Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra juni, 2015

Å følge Jesus

Hva betyr det å følge Jesus, for oss i dag? Det finnes mennesker som sier «Nei, jeg kan ikke være kristen, for da må jeg følge så mange regler, da må jeg leve så annerledes enn jeg gjør i dag. Jeg vil ikke gi slipp på noe i mitt liv». Er det slik? Må vi gi avkall på det livet vi lever hvis vi sier ja til å følge Jesus, ja til å leve som kristne, ja til å tro på Jesus som Guds frelser for meg? La oss høre hva Jesus sa om dette tema til sine disipler. Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.» ( Matt. 16,24-27) «Om noen vil

Kom og se!

Vi har hørt teksten fra profeten Jesaja (Jes. 50,4-5) som fortalte at Gud har gitt ham «disiplers tunge» og åpnet hans øre. Gud har lagt til rette for at Jesaja kan høre Guds ord, ta imot det og fortelle det videre til andre. Gud virker på samme måte den dag i dag. Dere konfirmanter har svart på noen spørsmål fra undervisningen vi har vært igjennom i vinter. Dere har gjennom konfirmanttiden lyttet til Guds ord, vi har pratet sammen og dere lært om den kristne tro. I dagens prekentekst taler Jesus hver enkelt av oss og inviterer oss til å være med videre. Oppfordringene han kommer med er oppfordringer også til deg og meg. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det første kapittel:          Joh. 1, 35 – 51      35 Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. 36 Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!» 37 De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. 38 Jesus snudde seg og så at de f

Gud, velsigne oss.

Det står skrevet i Salme 67:          Salme 67, 2 – 6     Gud være oss nådig og velsigne oss,       Gud la sitt ansikt lyse for oss!           Da skal din vei bli kjent på jorden,       din frelse blant alle folkeslag.           Folkene skal prise deg, Gud,       alle folk skal prise deg!           La folkeslag glede seg og juble,       for du dømmer folkene med rettferd       og leder folkeslagene på jorden.           Folkene skal prise deg, Gud,       alle folk skal prise deg! Vi har hørt dagens tekst fra Salme 67. Den er en bønn om velsignelse og en lovprisning til Gud. Bønnen om velsignelse likner veldig på velsignelsen vi avslutter gudstjenestene med – den som kalles den aronittiske velsignelse. Gitt til Aron og hans sønner av Gud via Moses finner vi den i 4. Mos. 6,24-26:               24 Herren velsigne deg           og bevare deg!               25 Herren la sitt ansikt lyse over deg           og være deg nådig!