Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra juni, 2012

1. Korinterbrev 3

"Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus." Søndagens NT-tekst er 1. Kor. 3,10-18 og handler om grunnvollen for menigheten, for kirka. Det finnes en eneste grunnvoll og det er Jesus Kristus, Guds Sønn. Paulus er tydelig og klar, ikke på noe annet enn Jesus Kristus kan Guds menighet bygges. Vår oppgave er å være bygningsmenn som bygger videre på det grunnlaget som er lagt av tidligere generasjoner og fortsette å bygge kirken på Jesus Kristus, hans gjerning og ord. Sammen med GT-teksten fra Ordspråkene gir denne NT-teksten et godt supplement til evangelieteksten. Kommende søndag handler det om vårt forhold til Guds ord, til Jesus Kristus og om vi lar han være grunnvollen i menigheten og i våre liv. Bare når vi lar ham være det bygger vi vårt hus på fjell, på en stødig grunn som ikke flytter på seg.

Ordspråkene 7

Søndagens GT-tekst, Ordspr. 7,1-3 , er ny i kirkeårssammenheng, den står godt til søndagens tematikk. Her blir vi oppfordret til å ta vare på Guds ord og holde fast ved hans bud. Evangelietekstens grunnvoll blir her tydelig og synliggjort for oss. En forstandig mann bygger sitt hus, sitt liv på Guds ord og bud. Det er i Bibelen, i Guds ord, vi kan finne god rettledning for våre liv.

Matteus 7

5. søndag i treenighetstiden er evangelieteksten hentet fra Bergprekenen, Jesu store tale. Samlingen inneholder mange kraftige ord fra Jesus, som kan være vanskelige å forstå og forholde seg til. Søndagens tekst er i så måte intet unntak. I Matt. 7,21-29 taler Jesus om falske disipler og hus bygd på fjell. Jesus gjør det klart at ikke alle som taler i hans navn eller påberoper seg Herren Gud, er sanne profeter. Bare de som gjør Guds vilje er sanne profeter. Hvordan tar vi imot Guds ord? Er vi som en klok mann som bygger sitt hus på fjell, eller ligner vi en uforstandig mann som bygger på sand? Hva er fundamentet i ditt liv? Jesus oppfordrer oss til å bygge på det som er holdbart, ta imot Guds ord og gjøre det solid og grunnfestet. Tidligere var denne teksten prekentekst på 9. søndag etter pinse og du finner en preken her .

Joh. 3

"Han skal vokse, jeg skal avta." Døperen Johannes peker på Jesu storhet, når han blir fortalt at alle går til Jesus, Joh. 3,26-30 . For Døperen er dette i tråd med hans syn på saken, det er blitt åpenbart for ham at Jesus er den mannen som han selv har sagt skal komme. Rollefordelingen er klar - Døperen er røsten som roper i ødemarken - "Vend om", mens Jesus er Gud i menneskers skikkelse og han taler med en makt og myndighet som ingen annen. Døperen gleder seg nå over at Jesus har begynt sin virksomhet i verden og at han samler mange rundt seg når han forkynner og gjør under.