Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra juli, 2012

Paulus' første brev til Timoteus

Epistelteksten kommende søndag er hentet fra 1. Tim. 6,17-19 og er en del av Paulus' sluttord til Timoteus. Her er en oppfordring til å formane de rike til å sette sin lit til Gud og ikke til sin egen rikdom. Dette er gode ord for oss som lever i en rik del av verden. Her får vi retningslinjer for hvordan det er mulig å leve midt i vår rikdom i denne verden og samtidig holde oss til Gud. Paulus oppfordrer til å gjøre gode gjerninger og være gavmild og dele med seg, slik kan den rike samle seg skatter i himmelen og ikke bare på jorden. Sammenholdt med de andre tekstene for dagen får vi et litt annet bilde av teksten om Sakkeus. Han var så absolutt en rik mann og han var villig til å dele med seg av sin rikdom med de fattige og gjøre opp for seg, hvis han hadde tatt for mye betalt av noen. Jesus tar inn hos ham og forteller oss at frelse er kommet til dette hus. Sakkeus blir et forbilde for oss, vi som lever i en rik del av verden og har alt vi trenger av goder. La oss gjøre som

Ordspråkene 30

Søndagens GT-tekst er hentet fra Ordspr. 30,7-9 . Kapitlet innledes med "Ord av Agur, sønn av Jake. Til lærdom", det er hans ord versene er hentet fra. Agur ber Gud om å få slippe falskhet og løgn og han ønsker å være hverken fattig eller rik. Begrunnelsen er at både fattigdom og rikdom kan føre ham bort fra Gud. "Gi meg akkurat passse, slik at ikke mitt forhold til deg Gud blir ødelagt", det er hans bønn. Sett i sammenheng med evangelieteksten for søndagen om Sakkeus og også teksten om Jesus og den rike mannen i Lukas 18, like før fortellingen om Sakkeus, så ser vi at Agur absolutt har et poeng. Rikdom førte den rike mannen bort fra Gud. Sakkeus hadde et annet forhold til sin rikdom og var villig til å dele med seg og dermed var rikdommen ingen hindring for ham i møte med Gud.

Lukas 19

Førstkommende søndag er det fortellingen om Sakkeus i Luk 19,1-10 som er evangelietekst. Fortellingen er kjent for mange og det gjør det ekstra krevende å preke over den, for "alle" vet jo hva den handler om. Tolleren Sakkeus har et ønske om å se Jesus og som får så mye mye mer. Sakkeus for lov til å være vertskap for Jesus, men enda viktigere er at han denne dagen blir funnet av Gud og får gjort opp for det gale han har gjort og får ta imot frelsen. Teksten er nå plassert på en annen søndag enn tidligere og sammen med andre lesetekster. Før var den å finne på 3. søndag etter pinse. På sidene til Prekenhjelp er det en eksegetisk gjennomgang av teksten i den gamle delen, her .

Matteus 16

Peters bekjennelse i Matt. 16,13-20 , er evangelietekst kommende søndag. Jesus spør om hvem Menneskesønnen er og Simon Peter svarer med å si at det er Jesus og at han er Messias, Guds Sønn. Et stort og mektig svar som rommer mye mer enn et menneske kan se og forstå av seg selv. Jesus påpeker også det og Simon Peter får vite at dette har han fra Guds selv. Fordi Peter lytter til Gud og lar seg bruke som talerør for Gud blir han nå utpekt til den klippen Jesus vil bygge sin kirke på og får tilleggsnavnet sitt, Peter (=klippen). Dette er en tekst som er full av viktige ord. Her settes det ord på hvem Jesus Kristus er, her får Peter sitt navn og sin oppgave og her peker Jesus framover på kirkens framvekst.

Grunnvollen og byggverket

«ta vare på mine ord» stod det i teksten fra Ordspråkene som ble lest tidligere og i sitt første brev til menigheten i Korint skrev Paulus: «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.» Det gir oss viktige stikkord med på veien inn i dagens evangelietekst fra slutten av Bergprekenen. Viktigheten av Guds ord og Jesus Kristus, den eneste grunnvollen vi kan ha i våre liv. Dagens evangelietekst er Matt. 7,21-29 . Det er alvorlige ord Jesus kommer med til oss i dag. Han oppsummerer sitt budskap gjennom Bergprekenen med å tale om hvem som kan komme inn i himmelriket og bruker en liknelse om hus bygd på ulik grunn. Hvem er så vi – en som bygger vårt hus på fjell eller sand? Jesus sier i dag til oss ”hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner på en klok mann” og ”hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann”. Ordene Jesus viser til er ordene i Bergprekenen, der han har innskj