Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra 2015

Visdom og innsikt

  Vi er kommet til siste søndag i kirkeåret – neste søndag feirer vi i kirka nyttår. Når kirkeåret går mot slutten ser vi ikke bakover, men framover og dagen har egentlig to navn, Kristi kongedag, som peker fram mot at Jesus skal komme tilbake til verden som konge. Det andre navnet er Domssøndag, som peker fram mot hva som skal skje når Jesus kommer tilbake – da er det dommens dag, dagen da Gud skal felle sin dom over oss mennesker. Det er altså et alvor over denne dagen og over det å se framover, samtidig er det også en dag for å feire at Jesus kommer tilbake for å hente oss til evighetens rike. Alvor og fest i en god blanding. Hvordan kan da du og jeg få være med på festen den dagen Jesus kommer igjen? Vi hørte teksten fra Jobs bok som sluttet slik: «Så sa han til mennesket: Å frykte Herren, det er visdom, å vende seg bort fra det onde, det er forstand.» (Job 28,28) Det er det det handler om – å vende seg mot Gud og bort fra det onde, sagt med andre ord – å v

Kirkens vei i motvind

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 14. kapittel: Matt. 14, 22 – 34 «Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folket av sted. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be.         Da kvelden kom, var han der alene. Båten var allerede langt fra land, og den kjempet seg fram i bølgene, for det var motvind. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekkslagne. «Det er et gjenferd!» sa de og skrek av angst. Men i det samme talte Jesus til dem: «Vær ved godt mot! Det er jeg, vær ikke redde!»     Da sa Peter til ham: «Herre, er det deg, så si at jeg skal komme til deg på vannet.» «Kom!» sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke, og ropte: «Herre, berg meg!» Straks rakte Jes

Døden må vike

Vi er kommet til høstens påskedag og i dag handler tekstene om død og liv. Prekenteksten er hentet fra Luk. 7,11-17: Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, ble en død båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne kom et stort følge fra byen. Da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa: «Gråt ikke!» Så gikk han bort og la hånden på båren. De som bar den, stanset, og han sa: «Du unge mann, jeg sier deg: Stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga ham til moren. Alle ble grepet av ærefrykt, og de lovpriste Gud. «En stor profet er oppreist blant oss», sa de, «Gud har gjestet sitt folk.» Dette ordet om ham spredte seg i hele Judea og området omkring. Døden var en realitet for enken som fulgte sin eneste sønn til graven denne dagen. Hun sørger sitt barn og frykter for sin egen framtid, som e

Fra nød til takk!

Setskog kirke var i dag pyntet til høsttakkefest. Tusen takk til dere i S-klubben! Evangelieteksten var hentet fra Lukas 17,11-19: På reisen til Jerusalem dro Jesus gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han var på vei inn i en landsby, kom ti spedalske menn imot ham. De ble stående langt unna og ropte: «Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss!» Han så dem og sa: «Gå og vis dere for prestene!» Og mens de var på vei dit, ble de rene. Men én av dem kom tilbake da han merket at han var blitt frisk. Han lovpriste Gud med høy røst, kastet seg ned for Jesu føtter med ansiktet mot jorden og takket ham. Denne mannen var en samaritan. Jesus sa: «Ble ikke alle ti rene? Hvor er da de ni? Var det ingen andre enn denne fremmede som vendte tilbake for å gi Gud æren?» Og han sa til ham: «Reis deg og gå! Din tro har frelst deg.» Ti mennesker ropte på Jesus: «Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss.» «Kyrie, eleison, Gud Fader, miskunne deg» sang vi tidlig i gudst

Alt som skal gjøres og det eneste

«Vær brennende i Ånden, tjen Herren!» (Rom 12,11) Det er ikke to forskjellige ting Paulus oppfordrer romerne til i sitt brev. Det er gjennom å være brennende i Ånden som de skal tjene Herren. «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» (Fil. 4,13) hørte vi at Paulus skrev til menigheten i Filippi. Det handler om det samme. Uten å være brennende blir all vår tjeneste for Gud en tjeneste på tomgang, hvor alt går sin gang bare fordi det skal gå sin gang. Når alt som skal gjøres, gjøres for sin egen skyld vokser det oss over hodet og vi mister det eneste. I dag er tid for det eneste. Lytt til dagens evangelium. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 10. kapittel:          Luk. 10, 38 – 42      Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Marta, tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelle

Gud gir vekst

Det er Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden i dag og ferien er over for i sommer så da er jeg tilbake med prekener her. Her er dagens preken holdt i Bjørkelangen og Setskog kirker: Når dere har gjort alt som er pålagt dere, skal dere si: «Vi er unyttige tjenere og har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre.» (Luk. 17,10) Slik sluttet den teksten vi hørte lest fra dagens evangelietekst (Luk, 17,7-10) Det er Jesu ord til disiplene. Men dette kan da ikke gjelde i dag? Vi er da frie mennesker og ikke noens slaver eller tjenere. Vi kan da gjøre som vi vil. Kan vi det? Kan vi møte på jobb når vi vil og gjøre så lite eller mye vi ønsker? Nei, i et ansettelsesforhold er vi nødt til å følge opp og gjøre de oppgavene som vi blir satt til. Vil vi ikke det har vi et alternativ og det er å slutte i jobben. Så selv om dette kan høres fjernt ut så er det faktisk slik vi lever, de aller fleste av oss. Vi er nødt til å gjøre det som er pålagt oss og i tillegg er

Å se at Gud ser deg

Dagens prekentekst er den kjente teksten om Sakkeus. Lesetekstene er fra Ordspr. 30,7-9 og 1. Tim. 6,17-19.      Luk. 19,1-10   Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos deg.» Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Men alle som så det, murret og sa: «Han har tatt inn hos en syndig mann.» Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» Da sa Jesus til ham: «I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. For Menneskesønnen er kommet for å

Aposteldagen

Vi har i dagens tekster allerede møtt Jeremia (Jer. 1,4-10). Jeremia viste til hvordan Gud hadde fortalt at han ville legge sine ord i Jeremias munn, derfor trengte ikke Jeremia å være redd for å tale. Han kunne gå ut og tale Guds ord frimodig. Nå skal vi høre om en annen person, det er en vi kjenner godt fra evangeliene. Den ivrige Peter, han som talte Jesus midt imot når Jesus fortalte at han skulle dø og som fornektet at han kjente Jesus natt til langfredag. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:          Matt. 16, 13 – 20      Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» «Og dere,» spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For d

Å følge Jesus

Hva betyr det å følge Jesus, for oss i dag? Det finnes mennesker som sier «Nei, jeg kan ikke være kristen, for da må jeg følge så mange regler, da må jeg leve så annerledes enn jeg gjør i dag. Jeg vil ikke gi slipp på noe i mitt liv». Er det slik? Må vi gi avkall på det livet vi lever hvis vi sier ja til å følge Jesus, ja til å leve som kristne, ja til å tro på Jesus som Guds frelser for meg? La oss høre hva Jesus sa om dette tema til sine disipler. Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.» ( Matt. 16,24-27) «Om noen vil

Kom og se!

Vi har hørt teksten fra profeten Jesaja (Jes. 50,4-5) som fortalte at Gud har gitt ham «disiplers tunge» og åpnet hans øre. Gud har lagt til rette for at Jesaja kan høre Guds ord, ta imot det og fortelle det videre til andre. Gud virker på samme måte den dag i dag. Dere konfirmanter har svart på noen spørsmål fra undervisningen vi har vært igjennom i vinter. Dere har gjennom konfirmanttiden lyttet til Guds ord, vi har pratet sammen og dere lært om den kristne tro. I dagens prekentekst taler Jesus hver enkelt av oss og inviterer oss til å være med videre. Oppfordringene han kommer med er oppfordringer også til deg og meg. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det første kapittel:          Joh. 1, 35 – 51      35 Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. 36 Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!» 37 De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. 38 Jesus snudde seg og så at de f