Gå til hovedinnhold

Innlegg

Gudsrikets kraft

Dagens prekentekst handler om noe som mange av oss nok helst ikke vil forholde oss til, onde ånder.Jesus driver ut en ond ånd.Resten av fortellingen handler om hva som skjedde i etterkant og Jesus forteller og setter hendelsen inn i et større perspektiv. Hvem har makt til å drive ut en ond ånd? Hvor komme denne makten fra? Hvor blir det av Guds rike?
Luk. 11, 14 – 28
En gang drev Jesus ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg. Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut.» Andre ville sette ham på prøve og krevde et tegn fra himmelen av ham. Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem:        «Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus. Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? Dere sier jo at det er ved Beelsebul jeg driver de onde åndene ut. Men hvis det er ved Beelsebul jeg dri…
Nylige innlegg

Fristerens listige knep

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 4. kapittel:
Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet: Han skal gi englene sine befaling om deg. Og: De skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein.» Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet: Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrev…

Jesu herlighet

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 17. kapittel:Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige Far, verden kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem.» (Joh. 17,20-26) 

”Far, timen er kommet. H…

Bryllupet

Vi har hørt to tekster lest, en fra Bibelens første kapittel (1. Mos. 1,26-31) og en fra Bibelens siste kapittel (Åp. 21,1-6).Vi har hørt om skapelsen av mennesket og om den nye himmel og nye jord.Vi har hørt om skapelse og gjenopprettelse av mennesket.
Nå skal vi høre en tekst om et bryllup der en av gjestene er Jesus.

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 2. kapittel:
         Joh. 2, 1 – 11   
Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbudt. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.»  Men moren hans sa til tjenerne: «Det han sier til dere, skal dere gjøre.»    Det sto seks vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet to eller tre anker. «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen. «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Det g…

Gull, røkelse og myrra

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 2. kapittel:
Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. «I Betlehem i Judea», svarte de, «for slik står det skrevet hos profeten:Du Betlehem i Juda lander slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda.            For fra deg skal det komme en fyrste            som skal være hyrde for mitt folk Israel.» Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og sa: «Dra av sted og forhør dere nøye om barnet! Og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg k…

Det Sanne Lys

BARNET (Hans Børli)
Vesle barn du kom med bud fra en gammel, mildøgd Gud. Han som rusler rundt hver kveld og tenner store stjerner over skog og fjell.
Barneøyne, barnesmil løser tro og splitter tvil. Mørk og tung var hugen før du, mitt barn, med lys i handa banket på min hjertedør.
Og ditt lys det bar du med fra et hellig altersted lyset som du vesle så, den gang du som utgitt gave i Guds hender lå.Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:
         Joh. 1, 1 – 14  
   I begynnelsen var Ordet.           Ordet var hos Gud,           og Ordet var Gud.        Han var i begynnelsen hos Gud.        Alt er blitt til ved ham,           uten ham er ikke noe blitt til.           Det som ble til        i ham, var liv,           og livet var menneskenes lys.        Lyset skinner i mørket,           og mørket har ikke overvunnet det.    Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle …

Gled dere!

Vi nærmer oss jul, det under ei uke igjen til julaften. Vi er i innspurten når det gjelder forberedelsene til jul. Jeg håper vi er i gang med de aller viktigste forberedelsene alle sammen.
Det er de forberedelsen vi holder på med her og nå. Vi forbereder oss på han som skal komme. Vi hørte det sitert fra Jesaja (fra dagens lesetekst i Rom. 15,8-13): «Isais rotskudd skal komme, han som reiser seg for å herske over folkene, til ham skal folkeslagene sette sitt håp.» (Rom. 8,12)
Ham er det vi forbereder oss til å ta imot igjen. Derfor blir vi oppfordret til å glede oss: «Gled dere, folkeslag, sammen med hans folk.» (Rom. 8,10)
og til å lovprise Gud: «Lovsyng Herren, alle folk,            pris ham, alle folkeslag.» (Rom. 8,11)
Den første som lovpriste Gud for at hans Sønn skulle bli født var hans mor, Maria. Hun gledet seg over den oppgaven hun fikk av Gud, å bære fram Guds Sønn.
Jeg tror hun hadde mange forskjellige følelser under svangerskapet, men framfor alt tror jeg hun hadde store …