Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2010

Tunge byrder

Dagens prekentekst er fra evangelisten Matteus: På den tid tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige. Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min Far overgitt til meg. Ingen kjenner Sønnen uten Faderen; heller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er godt, og min byrde lett.» (Matt. 11,25-30) ”Kom til meg” Jesus inviterer oss til seg. Invitasjonen gjelder oss alle, her er ingen for liten, for dum, for stor eller for klok. Alle er invitert! Invitasjonen gjelder oss alle, alle som tar imot den, slik som et lite barn tar imot. Invitasjonene gjelder oss alle, når vi tar imot med åpent sinn, med åpne hender. Invitasjo

Bli som barn!

Dagens første lesetekst var hentet fra 1. Mos. 2 og handlet om hvordan Gud skapte mannen, alle dyrene og kvinnen. En beskrivelse av viktigheten av å oppleve å høre sammen med noen, være lik noen. Først når kvinnen kom opplevde mannen at han hadde fått en han kunne dele livet med, en som var lik ham. En liten familie kunne begynne sitt liv sammen. Prekenteksten handler om et yngre familiemedlem, barnet: De bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. (Mark. 10,13-16)   ”som et lite barn” Jesus taler om barn i en annen betydning enn det vi først og fremst tenker på – barn som en del av en menneskelig familie med foreldre og barn. I Matteusevan

Det siste skrittet

Sist søndag var 19. søndag etter pinse og prekenteksten handlet om den rike unge mannen og hans spørsmål om hvordan han kunne få evig liv. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å få det evige liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Bare én er god – det er Gud. Du kjenner budene: Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, du skal hedre din far og din mor.» Men han svarte: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær, og sa: «Én ting mangler deg: Gå bort og selg det du eier, og gi alt til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» Men han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han var svært rik. Da så Jesus seg rundt i kretsen av disiplene og sa: «Hvor vanskelig det vil være for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike.» Disip