Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra september, 2015

Døden må vike

Vi er kommet til høstens påskedag og i dag handler tekstene om død og liv. Prekenteksten er hentet fra Luk. 7,11-17: Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, ble en død båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne kom et stort følge fra byen. Da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa: «Gråt ikke!» Så gikk han bort og la hånden på båren. De som bar den, stanset, og han sa: «Du unge mann, jeg sier deg: Stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga ham til moren. Alle ble grepet av ærefrykt, og de lovpriste Gud. «En stor profet er oppreist blant oss», sa de, «Gud har gjestet sitt folk.» Dette ordet om ham spredte seg i hele Judea og området omkring. Døden var en realitet for enken som fulgte sin eneste sønn til graven denne dagen. Hun sørger sitt barn og frykter for sin egen framtid, som e

Fra nød til takk!

Setskog kirke var i dag pyntet til høsttakkefest. Tusen takk til dere i S-klubben! Evangelieteksten var hentet fra Lukas 17,11-19: På reisen til Jerusalem dro Jesus gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han var på vei inn i en landsby, kom ti spedalske menn imot ham. De ble stående langt unna og ropte: «Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss!» Han så dem og sa: «Gå og vis dere for prestene!» Og mens de var på vei dit, ble de rene. Men én av dem kom tilbake da han merket at han var blitt frisk. Han lovpriste Gud med høy røst, kastet seg ned for Jesu føtter med ansiktet mot jorden og takket ham. Denne mannen var en samaritan. Jesus sa: «Ble ikke alle ti rene? Hvor er da de ni? Var det ingen andre enn denne fremmede som vendte tilbake for å gi Gud æren?» Og han sa til ham: «Reis deg og gå! Din tro har frelst deg.» Ti mennesker ropte på Jesus: «Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss.» «Kyrie, eleison, Gud Fader, miskunne deg» sang vi tidlig i gudst

Alt som skal gjøres og det eneste

«Vær brennende i Ånden, tjen Herren!» (Rom 12,11) Det er ikke to forskjellige ting Paulus oppfordrer romerne til i sitt brev. Det er gjennom å være brennende i Ånden som de skal tjene Herren. «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» (Fil. 4,13) hørte vi at Paulus skrev til menigheten i Filippi. Det handler om det samme. Uten å være brennende blir all vår tjeneste for Gud en tjeneste på tomgang, hvor alt går sin gang bare fordi det skal gå sin gang. Når alt som skal gjøres, gjøres for sin egen skyld vokser det oss over hodet og vi mister det eneste. I dag er tid for det eneste. Lytt til dagens evangelium. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 10. kapittel:          Luk. 10, 38 – 42      Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Marta, tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelle