Gå til hovedinnhold

Innlegg

Var du der?

Var du der når de korsfestet min Herre? Var du der når de spikret ham til treet? Var du der når de gjennomboret ham i siden? Var du der når solen nektet å skinne? Var du der når de la ham i graven? Var du der når de rullet stenen bort?
Spørsmålene møtte oss i starten av gudstjenesten. (Were you there, ble sunget som solosang som preludium,,v.1, 5 og 6) Var du der? Var du til stede ved Jesu lidelse og død? Var du til stede ved Jesu oppstandelse?
Kvinnene ved Jesu side var der når han ble korsfestet, når de spikret ham til treet, når de gjennomboret ham i siden, når solen nektet å skinne og når de la ham i graven. De var der ikke når stenen ble rullet bort, men de kom til graven og så at stenen var borte og graven var tom.
Tre kvinner gikk til graven (Eyvind Skeie) Tre kvinner gikk til graven, et budskap møtte dem: Fra dødens dype mørke steg livets fyrste frem.
De kom med sorg i hjertet og hadde salver med. De løp derfra så glade på lette trinn med fred.
Der blomstret gledens blomste…
Nylige innlegg

Hva ser du ved korset?

Årets tekst er Luk 22,39-23,46.

«Folket sto og så på» (Luk. 24,35)
Hva så de? Disse menneskene som tilsynelatende bare stod der ved korset, de gjorde en ting – de så. Hva så de?
Var dette en dag som alle andre? Var det en avretting som alle andre? Eller var det noen som så verdenshistoriens største drama: at Gud selv dør?
Folket så, står det. Vi vet ikke hva de så og hva de ikke så. Bare at de så.
I dag er spørsmålet hva vi ser ved korset? Dere, her i Bjørkelangen kirke, sitter og ser på Jesus på korset, gudstjeneste etter gudstjeneste. Laget i tre står korset med den korsfestede Jesus Kristus der tydelig foran øynene dine. Hva ser du?
«Far, tilgi dem», var Jesu første ord på korset. Jesus ba for alle som stod der, for soldatene som kastet lodd om klærne hans, for menneskene som stod der og så, for disiplene som holdt seg i bakgrunnen og fryktet for sitt eget liv. «Tilgi dem».
Ser du tilgivelsen nødvendighet? Ser du at den også gjelder deg? Ser du at i dag er det du som har behov f…

Lammets måltid

I tillegg til prekenteksten ble de to lesetekstene lest, 2 Mos 12,1.3-8.11-14 og 1 Kor 5,6b-8.

Prkenteksten:
På den første dagen i de usyrede brøds høytid kom disiplene til Jesus og spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre i stand til påskemåltidet for deg?» Jesus svarte: «Gå inn i byen, til den mannen dere vet, og si til ham: ‘Mesteren sier: Min time er nær; hos deg vil jeg holde påskemåltid med disiplene mine.’» Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og de gjorde i stand påskemåltidet.     Da det ble kveld, tok Jesus plass ved bordet sammen med de tolv. Mens de spiste, sa han: «Sannelig, jeg sier dere: En av dere skal forråde meg.» Da ble de dypt bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham: «Det er vel ikke meg, Herre?» Men han svarte: «Den som har dyppet hånden i fatet sammen med meg, han skal forråde meg. Menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham. Men ve det mennesket som forråder Menneskesønnen! Det hadde vært bedre for det mennesket om det aldri var født.» Judas, h…

En for alle

Lesetekster er 1. Mos. 22,1-14, hvor Gud setter Abraham på prøve og Hebr. 4,14-16.
Prekenteksten er  Joh. 11,45-53:
Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. Da kalte overprestene og fariseerne sammen Rådet, og de sa: «Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt.» En av dem, Kaifas, som var øversteprest det året, sa da: «Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øversteprest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Fra denne dagen la de planer om å drepe ham.

«Vi vet at én er død fo…

Gudsrikets kraft

Dagens prekentekst handler om noe som mange av oss nok helst ikke vil forholde oss til, onde ånder. Jesus driver ut en ond ånd. Resten av fortellingen handler om hva som skjedde i etterkant og Jesus forteller og setter hendelsen inn i et større perspektiv. Hvem har makt til å drive ut en ond ånd? Hvor komme denne makten fra? Hvor blir det av Guds rike?
Luk. 11, 14 – 28
En gang drev Jesus ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg. Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut.» Andre ville sette ham på prøve og krevde et tegn fra himmelen av ham. Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem:         «Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus. Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? Dere sier jo at det er ved Beelsebul jeg driver de onde åndene ut. Men hvis det er ved Beelsebul jeg dri…

Fristerens listige knep

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 4. kapittel:
Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet: Han skal gi englene sine befaling om deg. Og: De skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein.» Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet: Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrev…

Jesu herlighet

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 17. kapittel: Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige Far, verden kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem.» (Joh. 17,20-26) 

”Far, timen er kommet. H…