Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra juli, 2011

Tid for sorg, medfølelse og ettertanke.

Vi er en nasjon i sorg over alle de som så brått mistet livet i eksplosjonen og massakren fredag ettermiddag og kveld. Spørsmålene er mange og svarene få. I dag er det først og fremst til for å ta vare på hverandre og vise medfølelse. Vi kan også vende oss til Gud i bønn. Han vil høre oss, både være bønner og våre fortvilte rop. I dag ble følgende bønn brukt i mange kirker rundt om i landet, vær med og be den du også, i dag og i dagene framover: Evige Gud, vi kommer til deg med vår frykt og stor uro. Vi er rammet, Gud, av vold og terror. Vi har kjent stor glede over et åpent og trygt samfunn. Nå opplever vi ødeleggende bombeangrep og mennesker blir skutt. Mange er drept og mange er skadet. Gud, hvordan kan slikt skje? Det er så ufattelig vondt at samfunn og uskyldige mennesker rammes av blind vold. Gud, se til alle som er i sorg over å ha mistet noen av sine. Se til alle som er såret og de som sitter med påtrengende minner av det som nå har skjedd. Jesus Kristus, du som alltid er

Dømmesyke

Dømmesyke er et av hovedordene denne søndagen. Vi har hørt fra Det Gamle Testamentet om Kain og Abel. Kain tok livet av Abel på grunn av misunnelse og han får sin straff av Gud. Straffen er at han skal være hjemløs og fredløs. Når så Kain ber for sitt liv, slår Gud fast at den som slår i hjel Kain skal det hevnes sju ganger og han setter et merke på ham slik at ingen skal drepe ham. Gud straffer Kain, samtidig som han ikke snur ham ryggen. Guds kjærlighet overfor Kain står fast. Fra Paulus’ brev til romerne har vi hørt hvordan vi alle en dag skal fram for Guds domstol. Den dagen skal vi møte Jesus som den rettferdige og barmhjertige dommer. Samtidige blir vi klar over at vi selv er helt annerledes enn Jesus. Evangelieteksten er hentet fra Bregprekenen. Jesu store tale til folket, der han kommer med mange beske piller til oss.               Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal de
”Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke.” (Matt. 9,12) Slik svarte Jesus fariseerne når de ble irritert over at han var sammen med syndere, ja han spiste til og med sammen med dem. Jesus viser til at han er kommet for å kalle syndere, ikke rettferdige. Han er kommet til alle mennesker som trenger ham. Det var for syndernes skyld han kom til verden og det er av syndere han hele tiden har bygget sin kirke. Fra de aller første disiplene og helt fram til i dag. Jesus har kommet bare for syndere, og han til og med leter oss opp! Hør! Dagens tekst er fra Lukas 15, 1 – 10: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham.   Fariseerne og de skriftlærde ble forarget over dette og sa: «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Da fortalte han dem denne lignelsen:      Dersom en av dere eier hundre sauer og mister én, lar han ikke da de nittini være igjen ute i marken og leter etter den som er kommet bort, til han finner den?   Og når han finner den, blir

På vei mot 4. søndag etter pinse

"Av nåde er dere frelst" Sitatet er hentet fra kommende søndags episteltekst, Ef. 2,1-10. Denne søndagen handler det om vår omvendelse og om Gud som leter etter oss, venter på oss og tar oss imot, om å bli funnet (den en sauen og de 99) og å vende om og komme hjem.(den bortkomne sønnen). Å vende om til Gud er viktig for at vi skal kunne ta imot den gaven han har og vil gi oss. Det er bare ved å komme til Gud at vi kan ta imot nåden. Husk at du får komme akkurat slik du er, på godt og vondt, med hele ditt liv. Gud vil ta deg imot, for han elsker det av et helt hjerte og med så stor kjærlighet at han sendte sin sønn Jesus Kristus, for å gjøre opp for din gjeld og ta på seg den straffen som egentlig skulle blitt oss til del. I dag får du komme til Gud og vise fram ditt liv, og innrømme at det ikke alltid er like godt og langt fra helt i tråd med Guds vilje hele tiden - og Gud vil ta deg imot og si: "Av nåde er du frelst" - det er Guds gave til deg.

Ved bordet i Guds rike#

I dag handler prekenteksten om en fest, men dessverre er det et skår i festgleden, på grunn av at ikke alle som er invitert takker ja. Men Jesus sa:         «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange.  Da tiden for gjestebudet kom, sendte han sin tjener av sted for å si til de innbudte: 'Kom, for nå er alt ferdig!'  Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa: 'Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.'  En annen sa: 'Jeg har kjøpt fem par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.'  Og en tredje sa: 'Jeg har giftet meg, derfor kan jeg ikke komme.'  Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til herren sin. Da ble husets herre harm og sa til tjeneren: 'Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme.'  Tjeneren kom tilbake og sa: 'Herre, jeg har gjort som du sa, men det er ennå plass.'