Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra 2009

Stefanusdagen

Det er 2. juledag og i kirka har vi skiftet farge fra hvitt til rødt. Hvitt er fargen vi bruker i høytidene, når det er fest. Rødt er fargen for blod og ild, for martyrer og Den Hellige Ånd. Det er et svært raskt sceneskifte, midt i julehøytiden. Vi har feiret at Gud kom til jorden, at Jesus ble født. I dag handler det om de som tok i mot ham og ble Guds barn. Det handler om oss og om det å tro på Jesus Kristus som min Frelser. Det handler om oss og vår tro på julens budskap. I dag skal vi møte kirkens første martyr, Stefanus. Han var en mann som stod for sin tro og valgte å holde fast ved den selv om det betydde at han måtte dø. Prekenteksten er i år slutte av Jesu tale til folket og steingingen av ham i fra Apg. 7,52–60: Har det noen gang vært en profet som fedrene deres ikke forfulgte? De drepte dem som på forhånd forkynte at Den rettferdige skulle komme. Og nå har dere forrådt og myrdet ham, dere som mottok loven på befaling fra engler, men ikke holdt den.» Da de hørte dette, bl

Ordet kom til verden

Reis deg i stråleglans! For nå kommer ditt lys, Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørke dekker jorden, det er stummende mørkt over folkene. Men over deg stråler Herren fram, hans herlighet åpenbares over deg. (Jes. 60,1-2) Evangeliet 1. juledag står hos evangelisten Johannes i det første kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Johannes var hans navn. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verd
I dag fylles landets kirker av mennesker som starter julefeiringen i kirka. Julens budskap om Frelseren som kom til verden vil lyde over alt. Det er Guds gave til deg! Ta i mot og ta i bruk Guds gave til deg! Ta del i Guds rike og la Jesus være din Konge! Ta imot hjelpen fra Gud og la Jesus være din Frelser! Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom noe sted. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på markene og holdt nattevakt over flokk

Til hvem?

Gud har sendt sin Sønn til verden, til alle mennesker. Allikevel opplever vi at en del ikke hører ropet om å vende om. Vi kan undre oss over dette, men framfor alt kan vi spørre oss hva som skal til for at vi skal høre ropet, vende om og ta imot gaven fra Gud. Jesus pekte på sine gjerninger og de forteller til hvem han var kommet: Ikkje til sjølvhjelpne sjeler, ikke til stolte sinn, men til det brostne hjartno steig verda sin frelsar inn. (Trygve Bjerkrheim

Kom konge kom

Kongen som kommer, veirydderen som rydder vei, lyset som stråler fram i mørket og han som en dag skal komme igjen. Alt er ulike temaer i adventstiden. I dag har jeg funnet fram til en adventssalme som har flere av disee temaene i seg, Kom, kongen, kom: Kom, konge, kom i morgenglans og bryt din seiers vei for riket som med himmel, jord tilhører evig deg! Kom herlig som når himlens sol går opp med gyllen glød, og ikke som da først du kom til spott og strid og død! Kom, konge, kom i morgenglans og gjør en ende bratt på jordens mørke, tenn den dag som aldri mer blir natt! Kom herlig med den lyse dag som klart er forutsagt, da retten har alt råderom og sannheten all makt. Kom, konge, kom i morgenglans med herligheten klar som folket ditt har stundet mot! Kom, konge, kom, vær snar! Salmen er skrevet av John Brownlie og oversatt av Johannes Smemo, og står i Norsk salmebok.

En kvist fra Isais stubb

Isai var Davids far, så det er Davids ætt som profeten Jesaja taler om i dagens tekst. Jesus var av Davids ætt og dette er en av profetiene om den kommende Messias, han vi snart skal feire at kom til verden for over 2000 år siden. Se hva Jesaja sier om ham: En kvist skal skyte fra Isais stubb, et skudd renne opp fra hans røtter. Herrens Ånd skal hvile over ham, Ånden med visdom og forstand, Ånden med råd og styrke, Ånden som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Han skal ha sin glede i frykten for Herren. Han dømmer ikke bare etter det han ser, og skifter ikke rett etter det han hører. Han dømmer småkårsfolk med rettferd, lar de vergeløse i landet få rett dom. Men voldsmenn slår han med sin munns ris, ugudelige dreper han med et pust fra sine lepper. Rettferd er beltet han har om livet, troskap er beltet om hoftene. Jes. 11,1-5 Han har ikke bare en gang kommet, men skal også komme tilbake og vi venter på hans gjenkomst i herlig og på den rettferdige dommen som da vil komme. Held

Et stort lys

Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys; over dem som bor i skyggelandet, stråler lyset fram. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste. Jes. 9,2 og 6 Les teksten fra Jesaja en gang til og la det synke inn i deg. Hva betyr dette for deg i dag? Barnet er født - Gud har kommet til jorden - Jesus Kristus lever i dag. Hva betyr det i ditt liv at han er Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste?

Lysets Gud

I dag har jeg funnet fram en bønn som passer fint inn i adventstiden. En bønn om at Gud igjen skal komme til oss og en lovprisning til ham som brøt mørkets makt. Herre vår Gud, vår Skaper og Far! Deg være lov og pris fordi du brøt mørkets makt og lot lyset skinne fram over jorden, så livet ble til og var såre godt. Kom til oss igjen, Herre, for mørket har på ny fått makt. Send oss din Sønn, den saktmodige kongen, så vi mismodige mennesker settes fri og kan hilse det nye året velkommen som et nådeår fra deg. Du lysets Gud, det du gjør, er godt fra evighet til evighet.

Rydding i adventstid

Vi er på vei mot 3. søndag i advent og da står Døperen Johannes sentralt og han peker på oss og utfordrer oss til å rydde opp i våre liv, slik at det er plass for Herren Jesus Kristus. GT-teksten førstkommende søndag er hentet fra profeten Jesaja kap. 40. I dag har jeg hentet fram tre av versene, v.3-5: Hør, det er en som roper i ødemarken: Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud rett igjennom ørkenen! Hver dal skal heves, hvert fjell, hver haug skal jevnes. Bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark. Herrens herlighet skal åpenbares, alle mennesker skal se det. Dette er ordet fra Herrens munn. For meg er det en salme som framfor alt er adventssalmen og det er Rydd vei for Herren, og aller helst på svensk. Denne salmen tar for seg nettopp budskapet som Døperen Johannes kommer med. Han var veirydder og prøvde å få menneskene til å vende om til Gud og til å se hvem Jesus faktisk var. Første vers av Frans M. Franzéns salme på svensk, med tekst hentet

Gud med oss

Profeten Jesaja kommer med et budskap fra Gud om noe som ligger i framtiden. Gud skal gi menneskene et tegn - et tegn som vi kobler til Jesu fødsel. Han ble født av en jomfru. Navnet Immanuel betyr "Gud med oss": Herren selv skal gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn; hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. (Jes. 7,14) Med Jesus Kristus kom Gud til oss mennesker her i verden. Han var synliggjøringen av Gud i verden, og han gikk sammen med mennesker den gangen han var her. I dag er Jesus Kristus fortsatt med oss hver dag, uansett hvor vi går. Han vil være sammen med oss, være "Gud med oss" - Immanuel.

Kongens gjenkomst

I dag på 2. søndag i advent handler det om forventningen om Jesu gjenkomst i herlighet. Dagens prekentekst finner vi hos Lukas: Spenn beltet om livet og hold lampene tent! Vær lik tjenere som venter sin herre hjem fra bryllupsfest og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. Lykkelige er de tjenere som herren finner våkne når han kommer! Sannelig, jeg sier dere: Han skal binde opp kjortelen, la dem gå til bords og selv gå fram og tjene dem. Ja, lykkelige er de som han finner våkne, selv om han ikke kommer før i andre eller tredje nattevakt. Men det skal dere vite: Dersom huseieren visste i hvilken time tyven kom, ville han ikke la ham bryte seg inn i huset. Vær også dere forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. (luk. 12,35-40) Vi blir oppfordret til å være forberedt på at Jesus kan komme når som helst og til å være beredt, slik at vi ikke blir tatt på senga. Det er krevende å leve her og nå og samtidig være beredt på Jesus kan kom

Gå din Konge i møte!

Vi venter på at Kongen skal komme og i salmen "Gå, Sion, din konge i møte" blir vi oppfordret til å gå ham i møte, han som kommer. Dette er en adventssalme av Erik Nyström og salmens fem vers handler om Jesu liv fra stallen til korset, oppstandelsen og den fremtidige gjenkomsten. Gå, Sion, din konung att möta, Jerusalem, gläds åt din Gud. Strö palmer på väg för Messias, bered dig som väntande brud. Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud. Var glad, var glad och hylla din konung och Gud. Han kommer från eviga fröjder, han lämnar sin tron av kristall, sin ära i ljusets palatser och lägges på strå i ett stall. Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud. Var glad, var glad och hylla din konung och Gud. Han kommer till jorden att bringa ett offer på korsträdets stam, att dö för vårt syndiga släkte och föra rättfärdighet fram. Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud. Var glad, var glad och hylla din konung och Gud. Han kommer ur graven med byte, och sku

Å komme

Advent kommer fra latin og betyr "komme", "ankomst". Vi venter på Ham, som kom til verden og tok bolig i blant oss: Se, din konge kommer til deg, ydmyk, ridende på et esel, og på trekkdyrets fole. Matt. 21,5 Kongen som kommer til oss er ingen mindre enn Jesus Kristus, han som vi for et par dager siden hørte leste fra profeten Jesaja i synagogen i Nasaret (se søndagens innlegg nedenfor). En konge som rir på et esel er en annerledes konge og det er Jesus. Han er langt fra det vi ser på som en konge i verdslig forstand. Jesus Kristus er konge av et annet rike, han er ikke på jakt etter et rike her i verden. Jesus Kristus er konge av Guds rike. I adventstiden forbereder vi hans komme, la oss gjøre det gjennom bønn og bibellesning.

En bønn i adventstiden

I dag vil jeg gi oss en bønn med på veien gjennom adventstiden. Ta deg tid til en rolig stund og be bønnen sakte igjennom. Ta bønnen med deg videre gjennom adventstiden. Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom. Bare når du kommer, får vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til vår liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, - så vi kan gi oss selv til deg. Bønn av David Adam

Godt nytt år!

Idag er første dag i et nytt kirkeår - derfor er det på sin plass å ønske godt nytt år. Prekenteksten er hentet fra evangelisten Lukas og der tales det om det Nådens år. Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Alle roste ham og undret seg over de nådens ord som kom fra hans

Domssøndag - Siste søndag i kirkeåret

I dag vil jeg oppfordre til å begynne med å lese lesetekstene til denne søndag, Jes. 65,17-19 og Åp. 20,11-13. Du finner dem på kirken.no, her , eller bibel.no. Disse tekstene lar oss se litt inn i himmelen og det er en viktig del av denne søndagen. Domssøndagen handler om at det er to utganger på dette livet, himmel eller helvete, og at vi har mulighet til å gjøre noe med hvor vi skal havne. Prekenteksten tar oss med til selve dommen: Når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side: 'Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var f

23. søndag etter pinse

Dagens prekenstekst var hentet fra Paulus' brev til menigheten i Filippi. Her handler det om gode relasjoner mellom mennesker. Slike relasjoner skapes der vi ser hverandres fortrinn og klarer å takke for dem, der vi viser hverandre kjærlighet og de vi ber for hverandre. [Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, og alltid, i alle mine bønner, ber jeg for dere alle med glede. For fra første dag og fram til nå har dere stått sammen med meg i arbeidet for evangeliet.] (v.3-5) Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag. Med rette tenker jeg slik om dere alle, for jeg bærer dere i mitt hjerte. Både når jeg er i lenker, og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet, har dere alle fellesskap med meg i nåden. Ja, Gud er mitt vitne på at jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva

Bots- og bededag

Det er en annerledes dag i dag. Det er en fiolett dag midt i den grønne treenighetstiden. I dag står det fiolette for boten. I dag er det vi som blir oppfordret til å vende om – fra synden, fra de onde gjerningene og til de gode gjerningene, til livet. I dag blir vi oppfordret til igjen å vende om fra våre onde gjerninger og holde fast ved Jesus Kristus og hans gjerning for oss. I dag blir vi oppfordret til å ta et oppgjør med det gale vi gjør, for å møte tilgivelse og frelse hos Gud. Dagens prekentekst er hentet fra profeten Jesaja, en av domsprofetene i Det gamle testamentet. Samtidig som han også profeterte om Messias. I dagens tekst er begge disse sidene framme: Se, Herrens hånd er ikke så kort at han ikke kan frelse, og hans øre er ikke døvt så han ikke kan høre. Nei, det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere. Hendene deres er tilsølt med blod

Loven og vi

Dagens prekentekst er hentet fra Markusevangeliet: En av de skriftlærde, som hadde hørt på dette ordskiftet og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, gikk bort til ham og spurte: «Hvilket bud er det første av alle?» Jesus svarte: «Det første budet er dette: ' Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.' Det andre er dette: ' Du skal elske din neste som deg selv.' Ikke noe annet bud er større enn disse.» Den skriftlærde sa til ham: «Du svarer godt, mester! Det er sant som du sier: Herren er én, og det er ikke noen annen enn han. Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft, og å elske sin neste som seg selv, det er mer verd enn alle brennoffer og andre offer.» Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han til den skriftlærde: «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Og ingen våget å spørre ham mer. (Mark 12,28-34) ”Hvilket bud er det

Jaktmesse

Jeg har i dag hatt Jaktmesse og vi la dagens tekster til side og valgte i stedet en tekst fra en søndag med tema forvaltning. Valget falt på Salme 8. I vårt område starter elgjakta i morgen, mandag 5. oktober. Sal. 8,4-10: Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det? Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet. Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter: Sauer og okser, alle sammen, ja, også de ville dyr i marken, fuglen i luften og fisken i sjøen, alt som ferdes på havets stier. Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn er over hele jorden! Vi møtes av skarp, klar høstluft og skogen er som et fyrverkeri av farger. Det er storslått! Vi har flere kvelder den siste uka kunnet nyte synet av klar himmel med stjerner og en måne som er blitt stadig fullere. Det er storslått! Slike ting kan få os

Høstens påskedag

I Betania bodde Lasarus sammen med sine søstere Marta og Maria. Disse kjente Jesus godt og Jesus hadde vært på besøk hjemme hos dem. En dag ble Lasarus syk og hans søstere sendte bud på Jesus. Dette skjer like før den påsken da Jesus ble korsfestet i Jerusalem. Dagens prekentekst forteller hva som skjedde når Jesus kom til Betania, Joh. 11,17-27.38-44. Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lasarus alt hadde ligget fire dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent femten stadier fra byen, og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Marta hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Marta sa til Jesus: «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.» «Din bror skal stå opp,» sier Jesus. «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag,» sier Marta. Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, ska

Kjærlighetens tre dimensjoner

Dagens evangelietekst er godt kjent, så derfor ber jeg deg lese nøye og særlig det som står før og etter den velkjente lignelsen om den barmhjertige samaritan: Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester,» sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hva leser du der?» Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus: «Hvem er så min neste?» Jesus tok dette opp og sa: «En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan som var på reise, ko

Lukk deg opp!

I kollektbønnen i går ba vi: "Vi ber deg om lyttende ører og løste tunger, så vi kan høre ditt ord, lovprise deg fra takknemlige hjerter, og vitne om dine storverk i ord og gjerning," Den ene leseteksten handlet om den unge Samuel som blir vekket av en stemme som roper på ham, se 1. Sam. 3,1-10. Prekenteksten er hentet fra Markusevangeliet: Siden forlot Jesus Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tok ham med seg bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og berørte tungen hans. Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa til ham: «Effata!» – det betyr: «Lukk deg opp!» Straks ble ørene hans åpnet, båndet som bandt tungen hans, ble løst, og han snakket rent. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød det, dess mer gjorde de det kjent. Folk var overveldet og forundret og sa

Guds rettferdighet

Vi møter i dag to menn i prekenteksten. Ytre sett er det stor forskjell mellom de to. Hør og se etter deres indre. Hvordan er de inni seg? Er de mer like der? Er det noen som helst likhet mellom de to mennene? Til noen som stolte på at de selv var rettferdige og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen: «To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: 'Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.' Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: 'Gud, vær meg synder nådig!' Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.» (Luk. 18,9-14) Ser

Rettferdighet og etterfølgelse

Her har jeg ikke min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdighet jeg får ved tro på Kristus, den som er fra Gud og bygger på tro. (Fil. 3,9) Slik omtaler Paulus forskjellen mellom sin egen rettferdighet og den nye rettferdighet, som kommer av troen på Jesus Kristus. Prekenteksten fra Bergprekenen taler også om rettferdighet, samtidig som Jesus også taler om hvordan vi skal leve, som Kristi etterfølgere. Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Dere har hørt det er sagt til forfedrene: 'Du skal ikke slå i hjel. Den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen.' Men jeg sier dere: Den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror: 'Din idiot!' skal være skyldig for Det høye råd, og den som sier: 'Din ugudelige narr!' skal være skyldig til helvetes ild. Om du bærer din offergave fram til alteret og der ko

Fiskefangst

Det er i dag 6. søndag etter pinse eller Aposteldagen, som den også kalles, og prekenteksten er hentet fra Luk. 5,1-11. Til denne søndagen har jeg skrevet Søndagstanker til avisen Indre Akershus Blad og det er disse jeg gjengir her i dag: Jeg har så vidt fisket noen ganger, og jeg husker godt sist jeg fikk fisk. Jeg var vel en 13-14 år og var sammen med familien og fisket i en elv en kveld. Plutselig nappet det og jeg ble nokså forfjamset og kastet likeså godt fisken langt inn blant trærne bak oss. Der fant vi den slimete lille ørreten, som ble tatt hånd om og stekt til kveldsmaten. Jeg var ikke veldig begeistret over verken å få napp eller å ta hånd om fisken etterpå. Etter det har jeg slått meg til ro med at fiske ikke er noe for meg. Ikke er jeg glad i å stå ved en elv eller et vann og vente på napp og ikke liker jeg å få napp heller. Allikevel er jeg blitt fisker, men i en helt annen betydning av ordet. Dette hører vi om i fortellingen om Peters fiskefangst. I søndagens tekst møt

Dømmesyke og baktalelse

Det er i dag 5. søndag etter pinse og tematikken handler om dømmesyke og baktalelse. Dagens tekster å langt fra ferielektyre i sommervarmen. Vi blir utfordret på eget liv. Klarer vi å overlate dommen til Gud, som er den rettferdige dommer? Eller vil vi helst vurdere andre selv og felle vår dom over deres liv? Klarer vi å bære over med hverandre i kjærlighet og hjelpe hverandre til å leve i et rett forhold til Gud? I møte med dagens tektster er det godt og sakssvarende å få lov å bekjenne egen synd tidlig i gudstjenesten. For i møte med Gud er det vårt eget liv vi skal se og sømfare. I dag har også du mulighet til å gjøre det, og her er ordene vi bruker i innledningen av gudstjenestene: Hellige Gud, Himmelske Far. Se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder og gi meg å frykte og elske deg alene. Evangelieteksten for dagen