Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2010

Palmesøndag

I dagens prekentekst møter vi mange mennesker og de forholder seg alle til Jesus, men på litt ulik måte. Her er folket som hyller Jesus som konge der han rider inn i Jerusalem på et esel. Her er disiplene som har fulgt Jesus i rundt tre år. Her er de som var til stede da Jesus vekte opp Lasarus fra de døde. Her er skeptiske og redde fariseere som vil bli kvitt Jesus. Her er noen nysgjerrige grekere som vil treffe Jesus. Les hva som skjer i Joh. 12, 12-24: Dagen etter ble det kjent i den store folkemengden som var kommet til festen, at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ham i møte, og de ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer, i Herrens navn, han som er Israels konge! Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet: Frykt ikke, Sions datter! Se, din konge kommer, ridende på en eselfole. Dette skjønte ikke disiplene den gang, men da Jesus hadde fått del i herligheten, husket de at dette stod skrevet om ham, og at de ha

Maria Budskapsdag

På Maria budskasdag møter vi selvfølgelig Maria i evangelieteksten. Hun har fått vite at hun skal bli med barn og føde en sønn, Jesus, ”Den Høyestes Sønn”. Maria er ung og hun har aldri vært sammen med noen mann. Allikevel svarer hun engelen som kommer til henne og forteller dette: ”Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt.” Maria reiser så til sin slektning Elisabet, som også venter barn og vi kommer inn i fortellingen når de to kvinnene møter hverandre og Maria tar til orde i Luk. 1, 46 – 55: Da sa Maria: «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.  For han har sett til sin ringe tjenerinne. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg, han, den mektige; hellig er hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn for dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin sterke arm; han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og opphøyet de l

Tanker i fastetid

I dag er det tre uker siden Askeonsdag og tre uker fram til onsdag i påskeuka. Vi er midtveis i fasten. Hva har disse ukene betydd for deg? Hos meg har det vært litt av hvert, og totalt sett har jeg fått lest mindre i Bibelen og bedt mindre enn jeg hadde tenkt meg. Når det er slik er det godt å kunne se at hver dag er en ny mulighet til å være nærmere Gud enn jeg var i går, og han venter på meg. Dagens tekst i Bibelleseplanen er Saligprisningene fra Matteusevangeliet, Matt. 5,1-12, og i disse ordene kan vi få hvile midt i vår åndelige skrøpelighet. Saligprisningene beskriver hvem som får del i frelsen og her peker Jesus også framover til den eskatologiske frelse, til himmelen, til det evige liv hos Gud. Her prises de salige som er fattige i seg selv, altså de som er helt avhengige av Jesus og som kommer til ham. Her prises de salige som sørger over ondskapens og lidelsens makt i verden og de som ikke tenker høyt om seg selv. Her prises de salige som lengter etter Guds rettferdighe

Tanker i fastetiden

Vi har kommet til første fredag i mars og det betyr at det er Kvinnenes internasjonale bønnedag. I år er tema "Alt so har ånde, skal love Herren" og det er kvinnene i Kamerun som står i fokus. Mer om denne dagen kan du lese her . Mange steder er det lokale markeringer av dagen, som blir annonsert lokalt. I år går ofringene fra disse arrangementene til "Ester-prosjektet" i Kamerun. Det er et prosjekt som vil gi hjelp til tenåringsmødre og unge prostituerte. De får oppfølging gjennom samtaler i nettverksgrupper og målet er å gi dem mulighet til å klare å brødfø seg selv og sine barn. Ofte kommer denne bønnedagen i fastetiden og tematisk passer den ofte også godt til det. Her har vi en mulighet til å forene oss i bønn med kvinner over hele verden for kvinner i en vanskelig situasjon og vi har mulighet til å gi et økonomisk bidrag til kvinner i nød.

Takk at du tok mine byrder

I gårsdagens prekentekst var det Simon og en syndefull kvinne som sto i fokus: En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han kom hjem til ham og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus var gjest hos fariseeren, kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus ved føttene hans og gråt. Da begynte hun å væte føttene hans med tårene, og hun tørket dem med håret sitt, kysset dem og salvet dem med salven. Da fariseeren som hadde innbudt ham, så det, tenkte han med seg selv: «Var denne mannen en profet, ville han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun fører et syndefullt liv.» Da tok Jesus til orde. «Simon,» sa han til fariseeren, «jeg har noe å si deg.» «Si det, mester,» svarte han. Jesus sa: «To menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte fem hundre denarer, den andre femti. Men da de ikke hadde noe å betale med, ettergav han dem begge gjelden. Hvem av dem vi