Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra 2017

Ja, engang mine øyne skal ...

Allehelgens dag er dagen i vårt kirkeår hvor vi feirer alle helgener, alle de hellige som har levd og møtt døden. Vi kan og skal holde fram minnet om disse, for at vi skal kunne gå i deres fotspor – vi kan «etterligne deres tro og deres gode gjerninger» og – vi skal minnes de hellige for på den måten kan vår tro styrkes «når vi ser hvordan de har fått nåde, og hvordan de har fått hjelp gjennom troen.» (hentet fra CA XXI) Samtidig er dette også dagen da vi minnes alle som er gått foran oss, alle våre kjære som er døde.
Vi har hørt om den store hvite flokk som står foran Guds trone i himmelen. Alle de som har kommet inn i Guds rike. Johannes så dette i et syn.
I dagens prekentekst tar Jesus med seg disiplene opp på et fjell og taler til dem, han underviser dem. Fjellet er stedet for Guds åpenbaringer, der taler Gud til oss mennesker og viser oss litt av seg selv.
Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 5. kapittel:
Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. …

Forvaltere

I dag skal vi få høre en lignelse som Jesus forteller, en lignelse som handler om livet i Guds rike her i verden.
Dette hellige evangelium står hos evangelisten Matteus i det 25. kapittel:
Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide: En ga han fem talenter, en annen to og en tredje én talent – etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han.     Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. Han som hadde fått to talenter, gjorde det samme og tjente to til. Men han som hadde fått én talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger.     Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått fem talenter, kom fram og hadde med seg fem til og sa: ‘Herre, du ga meg fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til.’ Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over m…

Når Guds kjærlighet blir avvist

Prekentekst på 11. søndag i treenighetstiden:
Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke. Så hør: Huset deres blir forlatt og legges øde! For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier:           «Velsignet er han som kommer i Herrens navn!» (Matt. 23,37–39) 
«dere ville ikke» Jesu ord over Jerusalem, over byen og dens innbyggere rommer mye sorg og smerte, men også et håp om at de en dag skal se. Nå vil de ikke se eller høre, de vil ikke ta imot det Guds Sønn bringer fra Gud selv.
Den som ikke vil se ser ikke Guds hånd i det som skjer. Slik var det på profetenes tid. «Hele dagen rakte jeg hendene ut til et trassig folk som gikk fram etter sine egne tanker på veier som ikke var gode.» (Jes. 65,2), hørte vi at Gud sa gjennom profeten Jesaja. Guds eiendomsfolk, israelitten så ikke Gud, de gikk sine egne veier. De v…

Menneskefiskere

Det hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 5. kapittel:
En gang sto Jesus ved Gennesaretsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten.    Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon: «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.»  «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn.» Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa: «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» For han og alle som var med ham, ble grepet av forferdelse…

Falske profeter

5. søndag i treenighetstiden (9. juli) hadde i år prekentekst fra profeten Jeremia. Evangelieteksten var Matt. 7,15-20, en del av Bergprekenen der Jesus taler om falske profeter.
Her er prekenteksten, Jer. 23, 16 – 24:       
16 Så sier Herren over hærskarene:           Hør ikke på ordene til de profetene           som profeterer for dere!           De gjør dere tomme;           de forteller om syn fra eget hjerte           og ikke fra Herrens munn.     17 De sier til dem som forakter meg:           « Herren sier: Dere skal ha fred»,           og til alle som følger sitt egenrådige hjerte:           «Ikke noe ondt skal komme over dere.»     18 Men hvem har vært med i Herrens råd           og sett og hørt hans ord?           Hvem lyttet til hans ord og adlød det?     19 Se, Herrens storm, hans harme, bryter ut!           Stormen virvler over de urettferdiges hoder.     20 Herrens vrede legger seg ikke           før han har utført og satt i verk           planene i sitt hjerte.        …

Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. kapittel: De elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matt. 28,16–20)
 «Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn.» Gud, Jesu og Den Hellige Ånd. Jul, påske og pinse.
I dag trekkes trådene fra de tre store høytiden sammen.
For fem og en halv måned siden feiret vi jul, Gud kom til verden, født i Betlehem av ei ung jomfru, Maria. Gud ble menneske i Jesus.
For femtisju dager siden feiret vi at Jesus stod opp fra de døde, i Jerusalem, etter å ha blitt arrestert, dømt til døden og korsfestet i løpet av få timer noen dager før.
For ei u…

Den Hellige Ånd - Guds gave til deg

Dette er manuset til prekenene jeg har holdt på fem konfirmasjonsgudstjenester siste uka i Bjørkelangen og Setskog kirker:

Vet dere, dette er min siste mulighet til å si noe til dere mens dere er konfirmanter. Vi har fulgt hverandre siden i september i fjor. Dere har vært interesserte, nysgjerrige og spørrende, og det har vært interessant og noen ganger utfordrende for meg. Takk for at dere har stilt spørsmål og vært nysgjerrige.
Vi har vært innom mange forskjellige temaer. Vi har bedt Vår Far i himmelen, eller Fader vår, og mange av dere kan nå denne utenatt, dere kan rett og slett noen vers fra Bibelen, for den bønnen er hentet fra Jesu undervisning. Vi har gått igjennom Trosbekjennelsens ulike deler, om Gud og om Jesus, men ikke så mye om den tredje og siste delen, den om Den Hellige Ånd.
I dag skal jeg si litt om Den Hellige Ånd, og det passer veldig fint, for det var Jesu avskjedsgave til sine disipler, og nå kan jeg få sende dere ut i verden med Den Hellige Ånd også.

Det helli…

Var du der?

Var du der når de korsfestet min Herre? Var du der når de spikret ham til treet? Var du der når de gjennomboret ham i siden? Var du der når solen nektet å skinne? Var du der når de la ham i graven? Var du der når de rullet stenen bort?
Spørsmålene møtte oss i starten av gudstjenesten. (Were you there, ble sunget som solosang som preludium,,v.1, 5 og 6) Var du der? Var du til stede ved Jesu lidelse og død? Var du til stede ved Jesu oppstandelse?
Kvinnene ved Jesu side var der når han ble korsfestet, når de spikret ham til treet, når de gjennomboret ham i siden, når solen nektet å skinne og når de la ham i graven. De var der ikke når stenen ble rullet bort, men de kom til graven og så at stenen var borte og graven var tom.
Tre kvinner gikk til graven (Eyvind Skeie) Tre kvinner gikk til graven, et budskap møtte dem: Fra dødens dype mørke steg livets fyrste frem.
De kom med sorg i hjertet og hadde salver med. De løp derfra så glade på lette trinn med fred.
Der blomstret gledens blomste…

Hva ser du ved korset?

Årets tekst er Luk 22,39-23,46.

«Folket sto og så på» (Luk. 24,35)
Hva så de? Disse menneskene som tilsynelatende bare stod der ved korset, de gjorde en ting – de så. Hva så de?
Var dette en dag som alle andre? Var det en avretting som alle andre? Eller var det noen som så verdenshistoriens største drama: at Gud selv dør?
Folket så, står det. Vi vet ikke hva de så og hva de ikke så. Bare at de så.
I dag er spørsmålet hva vi ser ved korset? Dere, her i Bjørkelangen kirke, sitter og ser på Jesus på korset, gudstjeneste etter gudstjeneste. Laget i tre står korset med den korsfestede Jesus Kristus der tydelig foran øynene dine. Hva ser du?
«Far, tilgi dem», var Jesu første ord på korset. Jesus ba for alle som stod der, for soldatene som kastet lodd om klærne hans, for menneskene som stod der og så, for disiplene som holdt seg i bakgrunnen og fryktet for sitt eget liv. «Tilgi dem».
Ser du tilgivelsen nødvendighet? Ser du at den også gjelder deg? Ser du at i dag er det du som har behov f…