Gå til hovedinnhold

Innlegg

Å bøye seg ned til Gud

Det er Marias lovsang som er prekentekst i år. Lovsangen bryter hun ut i når hun møter sin slektning Elisabet, noen måneder etter at Herrens engel fortalte Maria at hun skulle føde en sønn.
Prekensteksten er fra Luk. 1,46-55
Da sa Maria: «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg, han, den mektige; hellig er hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin sterke arm; han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg. Han tok seg av Israel, sin tjener, og husket på sin miskunn slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ætt, til evig tid.»

Maria bøyer seg ned til Gud. Hun lovpriser ham for at han har sett henne, en ung kvinne fra en helt vanlig fa…
Nylige innlegg

Prosjekt 3,16

Ja, vi har kommet til Maria Budskapsdag, men prekenen jeg holdt forrige søndag, 4. søndag i fastetiden har jeg glemt å legge ut, så den kommer her.


Prekenteksten var fra Joh. 3,11-16:
Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen: Menneskesønnen, *som er i himmelen•. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.


«når noen ble bitt av en slange og så på kobberslangen, fikk han leve.» (4. Mos. 21,9b)
Når israelittene gjorde slik Gud hadde sagt fikk de leve. Hvem er det som er så naiv at han vir…

Levende vann

Dagens tekst handler om et møte mellom Jesus og en samaritansk kvinne. De møtes ved en brønn, midt på dagen, mens det er som varmest. Lytt etter hvem Jesus er. Prøv å se hvem kvinnen ser.
Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 4. kapittel:
Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobskilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time.     Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne: «La meg få drikke.» Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier: «Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» For jødene omgås ikke samaritanene. Jesus svarte: «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» «Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med, og brønn…

Guds Ånd svever over vannet

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Markus i det 1. kapittel:
  Mark 1, 3 – 11
En røst roper i ødemarken:            Rydd Herrens vei,            gjør hans stier rette! Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.» På den tiden kom Jesus fra Nasaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så Ånden komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.»
«Guds ånd …

Å søke Jesus og å finne ham

«Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp» (Matt. 2,2) Noen vismenn fra Østen var kommet til Jerusalem og spurte etter Jesusbarnet. Gjennom evangeliene fortelles igjen og igjen om mennesker som søkte etter Jesus, som ville møte ham. Noen fant ham, mens andre møtte ham, men aldri fant ham ordentlig. Å søke Jesus kan vi alle gjøre, og mange av oss gjør det. Å finne ham er på en måte ikke veldig vanskelig. Dere som er her i dag har funnet Jesus. Dere får høre om ham og synge om ham, dere får se og oppleve ham, gjennom dåp og nattverd. Allikevel skal det litt mer til for virkelig å finne ham. Den som finner Jesus ser hvem han faktisk er. Hvem er han, barnet som ble født i en stall i Betlehem? I dag skal vi få møte ham når han er tolv år gammel.

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:  Gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham. Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire på…

Ser du Guds herlighet?

(utdrag fra Capitol av Jens Bjørneboe) Alle lå som slått til marken av den store natt, som hvilte på dem. Bare Cæsar satt. Han satt. – De hørte alle hva Sibyllen sa:
«I denne natt tar ulven intet lam. I natt tas intet liv. Alt priser Ham. Og lam og løve leker salig sammen. Og verdens skapning kaster dyre-hammen. I denne natt kan intet ondt få skje.
I denne natt…» Da stod de opp og skrek. Og avbrøt henne: «Cæsar, du kan se! Hun priser deg! Hun helliger ditt navn!» Men keiseren var taus og meget blek. Sibyllen hørte dem. Så så hun dem. Hun reiste seg. Og langsomt stod hun frem. Så vendte hun seg bort. Og lenge, stille, stod kvinnen vendt med ansiktet mot øst. Og trekkene blev varsomme og milde. Og mens hun så, da talte hun igjen:
«Der utgikk i de dag en befaling, og alt som hadde liv blev skrevet opp. For toll og tiende og all betaling går bedre når man fester kropp til kropp, - de mange kroppene som Cæsar eier! Men når du nettopp fråtser i din seier, Og livet spreller ny-telt i ditt garn -, Da, keiser, keiser –…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…