Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2009

Bots- og bededag

Det er en annerledes dag i dag. Det er en fiolett dag midt i den grønne treenighetstiden. I dag står det fiolette for boten. I dag er det vi som blir oppfordret til å vende om – fra synden, fra de onde gjerningene og til de gode gjerningene, til livet. I dag blir vi oppfordret til igjen å vende om fra våre onde gjerninger og holde fast ved Jesus Kristus og hans gjerning for oss. I dag blir vi oppfordret til å ta et oppgjør med det gale vi gjør, for å møte tilgivelse og frelse hos Gud. Dagens prekentekst er hentet fra profeten Jesaja, en av domsprofetene i Det gamle testamentet. Samtidig som han også profeterte om Messias. I dagens tekst er begge disse sidene framme: Se, Herrens hånd er ikke så kort at han ikke kan frelse, og hans øre er ikke døvt så han ikke kan høre. Nei, det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere. Hendene deres er tilsølt med blod

Loven og vi

Dagens prekentekst er hentet fra Markusevangeliet: En av de skriftlærde, som hadde hørt på dette ordskiftet og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, gikk bort til ham og spurte: «Hvilket bud er det første av alle?» Jesus svarte: «Det første budet er dette: ' Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.' Det andre er dette: ' Du skal elske din neste som deg selv.' Ikke noe annet bud er større enn disse.» Den skriftlærde sa til ham: «Du svarer godt, mester! Det er sant som du sier: Herren er én, og det er ikke noen annen enn han. Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft, og å elske sin neste som seg selv, det er mer verd enn alle brennoffer og andre offer.» Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han til den skriftlærde: «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Og ingen våget å spørre ham mer. (Mark 12,28-34) ”Hvilket bud er det

Jaktmesse

Jeg har i dag hatt Jaktmesse og vi la dagens tekster til side og valgte i stedet en tekst fra en søndag med tema forvaltning. Valget falt på Salme 8. I vårt område starter elgjakta i morgen, mandag 5. oktober. Sal. 8,4-10: Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det? Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet. Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter: Sauer og okser, alle sammen, ja, også de ville dyr i marken, fuglen i luften og fisken i sjøen, alt som ferdes på havets stier. Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn er over hele jorden! Vi møtes av skarp, klar høstluft og skogen er som et fyrverkeri av farger. Det er storslått! Vi har flere kvelder den siste uka kunnet nyte synet av klar himmel med stjerner og en måne som er blitt stadig fullere. Det er storslått! Slike ting kan få os