Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2009

Maria budskapsdag

Det er ni måneder til jul og midt i den fiolette fastetiden er Maria budskapsdag en hvit festdag! Maria har hatt englebesøk. Engelen Gabriel var sendt ut fra Gud til Maria, for å gi henne en viktig beskjed. Luk. 1,26-38: Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans

En veiviser i fastetiden

I år faller 2. søndag i faste på 8. mars, Kvinnedagen, og i dag, fredagen før er det Kvinnenes internasjonale bønnedag. Søndagens prekentekst står godt til begge disse dagene. Vi møter en fortelling om en sterk kvinne, som kjemper en kamp for seg og, ikke minst, for sin datter: Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. En kanaaneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte: «Herre, du Davids sønn, forbarm deg over meg! Min datter blir hardt plaget av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba ham: «Bli ferdig med henne, hun roper etter oss.» Men han svarte: «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus.» Da kom hun og kastet seg ned for ham og sa: «Herre, hjelp meg!» Han svarte: «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» «Det er sant, Herre,» sa kvinnen, «men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» Da sa Jesus til henne: «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du

Fristerens lumske listighet

Sist onsdag startet fasten, med Askeonsdag, og i dag er det 1. søndag i fasten. Det handler om kampen mellom det onde og det gode i dagens tekster. Teksten fra det gamle testamente er syndefallsfortellingen (1. Mos. 2,8-9 og 3,1-19), om hvordan menneskene i Edens hage brøt mot den ene regelen Gud hadde gitt dem og spiste av kunnskapens tre. Mennesket klarte ikke kampen mot fristeren, men lot seg friste og ble plassert på utsiden av Edens hage. Kampen har fortsatt siden og fristeren er like slu som slangen i Edens hage. Prekenteksten handler om hvordan selv Jesus måtte igjennom en kamp mot Fristeren: Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Da tok djevelen ham med til den hellige by, st