Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2012

Oppdatering av Prekenhjelp

I dag er Prekenhjelp oppdatert med eksegese og salmeforslag til Kristi Åpenbaringsdag 3. rekke. Du finner det her . Så håper jeg at det i løpet av 2013 vil komme oppdatering med jevne mellomrom. Dessverre lar det seg ikke alltid gjøre i en hektisk hverdag, men jeg vet at mange bruker sidene og jeg har selv behov for å trenge dypere inn i de nye tekstene, så det vil komme.

Vitnesbyrdet får konsekvenser

Dagens prekentekst er hentet fra   Joh. 16, 1-4a . Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. (Joh. 1,10-11)   Slik uttrykker evangelisten Johannes seg i begynnelsen av sitt evangelium, slik vi også hørte lest her i går. I sin fortelling om hvordan Gud ble menneske gir Johannes uttrykk for at ikke alle mennesker kjente eller tok imot Gud. Dagens tekster viser oss dette.   Johannes siterer i dag Jesus fra hans avskjedstale til disiplene. Her kommer det en advarsel om at det skal komme en tid da de skal bli utstøtt og til og med slått i hjel på grunn av sin tro. De som gjør det gjør det fordi de ikke kjenner Gud. Det å vitne om at vi tror at Jesus er Gud, og at Gud kom til verden, vil føre til lidelse sier Johannes.   De første menneskene som vitnet om at Gud var kommet til verden, var gjeterne som kom til Maria og Josef i stallen. Dernest var det vismennene.

Himmelen kom til jorden

Är det själva himlen som jag gungar i min famn? En ung kvinne sitter med et lite nyfødt guttebarn i sin favn – hvem er han? En graviditet har startet på underfullt hvis og kvinnen har hatt besøk av en engel. Engelen har fortalt at det er Guds Sønn hun bærer på og skal føde. Engelen har fortalt at hans navn skal være Jesus – Herrens frelser. En ung kvinne har hatt besøk av Gud – er det himmelen hun nå vugger i sin favn? Julenatt møtes jord og himmel. I dette møtet skjer underet. Underet som vi undrer oss over den dag i dag. Underet som aldri slutter å forundre oss. Gud tok bolig midt iblant oss. Gud ble menneske. Igjen skal vi få skimte himmel på jord. Igjen skal vi få et glimt av Guds herlighet, den herlighet som Sønnen har fra sin Far. Dagens prekentekst - Joh. 1,1-14 Maria holdt Guds Sønn i sin favn, hun vugget ham og ammet ham. Der, i Marias favn møttes himmel og jord. Det, i Mar