Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2015

För att du inte tog det gudomliga

Vi brukte bare leseteksten fra GT, Jes 53,1-5 om Herrens lidende tjener i dag, i tillegg til evangelieteksten.          Joh. 12, 20 – 33     Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Filip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Jesus svarte: «Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal min Far gi ære.     Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si: Far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme. Far, la ditt navn bli h

Å se Jesu herlighet

Det er Kristi forklarelsesdag og prekenteksten er hentet fra Markus 9,2-13. Epistelteksten er fra 2. Pet. 1,16-18 , og der forteller Peter om hendelsen på fjellet med egne ord noen år etterpå. Den har jeg vist til i dagens preken.          Mark. 9,2-13 Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem, og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite. Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus. Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frykt. Da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!» Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus; bare han var hos dem.    På v

Såmannssøndag - Guds rike har en iboende kraft

Denne prekenen holdt jeg sist søndag, 1. februar i Bjørkelangen kirke. Jeg velger å legge den ut her med innledning som er spesiell på grunn av at dette var min første arbeidsdag i jobben som sokneprest i Bjørkelangen og Setskog sokn i Aurskog-Høland kommune. Jeg har gledet meg til denne dagen lenge, ikke bare siden slutten av oktober når jeg ble tilsatt, og også siden lenge før jeg sendte inn søknaden i månedsskiftet august/september. I dag er endelig dagen her, min første arbeidsdag som fast ansatt sokneprest i Bjørkelangen og Setskog sogn. Takk for at dere ønsker meg som prest her. Gleden over å skulle starte opp ble enda større når jeg oppdaga hvilken dag det er i dag, Såmannssøndag, og hvilke tekster det er. Det er et privilegium å få lov til å bringe Guds ord ut og i dag er det nettopp det tekstene handler om, om Guds rike, dets kraft og at det må sås igjen og igjen. Vi har hørt fra Paulus brev til romerne om at hver den som påkaller Guds navn blir frelst. Så i