Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2008

På vei mot Allehelgens dag

Søndag er det Allehelgens dag, og mange av oss har blandete følelser og opplevelser av den dagen. Fra gammelt av feires denne dagen alle helgener som ikke har en egen dag. Etter reformasjonen beholdt man dagen i de reformerte kirkene og forsto dagen som alle de hellige, salige, troende dødes dag. Altså dagen for alle kristne som har gått foran oss inn i evigheten. Mange av oss møter på søndag i gudstjenester der det blir lest opp navn på de i menigheten som er gått bort det siste året. I kirkebenkene sitter mennesker med sorg og savnsom vil minnes sine kjære. Tekstene på dagen handler dypest sett om hva salighet er og årets tekster taler mye om lys. Hos Jesaja tales det om at Gud skal være vårt lys for evig: Ingen skal høre mer om vold i ditt land, om herjing og ødeleggelse innenfor dine grenser. Du skal kalle dine murer Frelse og dine porter Lovsang. Da trenger du ikke mer solens lys om dagen, eller månens lys om natten. For Herren skal være ditt lys for evig, din Gud skal være din h

Tilgivelse uten grenser

”Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.” Slik står det i Paulus’ brev til menigheten i Efesos, Ef. 4,32. Dette er et godt råd for hvordan vi skal forholde oss til hverandre. Dette er godt for oss! I dag er det TV-aksjon med fokus på de små – barn som lider på grunn av foreldres rusmisbruk, deriblant også alkoholmisbruk. Vi viser omsorg ved å gi penger, slik at Blåkors kan hjelpe enda flere. Vi kan også vise omsorg på andre måter. Ved å gi en hjelpende hånd til mennesker vi har i vår nærhet som trenger hjelp. I dag er fokuset på mennesker med rusproblemer. Vi kan hjelpe, ved å være til stede og gjøre noe. Ofte er ikke det viktige hva vi gjør, men at vi bryr oss. Dagens prekentekst handler også om å bry seg om hverandre: Matt. 18, 15 – 20 Dersom din bror gjør en synd mot deg, så gå til ham og still ham til ansvar på tomannshånd. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror. Men hvis han ikke hører, skal du ta med deg en ell

Tilgivelse

Kommende søndaghandler tekstene om tilgivelse, om Guds tilgivelse og vår. Vi finner det tydelig i leseteksten fra Paulus' brev til menigheten i Efesos. Samtidig oppfordrer Paulus oss til å slutte med all form for ondskap, slutte å gjøre ondt mot hverandre. La denne teksten klinge i hodet i forkant av søndagen og i møte med prekenteksten. Vår væremåte kobles sammen med vårt forhold til Gud, samtidig som tilgivelsens mulighet holdes tydelig fram. Ef. 4,30-32 Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til frihetens dag. Slutt med all hardhet, hissighet, sinne, bråk, spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Det er en flott tekst å ha med i møte med mennesker denne søndagen da bøssebærere går landet rundt for å samle inn penger til Blå kors. Årets TV-aksjon setter fokus på mennesker med rusproblemer og deres anhørige, ikke minst barn som vokser opp med foreldre som sl

På vei mot søndag

Kommende søndag har Faderen og Sønnen som tema. Det handler om forholdet mellom Faderen (Gud) og Sønnen (Jesus) som må åpenbares for oss og om Faderen som er kommet oss virkelig nær gjennom Sønnen. Fra epistellesningen har jeg hentet et par vers som viser oss at vi har del i Guds kjærlighet gjennom Jesus og at dette er noe ingen kan skille oss fra: For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Du er elsket av Gud og på grunn av det sendte han Jesus Kristus til verden. Jesus døde på korset for deg og når du holder fast ved det, kan ingen skille deg fra Guds kjærlighet. Søndagens prekentekst er hentet fra Salmenes bok, Salme 19: 2 Himmelen forkynner Guds herlighet, hvelvingen forteller om hans henders verk. 3 Den ene dag bærer bud til den an

Guds barns sanne storhet

Selv om temat på 21. søndag etter pinse er familien har jeg valgt å la prekenteksten tale om det det egentlig taler, noe av det mest sentrale i vår kristne tro, hvordan vi kan komme inn i Guds rike. Teksten er fra Mark. 10,13-16: De bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. «Hvem er den største i himmelriket?» (Matt. 18,1) Spørsmålet ble stilt av Jesus til disiplene en gang. De regnet med at Jesus ville peke ut noen av dem. I stedet tok Jesus et barn og stilte det foran dem og sa at de måtte vende om og bli som et barn for å kunne komme inn i himmelriket. Guds barns sanne storhet var en annen enn disiplene trodde. Dette prater Jes

1. oktober, høstferie og på vei mot 21. søndag etter pinse

For mange er Høstferie tid for familie, barna har skoleferie og de voksne har kanskje mulighet til å ta seg fri hele eller deler av uka, slik at familien kan gjøre noe sammen. I år er siste søndag i høstferien "Hjemmets søndag" og bibeltekstene handler om familien. På søndag møter vi en prekentekst som ofte leses, fordi den leses når vi har dåp. I kirken der jeg er betyr det at den teksten leses normalt tre av fire søndager. Den handler om hvordan Jesus tar imot barna og er hentet fra Markus 10. I dag har jeg funnet fram søndagens GT-tekst, som er hentet fra den andre skapelsesberetningen. Her er det skapelsen av mennesket som mann og kvinne det settes fokus på. To likeverdige mennesker, som trenger hverandre, fordi det ikke er godt for dem å være alene: Mos 2,18-24 "Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil gi ham en hjelper som er hans like.» Og Herren Gud tok jord og formet alle dyrene på marken og alle fuglene under himmelen, og han før