Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra april, 2008

Hyrdesøndagen

Prekenteksten på Hyrdesøndagen i år er fra Salmenes bok i Det Gamle Testamente. Det er en tillitssalme, og det er en av de mest kjente og kjære salmene i Salmenes bok for den kristne menighet. Grunnen til det er at den fikk fornyet innhold med Jesu liv, død og oppstandelse. Vi har nettopp hørt om møtet mellom den oppstandne Jesus Kristus og Peter på stranden en tidlig morgen. Peter får i oppgave å ta hånd om sauene. Tidligere, før Jesus ble korsfestet, har Peter hørt ham si: ”Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sauene.” Salme 23 Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. 2 Han lar meg ligge i grønne enger; han fører meg til vann der jeg finner hvile, 3 og gir meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld. 4 Selv om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. 5 Du dekker bord for meg