Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra 2013

Den som søker Gud blir sett og bekreftet.

Hva er et menneske? Ble det spurt i den første teksten vi hørte i dag. Bakgrunnen for spørsmålet er opplevelsen av at Gud tar seg av oss mennesker på en spesiell måte, samtidig som skaperverket består av så mye fantastisk. Midt blant skaperverket har mennesket en spesiell plass hos Gud og han tar seg av oss. Paulus talte om at Gud utvelger seg det som er lavt i verdens øyne. Vi er Guds skaperverk, han ser oss mennesker på en spesiell måte og Gud utvelger det som i verdens øyne er lavt. I prekenteksten for 7. søndag i treenighetstiden møter vi en kvinne som ønsker å komme nær Jesus, nær Gud:      Mark. 5,25-34      Det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun hadde lidd mye hos mange leger. Alt hun eide, hadde hun brukt uten å bli hjulpet; det var heller blitt verre med henne. Hun hadde fått høre om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. For hun tenkte: «Om jeg så bare får røre ved klærne hans, blir jeg frisk.» Med en gang st

Gud kaller og sender

Dagens prekentekst er hentet fra evangelisten Markus:      Mark. 3,13-19       ”Så gikk han opp i fjellet. Han kalte til seg dem han ville, og de kom til ham. Han pekte ut tolv, som han også kalte apostler, for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ut for å forkynne og ha makt til å drive ut de onde åndene. Han utpekte de tolv: Det var Simon, som han ga navnet Peter, Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes – disse to kalte han Boanerges, som betyr tordensønner – og Andreas, Filip, Bartolomeus, Matteus, Tomas, Jakob, sønn av Alfeus, Taddeus, Simon Kananeos og Judas Iskariot, han som forrådte ham.” Hellige Far, hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen Jesus plukke ut tolv menn. Tolv menn som fikk en spesiell oppgave. De var håndplukket av Jesus. Vi har hørt om hvordan Paulus ble omvendt og døpt (Apg. 9,1-19). Han var blitt utvalgt av Gud for å fortelle om Jesus. Vi har hørt om folk som gammeltestamentlig tid ble sendt

Å høre til

Dagens prekentekst står i Joh. 17,6-11       Ditt navn Navn forteller oss noe om tilhørighet. Mitt navn – Hanne Gunntveit Sinkerud forteller om min tilhørighet. Gunntveit er en gård i Jondal i Hardanger. – navnet fikk jeg når jeg ble født og døpt. Sinkerud er en gård innpå skogen ved Mangen i Aurskog. – navnet fikk jeg når jeg giftet med. Mine foreldre valgte fornavnet Hanne til meg, jeg vet at jeg egentlig ikke er oppkalt etter noen, men samtidig er det et navn som knytter meg til min farmor, Johanne og det er en form et navn som vi finner i Bibelen, Hanna. Hva kan du knytte ditt navn til? Hva betyr ditt navn? Hvor kommer det fra? Hvorfor har du fått det? Svarene på spørsmålene  gir deg en identitet og en tilhørighet, hvem er du og hvor hører du til. Guds navn – åpenbart, gjort synlig for oss. Jesus sier i dagens tekst at han har åpenbar, gjort Guds navn synlig for oss mennesker. Hva er da Guds navn? Vi skriver Gud med stor G, for å skille vår Gu

Palmesøndag

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes:      Joh. 12,1 – 13        Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lasarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og Lasarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. Da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham: «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige?» Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa: «La henne være! Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.»     Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania.

"Som lys er jeg kommet"

Dagens evangelium står hos evangelisten Johannes,  Joh. 12,42-47         Jesus sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» (Joh. 8,12) Vi er inne i årets mørkeste tid, da vi knapt nok ser dagslys. Ja, noen dager er det så overskyet eller tåkete at det ikke blir skikkelig lyst selv midt på dagen. Vi vet godt forskjell på lys og mørke, og hvilken betydning lyset har for oss. Uten lys kan vi ikke se i mørke. Lyset er livsnødvendig for oss i det daglige. Vi er avhengige av det for å ha et godt liv. Jesus taler om seg selv som verdens lys, og gir oss da en antydning om at han er nødvendig for oss i vårt liv. Vi hørte hva Paulus skrev til menigheten i Korint: «For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram.» (2. Kor. 4,6) Gud selv har gitt oss lyset, ja også i overført betydning. Gud har sendt Jesus til ve