Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra 2016

Det Sanne Lys

BARNET (Hans Børli) Vesle barn du kom med bud fra en gammel, mildøgd Gud. Han som rusler rundt hver kveld og tenner store stjerner over skog og fjell. Barneøyne, barnesmil løser tro og splitter tvil. Mørk og tung var hugen før du, mitt barn, med lys i handa banket på min hjertedør. Og ditt lys det bar du med fra et hellig altersted lyset som du vesle så, den gang du som utgitt gave i Guds hender lå. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:          Joh. 1, 1 – 14      I begynnelsen var Ordet.           Ordet var hos Gud,           og Ordet var Gud.                   Han var i begynnelsen hos Gud.                  Alt er blitt til ved ham,           uten ham er ikke noe blitt til.                   Det som ble til        i ham, var liv,           og livet var menneskenes lys.                  Lyset skinner i mørket,           og mørket har ikke overvunnet det.  

Gled dere!

Vi nærmer oss jul, det under ei uke igjen til julaften. Vi er i innspurten når det gjelder forberedelsene til jul. Jeg håper vi er i gang med de aller viktigste forberedelsene alle sammen. Det er de forberedelsen vi holder på med her og nå. Vi forbereder oss på han som skal komme. Vi hørte det sitert fra Jesaja (fra dagens lesetekst i Rom. 15,8-13): «Isais rotskudd skal komme, han som reiser seg for å herske over folkene, til ham skal folkeslagene sette sitt håp.» (Rom. 8,12) Ham er det vi forbereder oss til å ta imot igjen. Derfor blir vi oppfordret til å glede oss: «Gled dere, folkeslag, sammen med hans folk.» (Rom. 8,10) og til å lovprise Gud: «Lovsyng Herren, alle folk,            pris ham, alle folkeslag.» (Rom. 8,11) Den første som lovpriste Gud for at hans Sønn skulle bli født var hans mor, Maria. Hun gledet seg over den oppgaven hun fikk av Gud, å bære fram Guds Sønn. Jeg tror hun hadde mange forskjellige følelser under svangerskapet, men

Jesu gjenkomst

På 2. søndag i adventstiden er teksten hentet fra Johannesevangeliet og for mange er den godt kjent, ja så godt kjent at man vet hva som kommer i versene etter. La tekstavsnittet tale slik det er plukket ut. Det gir oss et perspektiv som står godt til dagen og adventstidens forventninger.          Joh. 14, 1 – 4        La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.» «vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er» Adventus Domini – Herrens komme. I dag handler det om at Jesus en dag vil komme tilbake. Jeg har noen ganger det siste året pratet med konfirmantene om kirkegården og hvordan gravene er plassert. De ser raskt at gravstøttene er plassert

Den som er rik i Gud

Grådighet og rikdom er noen av stikkordene i dagens tekster. Mange av oss kjenner nok at det er ord som treffer oss. Vi lever i et rikt land, vi har langt mer enn mat for dagen, klær på kroppen og tak over hodet. Da er Paulus’ ord, som vi hørte i sta en viktig påminnelse: «tomhendte kom vi inn i verden og tomhendte må vi forlate den.» (1. Tim. 6,7) Uten noe ble du en gang født og uten noe skal du en gang forlate livet her på jorden. Hva vil da være viktig å ha med seg? Hvilken rikdom varer ut over dette livet? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 12. kapittel:          Lukas 12, 13 – 21   En i mengden sa til ham: «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg!» Men Jesus svarte: «Venn, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Og han sa til dem: «Ta dere i vare for all slags grådighet! For det er ikke det en eier, som gir liv, selv om en har overflod.»     Så fortalte han dem en lignelse:         «Det

Du vil svare meg, Herre

Dagens prekentekst var Salme 38.10-16: 10 Herre, du kjenner min lengsel,           mitt sukk er ikke skjult for deg.               11 Hjertet hamrer, kraften svikter,           selv lyset i øynene har forlatt meg.               12 Venner og de som står meg nær,           holder seg borte fra min plage,           mine nærmeste holder seg på avstand.               13 De som står meg etter livet,           setter snarer for meg.           De som vil meg vondt, snakker om å skade meg,           de grunner dagen lang på svik.               14 Men jeg er lik en døv, jeg hører ikke,           jeg er lik en stum som ikke åpner munnen.               15 Jeg er lik en mann som ikke hører           og ikke har svar i sin munn.               16 Men det er deg, Herre, jeg venter på.           Du vil svare meg, Herre, min Gud. «Herre du kjenner min lengsel, mitt sukk er ikke skjult for deg.» (v,10)

Aldri fornøyd

«For dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom.» (1. Kor. 1,24) I dag møter vi Jesus som omtaler seg selv som Visdommen. Hvem vil ikke være vis og klok? Er det virkelig forbundet med visdom og klokskap å tro på en som gikk rundt og sa han var Guds Sønn og døde på et kors? Vi kan også spørre oss hvor kloke og forstandige vi mennesker egentlig er. Dagens prekentekst er en del av det Jesus sier til disiplene etter at Døperen Johannes’ disipler har vært hos ham og spurt «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» (Matt. 11,3). De viser at hverken de eller Døperen helt har forstått hvem Jesus er. Gjør vi det? Hvilket bilde har du av Jesus?          Matt. 11, 16 – 19 Jesus sa: Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre:                    ‘Vi spilte på fløyte for dere,           men dere ville ikke danse.           Vi sang klagesanger,      

Jesu venners fullkomne glede

Dagens prekentekst står i Joh. 15,9-12. I tillegg til den teksten leste vi epistelteksten, 1. Kor. 13,7-14.      Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. «for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen.» Denne setningen er viktig – her finner vi målet med det som Jesus sier til disiplene. Jesus har en egen glede –«min glede», som han har med seg, alltid og overalt, og den vi han gi, ikke bare til disiplene den gang, men til deg og meg i dag. Dette er en glede som kommer utenfra, fra himmelen, fra Gud. Den er Guds egen glede, som har kommet fra Gud selv, og det er den gleden som kan gjøre disiplenes og også din og min glede fullkommen. Jeg vet a

Å elske slik at du oppfyller Guds lov

Dagens evangelium er hentet fra Markusevangeliet. En av de skriftlærde, som hadde hørt på dette ordskiftet og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, gikk bort til ham og spurte: «Hvilket bud er det første av alle?» Jesus svarte: «Det første budet er dette: ‘Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.’ Det andre er dette: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ Ikke noe annet bud er større enn disse.» Den skriftlærde sa til ham: «Du svarer godt, mester! Det er sant som du sier: Herren er én, og det er ikke noen annen enn han.  Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft og å elske sin neste som seg selv, det er mer verdt enn alle brennoffer og andre offer.» Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han til den skriftlærde: «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Og ingen våget å spørre ham mer. ( Mark. 12,28–34)    Å elske Gud og å elske

Smak og se at Herren er god!

Denne prekenen er holdt i dag, 19. juni, på Padlegudstjeneste på Tangen i Setskog. På grunn av regn ble gudstjenesten avholdt i teltet som Setskog IF har stående. I går, lørdag, arrangerte idrettsforeningen Padlefestival samme sted. Den flotte sjøen Setten er en flott ramme for et slikt arrangement. I dag hadde vi utsikten til sjøen gjennom vinduene, også som "altertavle". (Bildet er tatt av Vivan Aasly) Hele gudstjenesten hadde skaperverket som tema og prekenens tema var "Smak og se at Herren er god". Siden regnet trommet på telttaket under deler av gudstjenesten kunne vi virkelig høre vannet i dag. Det står skrevet i 1. Mosebok kapittel 1:      1. Mos. 1, 9 – 13    Gud sa: «Vannet under himmelen skal samle seg på ett sted! Det tørre landet skal komme til syne.» Og det ble slik. Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som hadde samlet seg, kalte han hav. Og Gud så at det var godt.     Gud sa: «Jorden skal bli grønn! Grønne vekster sk