Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2008

Tid for fest og karneval

På søndag er det fastelavnssøndag, festkveld (Fastelabend), før fasten begynner neste onsdag. Vi er på vei inn i fasten, forberedelsestiden før påsken og blikket vendes framover, mot det som skal komme. Søndagens tekster peker helt fram til påskens budskap, til Golgata og Jesu død og oppstandelse. I søndagens episteltekst er handler det om at Jesus er mellommann mellom oss mennesker og Gud og at han ga seg selv som løsepenge for oss alle. Tenk - det finnes en som har betalt din gjeld, gjort opp din skyld! Paulus uttrykker det slik i sitt brev til Timoteus: Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv som løsepenge for alle. Slik var vitnesbyrdet da tiden var inne, (1. Tim. 2,4-6) Vi pynter med fastelavnsris og forbereder fasten. Den siste tiden før fasten begynner er karnevalstid og festtid. La gleden komme fram

Kristi Forklarelsesdag

Det er Kristi Forklarelsesdag til søndag og vi vender våre øyne mot himmelen for å se Guds herlighet. Det er et tynt slør mellom jord og himmel denne dagen. I teksten fra GT, 2. Mos. 3,1-6 handler det om Moses, som fikk se Gud i en brennende busk. Moses ville gå nærmere og se, men ble stoppet av Gud og fikk beskjed om å ta av seg skoene sine for han stod på hellig jord. Gud fortalte hvem han var: "Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.". Moses reagerte med å skjule sitt ansikt, for han våget ikke å se Gud. Guds hellighet er overveldende. Den møts med respekt og ydmykhet fra mennesker. Moses fikk se Gud så godt det lot seg gjøre. Han fikk komme nær Gud og høre ham tale gjennom den brennende tornebusken. Gud kom ned til Moses. Den hellig kom ned til menneskene. For to tusen år siden tok Gud bolig blant menneskene. Johannes forteller det slik: "Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har

På vei mot Såmannssøndag

Førstkommende søndag er ordets søndag. Det handler om ordet som gis videre til stadig nye generasjoner. Det handler om ordets enorme kraft. Det sammenlignes med et sennepsfrø, et bittelite frø som blir til en stor plante. I Hebreerbrevet 4,12-13 beskrives Gus ord slik: "For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for." Vanligvis er denne teksten en av lesetekstene. I år har man valgt å bruke noen vers fra Paulus' brev til romerne som prekentekst (Rom 10,13-17), og da faller Hebreerbrevsteksten ut. Fordi det er en viktig tekst om Guds ord tar vi den med oss på vei mot søndagen, der Guds ord står i fokus.

Nådens rike der alt er omvendt

Dagens prekentekst vil sannsynligvis få deg til å reagere kraftig. Jeg måtte lese et par ganger før jeg skjønte at det står slik jeg oppfattet. For det som står er så urimelig for oss i dag. Allikevel har det noe viktig å si oss i dag. Jesus gir oss et sjokkerende bilde på denne nådens søndag. Det er viktig for oss å forstå at det bilde Jesus gir oss er et bilde av nådens rike og der er alt annerledes enn her i verden. Samtidig er denne annerledesheten full av det vi kan kalle salige motsigelser. Enten er det Jesus sier til oss i dag helt urimelig eller så er det den dypeste sannheten om nådens rike, der alt er omvendt. Prekenteksten er hentet fra evangelisten Lukas i det 17. kapittel: Dersom en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til tjeneren når han kommer hjem fra markene: 'Kom nå og sett deg til bords?' Nei, han vil si: 'Lag til kveldsmaten, bind opp kjortelen og stå til tjeneste for meg mens jeg spiser og drikker. Etterpå kan du sel

Åpenbaringstiden

Julen er over og vi er på vei inn i Åpenbaringstiden i kirkeåret. I år er denne svært kort. Vi går rett til Vingårdssøndag, som er den første av de faste søndagene som avslutter åpenbaringstiden. Ja, i gamle dager var det starten på før-fasten, som startet 70 dager før påske! Den ene leseteksten er hentet fra Paulus' 1. brev til menigheten i Korint (1. Kor. 3,4-11). Jeg vil plukke fra et vers derifra som peker på hva førstkommende søndag handler om: "vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åkerland, Guds bygning." Det handler om å være Guds medarbeidere og arbeide for Gud i verden og det handler om Guds nåde.

Verdens lys

Dagens prekentekst består av et eneste vers, fra Joh. 8,12: Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Hva har dette verset å si til oss i dag? Hva betyr dette for ditt og mitt liv? Jesus presenterer først seg selv, han forteller hvem han er, deretter forteller han om hva dette betyr for oss, dersom vi velger å følge ham. Ser du ham? Jeg er ”Jeg er” er det navnet Gud har satt på seg selv. Moses møtte Gud i en brennende busk og fikk en oppgave å fortelle til israelittene og da skulle han si at ”jeg er” hadde sendt ham. ”Jeg er” er Guds egen selvpresentasjon. Når Jesus tar disse ordene i sin munn er de ordene noe mer enn bare et pronomen og et verb, som forteller hvem og hva. Ordene er et navn, det er navnet på Gud selv. Jesus forteller oss at han er Gud! Det er jo dette julen handler om – at Gud kom til verden og ble menneske i Jesus Kristus. Hva betyr det at Gud har vært et menneske? Han ble født av