Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2012

Bots- og bønnedag

”det er skylden som skiller dere fra deres Gud.”, hørte vi at Jesaja påpeker (Jes. 59,1-4).  Han viser til at det er faktisk er ting i våre liv som gjør at vårt forhold til Gud påvirkes negativt, ja, så alvorlig er det at det ”skiller” oss fra Gud. Samtidig peker både Jesaja og Johannes (1. Joh. 1,8-2,2) på at det er en mulighet ut av dette uføret for oss. Gud vil frelse, ja, Johannes sier til og med at hvis vi bekjenner våre synder, så vil Gud tilgi. Med dette i bakhodet skal vi nå møte dagens prekentekst, som er helt ny på Bots- og bønnedag, men som er kjent for oss, og som mange helt sikkert har hørt noen preke over før. Prøv å se teksten i lys av de to lesetekstene, husk at skylden skiller oss fra Gud og at den som bekjenner sin synd får tilgivelse. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 18. kapittel:      Luk. 18, 9 – 14        Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignel