Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2016

Ordets mulighet for vekst

Siden jeg i dag har hatt familiegudstjenester med utdeling av nytestamenter til 11-åringer valgte jeg i dag å bruke fortellerteksten i Luk. 8,4-15:     Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse:     «En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre ganger det som ble sådd.» Da han hadde sagt dette, ropte han ut: «Den som har ører å høre med, hør!»     Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. Han svarte: «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men de andre får det i lignelser, for at de skal            se, men ikke se,            og høre, men ikke fors

Hvem er Gud?

«for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.» (1.Kor. 8,6) Én Gud – vår Far slik beskriver Paulus hvordan det er for ham og for hans tilhørere. Er det slik for oss? Er det én Gud, Faderen, han som vi kan henvende oss til i bønn med Jesu ord: «Vår Far, i himmelen …». Hvem er Gud for deg? Kan du kalle ham Far? I dag skal vi få se mer av hvem Gud er, gjennom hans sønn, Jesus Kristus. Bli med! Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.»                     Av hans fylde har vi alle fått,           nåde over nåde.                     For loven ble gitt ved Moses,           nåden og sannheten kom ved Jesus    Kristus.                     Ingen har noen gang sett Gud,      

Hvem er det lille barnet?

Vi har hørt fra profeten Jesaja (Jes. 53,6-9)som forteller om det som skjedde lenge etter at han selv levde, når Jesu liv her på jorden gikk mot slutten. Han måtte lide og dø for vår skyld. Vi har hørt en av de eldste bekjennelsene fra Paulus’ brev til menigheten i Kolossæ (Kol, 1,15-20), om hvem Jesus er: «Han er den usynlige Guds bilde,           den førstefødte før alt det skapte.» «Han er før alt,           og i ham blir alt holdt sammen.» «Han er hodet for kroppen, som er kirken.           Han er opphavet,           den førstefødte fra de døde,           så han i ett og alt kan være den fremste.» Guds bilde, den førstefødte, hodet og opphavet. Bildene som beskriver hvem Jesus er er mange og vi skal høre enda noen, i det at Døperen Johannes peker på Jesus og forteller hvem han ser. Joh. 1,29-34 Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og Døperen Johannes sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! Om ham var det jeg sa: Etter meg komm