Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra september, 2009

Høstens påskedag

I Betania bodde Lasarus sammen med sine søstere Marta og Maria. Disse kjente Jesus godt og Jesus hadde vært på besøk hjemme hos dem. En dag ble Lasarus syk og hans søstere sendte bud på Jesus. Dette skjer like før den påsken da Jesus ble korsfestet i Jerusalem. Dagens prekentekst forteller hva som skjedde når Jesus kom til Betania, Joh. 11,17-27.38-44. Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lasarus alt hadde ligget fire dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent femten stadier fra byen, og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Marta hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Marta sa til Jesus: «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.» «Din bror skal stå opp,» sier Jesus. «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag,» sier Marta. Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, ska

Kjærlighetens tre dimensjoner

Dagens evangelietekst er godt kjent, så derfor ber jeg deg lese nøye og særlig det som står før og etter den velkjente lignelsen om den barmhjertige samaritan: Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester,» sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hva leser du der?» Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus: «Hvem er så min neste?» Jesus tok dette opp og sa: «En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan som var på reise, ko