Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra august, 2008

Søk først Guds rike

Førstkommende søndag handler det om å søke Guds rike først. En god måte å gjøre det på er å sette seg godt til rette og legge fra seg alle plikter og alt annet som surrer i hodene våre, og fokusere på Jesus. Finn fram en bibeltekst du er glad i og les den sakte og la ordene fylle deg. Det er tid for å være sammen med Jesus, tid for å søke Guds rike. Fortellingen om Marta og Maria (Luk. 10,38-42) er den vanlige prekenteksten etter 2. rekke. I år er den satt til side for en tilleggstekst, Matt. 6,19-24. Her finner vi ord som "samle skatter i himmelen", "hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være" og ordet om at vi ikke kan tjene både Gud og Mammon. Hva har du din oppmerksomhet rettet mot?

Fullkommen kjærlighet

Dagens prekentekst er hentet fra Bergprekenen i Matteusevangeliet. Jesus sier: Dere har hørt det er sagt: ' Du skal elske din neste og hate din fiende.' Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som krenker dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne slik deres himmelske Far er fullkommen. (Matt. 5,43–48) ”Vær da fullkomne slik deres himmelske Far er fullkommen.” Det ser ikke ut som det er noe å gjøre med dette kravet. Det er så klart formulert, vi kan ikke vri oss unna. Uansett hvordan vi snur på ordene så står det der fortsatt. Jesus krever en fullkommen kjærlighe

På vei mot søndagen

Tenk, det finnes en som ikke gjør forskjell på folk! For Gud er alle mennesker hans skaperverk og derfor er vi alle like elsket av han. For Herren deres Gud er Gud over alle guder og Herre over alle herrer, den store, mektige og fryktinngytende Gud, som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot bestikkelser. Han hjelper farløse og enker til deres rett og elsker innflytterne, så han gir dem mat og klær. 5. Mos. 10,17-18 En av sangene jeg husker fra søndagsskolen handler om Guds, eller Jesu kjærlighet til oss mennesker.: Jesus älskar alla barnen, alla barnen på vår jord. Röd och gul och vit och svart, är det samma har han sagt, Jesus älskar alla barnen på vår jord. Paulus taler i Romerne 13,8-10 om loven og sammenfatter det 5.-9. bud slik: "Du skal elske din neste som deg selv." Gud elsker deg. Kan du elske deg selv og din neste, slik Gud elsker deg?

Føtter på fjell

I går var det 13. søndag etter pinse og prekenteksten var hentet fra Det Gamle Testamente, fra Salmenes bok. Det er en salme som mange kjenner seg igjen i. Den handler om at Gud griper inn i våre liv, reiser oss opp og setter oss på en sikker grunn, og av det blir det lovsang. Den handler om å stole på Gud og peke på hans storhet. Salme 40, 2 – 6 Jeg ventet og håpet på Herren, han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han drog meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og lot meg gå med faste skritt. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Salig er den mann som stoler på Herren og ikke holder seg til de stolte, til dem som faller fra i løgn. Herre, min Gud, mange under har du gjort, og mange tanker har du til vårt beste; ingen kan måle seg med deg. Vil jeg tale og fortelle om dem, er de så mange at de ikke kan telles. Salmisten roper til Herren. Han er

Våre ord - det hjertet er fullt av ...

Vi er på vei mot 13. søndag etter pinse. Det er søndag der tekstene spriker litt, men en mulig sammenfatning er Våre ord. I år er det 2. tekstrekke og evangelieteksten er hentet fra Matteus kapittel 12 versene 33 til 37, der Jesus taler om treet og det frukter og bruker dette på mennesket og det som kommer ut av oss. Det er en sammenheng mellom det vi er fyllt av og det som kommer ut. Til søndag er det GT-teksten, Salme 40,2-6, som er prekentekst. Her er teksten fra Matteusevangeliet: "Ta et tre: Enten er det godt, og da er også frukten god, eller det er dårlig, og da er også frukten dårlig. Treet kjennes på frukten. Ormeyngel! Hvordan kan dere si noe godt, dere som er onde? For det hjertet er fullt av, det sier munnen. Et godt menneske henter fram godt av sitt gode forråd, et ondt menneske henter fram ondt av sitt onde forråd. Jeg sier dere: Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de svare for på dommens dag. For etter dine ord skal du kjennes rettferdig, og etter dine ord sk