Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2016

Med troen ut i verden

Vårens andre konfirmasjonssøndag i dag. Les gjerne de to lesetekstene også, Jes. 6,1-8 (kallelsen av Jesaja) og Apgj. 17,22-34 (Areopagostalen). Prekenteksten var denne:          Luk. 24, 45 – 48      Da åpnet Jesus deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette.     Jesus lot dem se og forstå. Lidelse, død og oppstandelse er ikke enkelt å forstå. Mange av de tingene vi har pratet om gjennom disse månedene som dere har vært konfirmanter er vanskelige, for ikke å si, umulige å forstå uten hjelp av Gud. Heldigvis har han gitt oss en hjelper, Den Hellige Ånd.  Det stod ikke om han i det avsnittet jeg nettopp lest, men i verset etter står det slik: «jeg sender over dere det som min Far har lovet.» «det som min Far har lovet» er

Avskjedsgaven

Pinsen er Den Hellige Ånds høytid. Vi feirer at Den Hellig Ånd ble utøst over menneskene. Dette var Jesu avskjedsgave til disiplene og til oss. Åndens kilde er Gud selv og Ånden vitner om Jesus for oss. Ånden vil gi oss et rikere liv, en rikere forståelse av hvem Jesus er og hva det betyr for oss. Når vi lengter etter noe mer i våre liv kan det være nettopp Ånden som er svaret på vår lengsel. Hør hvordan Eivind Skeie uttrykker dette: Å, denne kilde ren som paradiset, den springer frem her like ved min fot. Å, denne strøm fra dine dype brønner gir meg tilbake helse, liv og mot. Min kropp av feber, mine sprukne lepper, mitt savn, min klage, min lengsel og min tørst. Å, denne strøm fra dine dype brønner gir meg tilbake helse, liv og mot. Du lar meg drikke. Mine sprukne lepper, min kropp av feber leskes av din trøst. Å, denne strøm fra dine dype brønner gir meg tilbake helse, liv og mot. Du er min kilde, ren som paradiset ser jeg deg

Med bønnen gjennom livet

Vi har hørt hvordan Salomo ba om et lydhørt hjerte og visdom til å lede folket når Gud sa at han kunne be om hva han ville. Vi har hørt hvordan Paulus ba i brevet til menigheten i Efesos, om at Gud måtte gi styrke for det indre menneske så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, varig og evig. To bønner som ser langt framover gjennom hele livet og inn til evigheten hos Gud, i Guds rike. Når skal vi høre en tredje bønn, den Jesus selv lærte disiplene: Det hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 6. kapittel: Matt. 6, 7 – 13 Jesus sa: Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. 8 Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det.        Slik skal dere da be:           Vår Far i himmelen!           La navnet ditt helliges.           La riket ditt komme.           La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.          Gi oss i