Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra april, 2015

"Jeg er porten"

3. søndag i påsketiden kalles gjerne hyrdesøndagen og i år er det Jesu liknelse om gjeteren som sauene kjenner stemmen til og følger. Også første del av Jesu forklaring er med. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver.  Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene.  Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut.  Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans.  Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.»  Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente.     Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem.  Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frel

Den kjærlighet Jesus spør etter

Dagens prekentekst står i Joh. 21,15-19 Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!» Igjen, for annen gang, sier han: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær», svarte Peter. Jesus sier: «Vær gjeter for sauene mine!» Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø sauene mine! Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han

Han lever!

Jesus Kristus er stått opp! Ja, han er virkelig oppstanden! Dette er Påskedagens evangelium – det glade budskap. Jesus har stått opp!  Hva betyr det? For meg og deg i dag – hva betyr det? Hvorfor er det så viktig? Ingmar Johansson, en svensk prest, sanger og tekstforfatter har skrevet slik om det som skjedde i påsken: Jag kan inte låta bli att fascineras av profeten, Mästaren från Nasaret evangeliernas glädjefyllda röster detta ofattbara som de hört och sett detta ljus som lyser rakt igenom sekler från Hans liv, Hans gärning, ”Frälsarens porträtt”. Jag kan komma på mig själv, bli rörd till tårar över bilderna som alstras, växer fram hur Han gick omkring och helade de sjuka och upprättade den kränkta människan detta ljus som lyser rakt igenom sekler till befrielse från skuld, förnedring, skam. Av rädsla dömde makten Honom skyldig till att långsamt kvävas naglad vid ett kors men kvinnorna som fann att graven lämnats triumferar: ”Han har visat sig för

Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?

Detalj fra alteret i Bjørkelangen kirke. Dagens tekst er Matt. 26,30-27,50. Alene døde Jesus på korset. Disiplene sovnet i Getsemane. De klarte ikke å våke og be med Jesus. Alene måtte han kjempe – sviktet av sine egne. Judas kom med en gruppe for å arrestere Jesus, og med et kyss forrådte han sin venn og lærer. Jesus ble sviktet av en av sine egne. Mens Jesus står til rette overfor øverstepresten Kaifas fornekter Peter tre ganger at han kjenner Jesus. De andre har flyktet. Alene sto han for retten – sviktet av sine egne. Rådet fant noen vitner som vitnet falskt mot Jesus. De kunne nå dømme ham og føre ham til Pilatus for å få dommen fullført. Pilatus hadde sine tvil, men han overlot valget og avgjørelsen til folket. Taus stod Jesus der – sviktet av Pilatus. Var han også sviktet av Gud? Like før Jesus døde ropte han med høy røst: «Eli, Eli, lema sabaktani?» «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Jesus roper ut første linje av Sa

«Gjør dette til minne om meg»

Nattverden fra altertavlen i Setskog kirke. I tillegg til evangelieteksten leste vi leseteksten i Jer. 31,31-34. Evangeliet  er hentet fra  Luk. 22,14 – 23: Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. For jeg sier dere: Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt fullendt i Guds rike.» Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa: «Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.» Så tok han et brød, takket og brøt deg, ga dem og sa: «Dette er min kropp , som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere. Men se: Han som forråder meg, har hånden her på bordet sammen med meg. For Menneskesønnen går bort, slik det er bestemt. Men ve d