Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2012

Paulus' brev til romerne

Epistelteksten er på søndag fra Rom. 3,21-26 , om rettferdighet ved troen. Paulus skriver om Guds rettferdighet som nå er blitt åpenbart uavhengig av loven. Gud har sett at vi mennesker ikke klarer å bli rettferdige ved loven. Vi klarer ikke å leve etter loven i ett og alt, til enhver tid. Derfor får vi en ny rettferdighet, basert på Jesus Kristus og hans stedfortredende død på korset. Ved ham kan vi alle bli kjent rettferdige, uavhengig av våre skyld, på grunn av vår tro på ham, Jesus Kristus.

Jesaja 56

Teksten fra GT er fra Jes. 56,6-8 og handler om de fremmede. Ikke om hvilke som helst fremmede, men de fremmede, ikke jøder, som har kommet til tro på Gud. Disse troende fremmede vil Gud føre til sitt "hellige fjell", han vil samle alle de som elsker ham på et sted, både de fremmede og Israels fordrevne. Perspektivet utvider seg, det handler ikke bare om Guds utvalgte folk, israelittene, nei det handler om alle - Gud er vår skaper og han har lagt ned i oss en lengsel etter ham. De som tror vil han samle. Vil du være med?

Matteus 26

Palmesøndag er innledningen til vår påskeuke. Dramaet nærmer seg høydepunktet. Søndagens evangelietekst, Matt. 26,6-13, handler om hvordan Jesus ble salvet i Betania. Vi er hos Simon, den spedalske, noe mer vet vi ikke om denne mannen, men hos ham er Jesus på besøk. En kvinne kommer bort og heller salve over hans hode, mens han lå til bords. Salven er kostbar og disiplene syns den kunne vært brukt på en bedre måte. Jesus tar til orde og forsvarer kvinnens handling. Jesus ser dette som en forberedelse til sin egen gravferd, som er like forestående. Jesus blir salvet som konge, Messias - den salvede. Her forberedes hans død på korset, gravferd og oppstandelse - Messias salves til konge av en navnløs kvinne hos Simon den spedalske.

Paulus' brev til menigheten i Efesos

Leseteksten fra NT er hentet fra prologen i Efeserbrevet, Ef. 1,3-6 , og er en lovprisning av Gud. I begrunnelsen for hvorfor Gud er verdig vår lovprisning peker Paulus på at Gud har utvalgt oss og gitt oss rett til å være hans barn. Utvelgelsen skjedde før skapelsen - Guds utvelgelse av oss mennesker er universell og allmenn. Gud er Skaperen som vil alt godt for sitt skaperverk, ikke minst for skaperverkets krone, mennesket. Han har allerede bestemt at vi er utvalgt "til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil". Dessverre klarte ikke vi mennesker å oppfylle vår del og vi er ikke lenger hellige og uten feil, vi gjør galt. Av kjærlighet til oss har Gud valgt å ordne opp i det og barnekåret er knyttet til Jesus og dermed også til Jesu gjerning på korset. Ved Jesus Kristus kan vi stå ansikt til ansikt med Gud og regnes for å være "hellige og uten feil".

Jeremia 33

Se dager skal komme ... Profeten Jeremia taler om noe som ligger langt inn i framtiden, sett fra hans tid i Jer. 33,14-17 . Nå er tiden inne, kvinnen er valgt ut, den unge Maria har tatt på seg oppgaven å bære fram Guds Sønn. Det er begynt å spire i henne. Profeten taler om at det skal komme en som skal gjøre det som er "rett og rettferdig i landet". Tiden er nå inne og Gud har latt det begynne å spire. Ingen andre enn Jesus er mannen som sitter på Davids trone til evig tid.

Lukas 1

Til søndag er det Maria budskapsdag. Dagen er nå flyttet til siste søndag før Palmesøndag. Akkurat i år merker vi ikke det, for det ville vært samme dag etter den gamle ordningen, 25. mars og da er vi virkelig 9 måneder før fødselen, 25. desember. Den unge Maria får besøk av en engel som forteller at hun skal bli gravid og føde en sønn. I år er det Marias lovsang som er evangelieteksten, Luk. 1,46-55 . Denne lovprisningen kom hun med når hun var på besøk hos sin slektning Elisabet like etter at Maria hadde hatt besøk av engelen. "Min sjel opphøyer Herren" Ung, gravid og sikkert på mange måter usikker priser Maria Gud med ord som opphøyer og fryder seg. Maria gir uttrykk for en glede over det som har skjedd og overfor at Gud har valgt ut henne til å bære fram dette barnet. Det er en stolt ung kvinne som framsier denne lovprisningen til Gud. Sin styrke har hun fått fra Gud, hennes usikkerhet settes i bakgrunnen, for Gud holder henne oppe og gir hennes kraft og styrke. Hun f

Paulus' brev til romerne

Epistelteksten er fra Rom. 5,17-19 , og er en del av et avsnitt som har fått overskriften "Adam og Kristus". Paulus kobler sammen syndefallsfortellingen og Jesu gjerning. Synden kom til verden ved ett menneske og nå er forholdet til Gud blitt gjenopprettet ved ett menneske, Jesus Kristus - Gud og menneske. Den rettferdige gikk i døden for oss som ikke kan oppnå rettferdighet ved egen kraft. Den lydige gikk i døden for oss som er ulydige - han som ikke bare gjør Guds vilje i ett og alt, men er Gud, han gikk i døden for oss som ikke klarer å gjøre Guds vilje hele tiden. Nå er rettferdigheten tilgjengelig for oss alle, vi barn av Adam, det er bare å ta i mot den ved Jesus Kristus og bli barn av Gud.