Gå til hovedinnhold

Johannes 1

1. juledag er fortsatt prologen i Johannesevangeliet med oss, Joh. 1,1-14. Her er mange muligheter for den som skal preke, og her er mange vers å grunne på for alle andre også. Jeg vil i dag peke på noen av versene og oppfordre til å grunne videre på disse ordene ut fra det. Først vil jeg minne om at i forbindelse med tekster de siste dagene har jeg flere ganger henvist til prologen, så se også 1. Joh. 1 (Julaften), Ordsp. 8 (1. juledag) og Hebr. 1 (1. juledag).
V. 1
I begynnelsen var Ordet.
Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud.
Alt startet hos Gud, før noe som helst var skapt og der var Ordet, Jesus Kristus, Guds Sønn. Hans liv startet ikke i Nasaret med unnfangelsen eller i Betlehem der han ble født, nei Jesu liv startet hos Gud i evigheten, før alle tider.

V. 5
Lyset skinner i mørket,
og mørket har ikke overvunnet det.

Her klinger også Jes. 9,2 (se Julaften - Jesaja 9) med om mørke og lys. Mørket har ikke overvunnet lyset. Mange mennesker opplever hvert år å gå inn i et mørke i livet i forbindelse med at de mister en av sine kjære og de aller fleste opplever samtidig at midt i det stummende mørke er det en liten strime lys. Uansett hvor mørkt det er, ja noen dager kan være i stummende mørke, allikevel vil det innimellom dukke opp et lysglimt. Det kan være et kjært minne som får en til å trekke på smilebåndet, eller det kan være noen som trekker en inn i livet i dag, et lite barn eller en venn.
Lyset skinner i mørket - det betyr at det er mørkt, men at det ikke er stummende mørkt hele tiden, innimellom kan vi skimte et lys og en dag vil det lyset ta overhånd.

V. 9
Det sanne lys,
som lyser for hvert menneske,
kom nå til verden.

Så kommer da det lyset som skal lyse for oss alle - ja, det er allerede kommet en mørk natt i Betlehem for over 2000 år siden, kom Gud til verden, det sanne lys kom til oss. Dette lyset kan vi alle få øye på og det lyset kan vi la skinne i våre liv, midt i sorg og smerte, midt i glede og jubel. Hver dag kan dette lyset få være med oss.
V. 12
Men alle som tok imot ham,
dem ga han rett til å bli Guds barn,
de som tror på hans navn.

At Gud ble menneske er noe de fleste av oss har hørt mange ganger, ja, så mange ganger at vi nesten er lei det og knapt tar det inn over oss lenger. Johannes påpeker at det kreves av oss å ta imot Guds Sønn, for å kunne bli Guds barn. Har du tatt imot Guds Sønn i ditt hjerte i dag? Kjenn etter og tenk etter - hva betyr det?
Gud kom til verden for deg og han vil at nettopp du skal ta imot dette og gjøre det til ditt og la denne vissheten bo i ditt hjerte og forme deg dag for dag.
 


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Kristi åpenbaringsdag

Kristi Åpenbaringsdag, eller Epifania-dagen, som den også kalles, er en av de eldste kristne høytidene. Den har sin bakgrunn i feiringen av 6. januar, som en markering av Jesu fødsel, dåp og første under. Vi kan følge linjene helt tilbake til 100-tallet. Dagen har gjennomgått mange forandringer. Først ble feiringen av Jesu fødsel i Vestkirken flyttet til 25. desember rundt år 325 og 6. januar viet minnet om de vise menn.
Vismennene fulgte stjernen på sin vandring mot målet.
”Deilig er den himmel blå,
lyst det er å se derpå,
hvor de gylne stjerner blinker,
hvor de smiler, hvor de vinker
oss fra jorden opp til seg.”
En stjernehimmel er flott å se på, og den er gjerne opphav til undring og forundring. Den forandrer seg gjennom året, fordi vi ser ulike deler av den. Noen ganger dukker det også opp ”nye stjerner” eller rettere sagt ulike lysfenomen på himmelen som ligner på stjerner.
En stjernehimmel kan også brukes til å orientere seg og finne veien.
Vi skal i dag få følge noen menn på vandri…

Vingårdssøndag

Prekenteksten på Vingårdssøndag i år er en lignelse. Det er Jesus som forteller den for sine disipler. Lignelsen handler om hvordan Gud lønner oss.
Jesus sa: For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen, og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem: 'Gå også dere bort i vingården! Jeg vil gi dere det som rett er.' Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem: 'Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?' 'Fordi ingen har leid oss,' svarte de. Han sa til dem: 'Gå bort i vingården, dere også.'
Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren: 'Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin! Begynn med de sis…