Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2009

Stefanusdagen

Det er 2. juledag og i kirka har vi skiftet farge fra hvitt til rødt. Hvitt er fargen vi bruker i høytidene, når det er fest. Rødt er fargen for blod og ild, for martyrer og Den Hellige Ånd. Det er et svært raskt sceneskifte, midt i julehøytiden. Vi har feiret at Gud kom til jorden, at Jesus ble født. I dag handler det om de som tok i mot ham og ble Guds barn. Det handler om oss og om det å tro på Jesus Kristus som min Frelser. Det handler om oss og vår tro på julens budskap. I dag skal vi møte kirkens første martyr, Stefanus. Han var en mann som stod for sin tro og valgte å holde fast ved den selv om det betydde at han måtte dø. Prekenteksten er i år slutte av Jesu tale til folket og steingingen av ham i fra Apg. 7,52–60: Har det noen gang vært en profet som fedrene deres ikke forfulgte? De drepte dem som på forhånd forkynte at Den rettferdige skulle komme. Og nå har dere forrådt og myrdet ham, dere som mottok loven på befaling fra engler, men ikke holdt den.» Da de hørte dette, bl

Ordet kom til verden

Reis deg i stråleglans! For nå kommer ditt lys, Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørke dekker jorden, det er stummende mørkt over folkene. Men over deg stråler Herren fram, hans herlighet åpenbares over deg. (Jes. 60,1-2) Evangeliet 1. juledag står hos evangelisten Johannes i det første kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Johannes var hans navn. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verd
I dag fylles landets kirker av mennesker som starter julefeiringen i kirka. Julens budskap om Frelseren som kom til verden vil lyde over alt. Det er Guds gave til deg! Ta i mot og ta i bruk Guds gave til deg! Ta del i Guds rike og la Jesus være din Konge! Ta imot hjelpen fra Gud og la Jesus være din Frelser! Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom noe sted. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på markene og holdt nattevakt over flokk

Til hvem?

Gud har sendt sin Sønn til verden, til alle mennesker. Allikevel opplever vi at en del ikke hører ropet om å vende om. Vi kan undre oss over dette, men framfor alt kan vi spørre oss hva som skal til for at vi skal høre ropet, vende om og ta imot gaven fra Gud. Jesus pekte på sine gjerninger og de forteller til hvem han var kommet: Ikkje til sjølvhjelpne sjeler, ikke til stolte sinn, men til det brostne hjartno steig verda sin frelsar inn. (Trygve Bjerkrheim

Kom konge kom

Kongen som kommer, veirydderen som rydder vei, lyset som stråler fram i mørket og han som en dag skal komme igjen. Alt er ulike temaer i adventstiden. I dag har jeg funnet fram til en adventssalme som har flere av disee temaene i seg, Kom, kongen, kom: Kom, konge, kom i morgenglans og bryt din seiers vei for riket som med himmel, jord tilhører evig deg! Kom herlig som når himlens sol går opp med gyllen glød, og ikke som da først du kom til spott og strid og død! Kom, konge, kom i morgenglans og gjør en ende bratt på jordens mørke, tenn den dag som aldri mer blir natt! Kom herlig med den lyse dag som klart er forutsagt, da retten har alt råderom og sannheten all makt. Kom, konge, kom i morgenglans med herligheten klar som folket ditt har stundet mot! Kom, konge, kom, vær snar! Salmen er skrevet av John Brownlie og oversatt av Johannes Smemo, og står i Norsk salmebok.

En kvist fra Isais stubb

Isai var Davids far, så det er Davids ætt som profeten Jesaja taler om i dagens tekst. Jesus var av Davids ætt og dette er en av profetiene om den kommende Messias, han vi snart skal feire at kom til verden for over 2000 år siden. Se hva Jesaja sier om ham: En kvist skal skyte fra Isais stubb, et skudd renne opp fra hans røtter. Herrens Ånd skal hvile over ham, Ånden med visdom og forstand, Ånden med råd og styrke, Ånden som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Han skal ha sin glede i frykten for Herren. Han dømmer ikke bare etter det han ser, og skifter ikke rett etter det han hører. Han dømmer småkårsfolk med rettferd, lar de vergeløse i landet få rett dom. Men voldsmenn slår han med sin munns ris, ugudelige dreper han med et pust fra sine lepper. Rettferd er beltet han har om livet, troskap er beltet om hoftene. Jes. 11,1-5 Han har ikke bare en gang kommet, men skal også komme tilbake og vi venter på hans gjenkomst i herlig og på den rettferdige dommen som da vil komme. Held

Et stort lys

Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys; over dem som bor i skyggelandet, stråler lyset fram. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste. Jes. 9,2 og 6 Les teksten fra Jesaja en gang til og la det synke inn i deg. Hva betyr dette for deg i dag? Barnet er født - Gud har kommet til jorden - Jesus Kristus lever i dag. Hva betyr det i ditt liv at han er Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste?

Lysets Gud

I dag har jeg funnet fram en bønn som passer fint inn i adventstiden. En bønn om at Gud igjen skal komme til oss og en lovprisning til ham som brøt mørkets makt. Herre vår Gud, vår Skaper og Far! Deg være lov og pris fordi du brøt mørkets makt og lot lyset skinne fram over jorden, så livet ble til og var såre godt. Kom til oss igjen, Herre, for mørket har på ny fått makt. Send oss din Sønn, den saktmodige kongen, så vi mismodige mennesker settes fri og kan hilse det nye året velkommen som et nådeår fra deg. Du lysets Gud, det du gjør, er godt fra evighet til evighet.

Rydding i adventstid

Vi er på vei mot 3. søndag i advent og da står Døperen Johannes sentralt og han peker på oss og utfordrer oss til å rydde opp i våre liv, slik at det er plass for Herren Jesus Kristus. GT-teksten førstkommende søndag er hentet fra profeten Jesaja kap. 40. I dag har jeg hentet fram tre av versene, v.3-5: Hør, det er en som roper i ødemarken: Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud rett igjennom ørkenen! Hver dal skal heves, hvert fjell, hver haug skal jevnes. Bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark. Herrens herlighet skal åpenbares, alle mennesker skal se det. Dette er ordet fra Herrens munn. For meg er det en salme som framfor alt er adventssalmen og det er Rydd vei for Herren, og aller helst på svensk. Denne salmen tar for seg nettopp budskapet som Døperen Johannes kommer med. Han var veirydder og prøvde å få menneskene til å vende om til Gud og til å se hvem Jesus faktisk var. Første vers av Frans M. Franzéns salme på svensk, med tekst hentet

Gud med oss

Profeten Jesaja kommer med et budskap fra Gud om noe som ligger i framtiden. Gud skal gi menneskene et tegn - et tegn som vi kobler til Jesu fødsel. Han ble født av en jomfru. Navnet Immanuel betyr "Gud med oss": Herren selv skal gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn; hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. (Jes. 7,14) Med Jesus Kristus kom Gud til oss mennesker her i verden. Han var synliggjøringen av Gud i verden, og han gikk sammen med mennesker den gangen han var her. I dag er Jesus Kristus fortsatt med oss hver dag, uansett hvor vi går. Han vil være sammen med oss, være "Gud med oss" - Immanuel.

Kongens gjenkomst

I dag på 2. søndag i advent handler det om forventningen om Jesu gjenkomst i herlighet. Dagens prekentekst finner vi hos Lukas: Spenn beltet om livet og hold lampene tent! Vær lik tjenere som venter sin herre hjem fra bryllupsfest og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. Lykkelige er de tjenere som herren finner våkne når han kommer! Sannelig, jeg sier dere: Han skal binde opp kjortelen, la dem gå til bords og selv gå fram og tjene dem. Ja, lykkelige er de som han finner våkne, selv om han ikke kommer før i andre eller tredje nattevakt. Men det skal dere vite: Dersom huseieren visste i hvilken time tyven kom, ville han ikke la ham bryte seg inn i huset. Vær også dere forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. (luk. 12,35-40) Vi blir oppfordret til å være forberedt på at Jesus kan komme når som helst og til å være beredt, slik at vi ikke blir tatt på senga. Det er krevende å leve her og nå og samtidig være beredt på Jesus kan kom

Gå din Konge i møte!

Vi venter på at Kongen skal komme og i salmen "Gå, Sion, din konge i møte" blir vi oppfordret til å gå ham i møte, han som kommer. Dette er en adventssalme av Erik Nyström og salmens fem vers handler om Jesu liv fra stallen til korset, oppstandelsen og den fremtidige gjenkomsten. Gå, Sion, din konung att möta, Jerusalem, gläds åt din Gud. Strö palmer på väg för Messias, bered dig som väntande brud. Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud. Var glad, var glad och hylla din konung och Gud. Han kommer från eviga fröjder, han lämnar sin tron av kristall, sin ära i ljusets palatser och lägges på strå i ett stall. Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud. Var glad, var glad och hylla din konung och Gud. Han kommer till jorden att bringa ett offer på korsträdets stam, att dö för vårt syndiga släkte och föra rättfärdighet fram. Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud. Var glad, var glad och hylla din konung och Gud. Han kommer ur graven med byte, och sku

Å komme

Advent kommer fra latin og betyr "komme", "ankomst". Vi venter på Ham, som kom til verden og tok bolig i blant oss: Se, din konge kommer til deg, ydmyk, ridende på et esel, og på trekkdyrets fole. Matt. 21,5 Kongen som kommer til oss er ingen mindre enn Jesus Kristus, han som vi for et par dager siden hørte leste fra profeten Jesaja i synagogen i Nasaret (se søndagens innlegg nedenfor). En konge som rir på et esel er en annerledes konge og det er Jesus. Han er langt fra det vi ser på som en konge i verdslig forstand. Jesus Kristus er konge av et annet rike, han er ikke på jakt etter et rike her i verden. Jesus Kristus er konge av Guds rike. I adventstiden forbereder vi hans komme, la oss gjøre det gjennom bønn og bibellesning.