etter en salme av M.B. Landstad, Når Jesus kommer til vår verden. Her er de to første versene: Når Jesus kommer til vår verden, da stiger himmelriket ned. Da tenner håpet morgenstjernen, og alle engler jubler med. Da blir vår sønderrevne jord forenet etter Herrens ord. Når Jesus kommer inn i landet og frigjør folket med sin makt, når hjerter fjernt og nært har sannet hans ord og gjort med ham sin pakt, da blir her trøsterikt å bo i kjærlighet, i håp og tro. Hele salmen kan leses i Salmebok 2008, nr. 5.

Rydd vei!

Hør, det er en som roper i ødemarken: Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud rett igjennom ørkenen! Hver dal skal heves, hvert fjell, hver haug skal jevnes. Bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark. Herrens herlighet skal åpenbares, alle mennesker skal se det. Jes. 40,3-5a Hvordan kan vi rydde vei for Jesus i våre liv? Hvordan kan vi rydde plass for Jesus i våre liv?

"Er du den som skal komme?"

Spørsmålet er det Døperen Johannes som stiller i dag. Han som tidligere har døpt Jesus i Jordanelven og pekt ham ut som Guds Sønn har kommet i tvil, der han sitter i fengsel: I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte: «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke vender seg bort fra meg.» Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i fine klær, bor i kongenes slott. Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: Mer enn en profet! Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg

Lucia-dagen

Den hellige Lucia av Siracusa led martyrdøden 13. desember i år 303/304. Lucia minnes på denne dagen både i vest- og østkirken, av katolikker og ortodokse. Festen feires som en lysfest i årets mørkeste måned. Mer om dette kan du lese på denne siden . Fra katolxk tid i vårt eget land kommer at Lucias minnedag er avmerket på den norske primstaven. Navnet Lucia kommer av latin lux, som betyr lys. Muligens er det grunnen til at hun ble skytshelgen for synet, og at man påkaller henne mot øyensykdommer. I Sverige har det blitt en stor folkelig feiring, helt frittstående fra den katolske kirke og helgenfeiringen. Barn og unge går i lucia-tog, med en hvitkledd Lucia med lysekrone på hodet foran en lang rekke med terner med lys i hånden. I Norge har vi fått feiring av Lucia-dagen fra Sverige og mange barnehager og skoler markerer dagen med å gå i Lucia-tog. Sangen Santa Lucia synges gjerne av de som går i Lucia-tog. Luciasangen er egentlig en napolitansk folketone. Svart senker natten seg i

Bønn i adventstid

La oss i dag vende oss til Gud i bønn om at han igjen skal la lyset ta over for mørket: Herre vår Gud, vår Skaper og Far! Deg være lov og pris fordi du brøt mørkets makt og lot lyset skinne fram over jorden, så livet ble til og var såre godt. Kom til oss igjen, Herre, for mørket har på ny fått makt. Send oss din Sønn, den saktmodige kongen, så vi mismodige mennesker settes fri og han hilse det nye året velkommen som et nådeår fra deg. Du lysets Gud, det du gjør, er godt fra evighet til evighet.

Et stort lys

Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys; over dem som bor i skyggelandet, stråler lyset fram. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste. Jes. 9,2 og 6</blockquote Les teksten fra Jesaja en gang til og la det synke inn i deg. Hva betyr dette for deg i dag? Barnet er født. Hva betyr det i ditt liv at han er Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste?

Rydd vei for Herren

Vi er på vei mot 3. søndag i advent og da står Døperen Johannes sentralt og han peker på oss og utfordrer oss til å rydde opp i våre liv, slik at det er plass for Herren Jesus Kristus. Prekenteksten til søndag er hentet fra evangelisten Matteus og der sier Jesus blant annet dette om Døperen Johannes: "Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg." Matt. 11,10 For meg er det en salme som framfor alt er adventssalmen og det er Rydd vei for Herren, og aller helst på svensk. Denne salmen tar for seg nettopp budskapet som Døperen Johannes kommer med. Han var veirydder og prøvde å få menneskene til å vende om til Gud og til å se hvem Jesus faktisk var. Første vers av Frans M. Franzéns salme på svensk, med tekst hentet fra Jes. 40,3: Bereden väg för Herran! Berg sjunken, djup stån opp! Han kommer, han som fjärran var sedd av fädrens hopp. Rättfärdighetens förste, av Davids hus den störste. Välsignad vare han som kom

Mot Betlehem

I førjulstiden vender vi blikket mot Betlehem. Mennesker i hele verden gjør det samme i forventning om igjen å få oppleve barnet i krybben. Den gang, for over 2000 år siden, reiste Maria og Josef til byen, sammen med mange andre mennesker, som alle skulle dit for å skrives opp i den store folketellingen. Vår vandring mot Betlehem i advent er en åndelig vandring. I dag har jeg funnet fram et par vers av Jonas Dahls julesalme fra 1895: Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem Se, barna går foran, glad i flokk, så kvinner og menn, så kvinner og menn. Selv skjelvende gamle tar sin stokk: Til krybben hen, til krybben hen! Bruk noen minutter i dag til å vende blikket mot Betlehem og minnes ham som ble lagt i en krybbe av sin unge mor.

Et tegn

Herren selv skal gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn; hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. (Jes. 7,14) Profeten kommer med et budskap fra Gud om noe som ligger i framtiden. Gud skal gi menneskene et tegn - et tegn som vi kobler til Jesu fødsel. Han ble født av en jomfru. Navnet Immanuel betyr "Gud med oss". Med Jesus Kristus kom Gud til oss mennesker her i verden. Han var synliggjøringen av Gud i verden, og han gikk sammen med mennesker den gangen han var her. I dag er Jesus Kristus fortsatt med oss hver dag, uansett hvor vi går. Han vil være sammen med oss, være "Gud med oss" - Immanuel.

Forventningens adventssøndag

Det er 2. søndag i advent og i dag tenner vi to lys i adventsstaken vår: Når tenner vi det andre lys, da kan vi bedre se. Vi venter på at Gud, vår Far, vil gi sin sønn hit ned. Det er forventningene til Jesu gjenkomst som preger dagens tekster og det gjør at vi møter en tekst fra Lukas som kan virke skremmende. Tegnene som varsler Jesus gjenkomst beskrives som skremmende flere steder i Bibelen. Til tross for det er Jesu gjenkomst noe positivt som vi kan glede oss til, og selve gjenkomsten er nettopp beskrevet slik: "Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet.". Dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet: Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje,

Ærens konge

"Gjør døren høy, gjør porten vid" begynner en av våre mest sugne adventssalmer. Starten er hentet fra Salme 24 i Salmenes bok, og handler om ærens konge. For at han skal kunne komme inn må det åpnes opp. Når vi overfører dette til oss selv, er det vår hjertedør som må åpnes, slik at vi kan ta imot Ærens Konge, Jesus Kristus. «Løft hodene, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn!» «Hvem er denne ærens konge?» «Det er Herren, den veldige helt, Herren, den sterke i strid.» (Salme 24,7-8) Jeg hørte en gang en liten gutt si til sin mamma: "Du må åpne ditt hjerte, så Jesus kan komme inn til deg." Gutten hadde forstått en hemmelighet og han ville formidle dette videre, for han så at moren hans ikke hadde åpnet sitt hjerte. Dagens oppfordring til oss er å åpne våre hjerter - så Jesus kan komme inn. Ta noen minutters pause i juleforberedelsene og prøv å se Ærens Konge - Jesus Kristus. Det er ham vi venter på.

Gå i møte!

Vi venter på at Kongen skal komme og i salmen "Gå, Sion, din konge i møte" blir vi oppfordret til å gå ham i møte, han som kommer. Dette er en adventssalme av Erik Nyström og salmens fem vers handler om Jesu liv fra stallen til korset, oppstandelsen og den fremtidige gjenkomsten. Gå, Sion, din konung att möta, Jerusalem, gläds åt din Gud. Strö palmer på väg för Messias, bered dig som väntande brud. Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud. Var glad, var glad och hylla din konung och Gud. Han kommer från eviga fröjder, han lämnar sin tron av kristall, sin ära i ljusets palatser och lägges på strå i ett stall. Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud. Var glad, var glad och hylla din konung och Gud. Han kommer till jorden att bringa ett offer på korsträdets stam, att dö för vårt syndiga släkte och föra rättfärdighet fram. Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud. Var glad, var glad och hylla din konung och Gud. Han kommer ur graven med byte, och sku

På vei mot Forventningens adventssøndag

Til søndag er det 2. søndag i advent. Denne søndagen er det Jesu gjenkomst i herlighet som settes i forgrunnen. Når Jesus kommer igjen vil hans kongemakt bli synlig for alle. Leseteksten fra Romerbrevet peker på hvilket håp vi kan ha siden skriftene gir oss tålmodighet og trøst. Det kan ta tid før Jesus kommer igjen og i ventetiden vil "tålmodighetens og trøstens Gud" hjelpe oss. Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Må tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe dere alle til å vise enighet, etter Jesu Kristi vilje. Da kan dere samstemt og med én munn prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere, til Guds ære. (Rom. 15,4-7) En dag vil ventetiden være over og Jesus Kristus vil komme tilbake i all sin glans. Er du forberedt? Lever du ditt liv med løse teltplugger, slik at du når som helst kan reise - hvis Jesus skulle komme tilbake i dag?

Et nådens år!

I dag har jeg hentet fram en tekst fra evangelisten Lukas. Det er Jesus som leser fra profeten Jesaja i synagogen i Nasaret: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Luk. 4,18-19a Jesus sier deretter at i dag er dette skriftord oppfylt. Det er et nytt år, en ny start og for Jesus en helt spesiell start, fra nå av skal han forkynne det gode budskap - evangeliet. Nå begynner hans vandring til Jerusalem og Golgata. For oss roper han ut et NÅDENS ÅR! Det er et år hvor vi kan finne nåde hos Gud. Muligheten for å bli et Guds barn er fortsatt til stede og vi lever i NÅDENS ÅR! Bruk litt tid til å finne ut av hva du trenger nåden til i ditt liv. Tenn det første lyset i adventstaken og les teksten igjen og tenk over hva du er fattig på (hva mangler du?), hva som binder deg i ditt liv, hva du er blind

Advent

Godt Nytt Kirkeår! 1. søndag i advent er også 1. søndag i kirkeåret. Advent kommer fra latin og betyr "komme", "ankomst". Vi venter på Ham, som kom til verden og tok bolig i blant oss. Gårsdagens tekster pekte på Kongens komme. Hyllet lik en konge red Jesus inn i Jerusalem, samtidig er det tydelig at han er en annerledes konge, der han rir på et esel. Se, din konge kommer til deg, ydmyk, ridende på et esel, og på trekkdyrets fole. Matt. 21,5 For et par år siden laget jeg og min mann en egen adventskalender og den bruker vi fortsatt. I løpet av adventstiden vil det komme drypp fra den her i bloggen, og noen ganger, slik som i dag, med en kort kommentar til.