Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2018

Det var i dag

 Joh. 18,1-19,42 er teksten i år. Du finner den hos Bibel.no , og ta deg gjerne tid til å lese den først.   - det var i dag (Rolf Jacobsen) Dette forstår vi ikke. At det var i dag han døde. At det var i dag de spikret hendene til treet. At det var i dag han stivnet inn i døden. At de løsnet naglene og bar ham inn i graven. Lett som en fugl og kald som sne. At det er i dag han ikke er. Det er i dag at vi markerer at Gud selv gikk i døden, ja han døde, for deg og meg, ja for alle mennesker. Det skjedde. En krone av torner ble flettet og satt på hans hode. Kjenner du smerten? Tornene er spisse. Det gjør vondt. En krone av torner for en konge. Er han konge? Slik sa han selv: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.» En krone av torner for en konge som ikke har sin kongsmakt fra den

Fra slaveri til frihet

Skjærtorsdag var det innstiftelsen av nattverden fra Lukasevangeliet som var prekentekst.   Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. For jeg sier dere: Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt fullendt i Guds rike.» Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa: «Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.» Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere. Men se: Han som forråder meg, har hånden her på bordet sammen med meg. For Menneskesønnen går bort, slik det er bestemt. Men ve det mennesket som forråder ham!» Da be

Å bøye seg ned til Gud

Det er Marias lovsang som er prekentekst i år. Lovsangen bryter hun ut i når hun møter sin slektning Elisabet, noen måneder etter at Herrens engel fortalte Maria at hun skulle føde en sønn. Prekensteksten er fra Luk. 1,46-55   Da sa Maria:      «Min sjel opphøyer Herren,             og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.             For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.   Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,             for store ting har han gjort mot meg,      han, den mektige; hellig er hans navn.             Fra slekt til slekt varer hans miskunn     over dem som frykter ham.             Han gjorde storverk med sin sterke arm;      han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.             Han støtte herskere ned fra tronen      og løftet opp de lave.             Han mettet de sultne med gode gaver,      men sendte de rike tomhendte fra seg.             Han tok seg av Israel, sin tjene

Prosjekt 3,16

Ja, vi har kommet til Maria Budskapsdag, men prekenen jeg holdt forrige søndag, 4. søndag i fastetiden har jeg glemt å legge ut, så den kommer her. Prekenteksten var fra Joh. 3,11-16:   Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen: Menneskesønnen, *som er i himmelen•. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. «når noen ble bitt av en slange og så på kobberslangen, fikk han leve.» (4. Mos. 21,9b) Når israelittene gjorde slik Gud hadde sa