Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2010

Vingårdssøndag

Dagens prekentekst vil sannsynligvis få deg til å reagere kraftig. Jeg måtte lese et par ganger før jeg skjønte at det står slik jeg oppfattet. For det som står er så urimelig for oss i dag. Allikevel har det noe viktig å si oss i dag. Jesus gir oss et sjokkerende bilde på denne nådens søndag. Det er viktig for oss å forstå at det bilde Jesus gir oss er et bilde av nådens rike og der er alt annerledes enn her i verden. Samtidig er denne annerledesheten full av det vi kan kalle salige motsigelser. Enten er det Jesus sier til oss i dag helt urimelig eller så er det den dypeste sannheten om nådens rike, der alt er omvendt. Dersom en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til tjeneren når han kommer hjem fra markene: 'Kom nå og sett deg til bords?' Nei, han vil si: 'Lag til kveldsmaten, bind opp kjortelen og stå til tjeneste for meg mens jeg spiser og drikker. Etterpå kan du selv få deg mat.' Takker han vel tjeneren for at han gjorde det han

En samtale med Jesus

Søndagens prekentekst er lang, allikevel forteller den ikke hele historien, hele fortellingen finner du på bibel.no , Joh. 4,5-42. Teksten handler om et møte mellom Jesus og en samaritansk kvinne. De møtes ved en brønn, midt på dagen, mens det er som varmest. Lytt etter hvem Jesus er. Prøv å se hvem kvinnen ser. Jesus kom til en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobskilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne: «La meg få drikke.» Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier: «Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» For jødene omgås ikke samaritanene. Jesus svarte: «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» «Herre,» sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med,

Guds lam

”Herre Gud, himmelske Far, du lot din elskede Sønn Jesus Kristus bli døpt til å gå i døden for oss syndige mennesker.” Slik ba vi i søndagens kollektbønn. Den bønnen trekker fram det viktigste ved denne søndagen. Vi er inne i en tid av året der fokus ligger på å se mer og mer av hvem Jesus er og hva det har for betydning for oss og vårt liv. Prekenteksten trekker en linje fra Jesu dåp til hans død på korset. Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg. Jeg kjente ham ikke. Men jeg er kommet og døper med vann for at han skal bli åpenbart for Israel.» Og Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham du ser Ånden dale ned over og bli hos, han er det som døper med Den hellige ånd. Jeg har sett det, o