Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra april, 2016

Bor Gud virkelig på jorden?

«Bor Gud virkelig på jorden?» (1. Kong. 8,27) spurte Salomo i sin bønn for tempelet han nettopp hadde fått ferdigstilt. Et stort flott tempel i Jerusalem, et hus for Gud, men bor Gud virkelig på jorden? Salomo svarte selv: «Se, himmelen og himlers himmel kan ikke romme deg, langt mindre dette huset som jeg har bygd!» Gud kan ikke begrenses til et hus. «Himlenes Gud visst ei bebor hus våre hender kan bygge» sang vi i den første salmen i dag. Paulus skrev også om tempel og bygning i tilknytning til Gud og Jesus i brevet til efeserne som vi hørte: «Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.» (Ef. 2,20-22) Bygningen og templet er her i overført betydning, vi er bygningen og templet og Jesus selv er hjørnesteinen som holder det hele sammen. Ingen bolig kan romme Gud, sam