Gå til hovedinnhold

Falske profeter

5. søndag i treenighetstiden (9. juli) hadde i år prekentekst fra profeten Jeremia. Evangelieteksten var Matt. 7,15-20, en del av Bergprekenen der Jesus taler om falske profeter.

Her er prekenteksten, Jer. 23, 16 – 24:       

16 Så sier Herren over hærskarene:
          Hør ikke på ordene til de profetene
          som profeterer for dere!
          De gjør dere tomme;
          de forteller om syn fra eget hjerte
          og ikke fra Herrens munn.
         
    17 De sier til dem som forakter meg:
          « Herren sier: Dere skal ha fred»,
          og til alle som følger sitt egenrådige hjerte:
          «Ikke noe ondt skal komme over dere.»
         
    18 Men hvem har vært med i Herrens råd
          og sett og hørt hans ord?
          Hvem lyttet til hans ord og adlød det?
         
    19 Se, Herrens storm, hans harme, bryter ut!
          Stormen virvler over de urettferdiges hoder.
         
    20 Herrens vrede legger seg ikke
          før han har utført og satt i verk
          planene i sitt hjerte.
          I dager som kommer,
          skal dere forstå fullt ut.
         
    21 Jeg har ikke sendt profetene,
          men de løper,
          jeg har ikke talt til dem,
          men de profeterer.
         
    22 Om de hadde vært med i mitt råd,
          kunne de latt folket mitt få høre mine ord
          og fått dem til å vende om
          fra sine onde veier og gjerninger.
         
    23 Er jeg en gud som er nær, sier Herren,
          og ikke en gud langt borte?
         
    24 Kan noen gjemme seg på hemmelige steder så jeg ikke ser ham? sier Herren.
          Fyller ikke jeg både himmel og jord?
          sier Herren.
   Falske profeter kaller Jesus det vi hørte om fra profeten Jeremia.
Profeter som taler sine egne og ikke ord fra Gud.

Fake news / falske nyheter er et uttrykk vi er blitt godt kjent med det siste året.
Nyheter som ikke forteller sannheten, men bevisst forteller oss en løgn.

De siste ukene har jeg lest om flere som er blitt lurt til å overføre store beløp til mer eller mindre ukjente mennesker, som de har blitt kjent med på for eksempel facebook. Mennesker som er ute etter penger, og store pengebeløp. Når de har fått det de er ute etter forsvinner de nærmest i løse lufta. Igjen sitter en eller annen og er fryktelig skuffet og sint.
Skuffet over både seg selv og den andre og sint for å ha blitt lurt, kanskje mest sint på seg selv fordi man lot seg lure, gikk på bløffen.

Ingen av oss liker å bli lurt.
Samtidig liker vi å høre godt budskap og vi liker å kunne hjelpe andre mennesker.
Når noe høres for godt ut til å være sant, så er det mest sannsynlig det.

Profetene, som Jeremia taler om, lurte folket til å tro at det de hadde på hjertet kom fra Gud, var Guds ord til folket, til tross for at det ikke var det.

Vi vet det jo egentlig, at vi alltid må vurdere om det vi hører er sant og hvis nødvendig undersøke det nærmere.

Hvor ofte sjekker du om en nyhet du hører er sann?

Når du får en mail fra en ukjent avsender, hvor ofte sjekker du den? Jeg sletter konsekvent alle mailer som antyder gevinster, eller mulighet for å motta store pengebeløp mot å gjøre et eller annet.
Så lenge jeg ikke har tatt lodd noe sted kan jeg heller ikke vinne – enkelt og greit.

Når noen vil bli venn med deg på facebook og du ikke aner hvem vedkommende er – sjekker du da opp personen? Er det en virkelig person?

Vi vet det så godt, vi må undersøke, alltid, fordi det finnes alt for mange mennesker som ønsker å lure oss, som vil prøve å tjene penger på andres naivitet.

Disse falske profetene på Jeremias tid skal ha sagt:
          «Herren sier: Dere skal ha fred»,
          og
          «Ikke noe ondt skal komme over dere.»
         
Dette høres da godt og riktig ut.
Det må da være ord fra Gud.
For er ikke Gud kjærlig og god?
Vil ikke Gud oss bare godt?

Det høres så tilforlatelig ut.
Det gjør det så vanskelig å avsløre.
         

Gud sier:
«Jeg har ikke sendt profetene,
          men de løper,
          jeg har ikke talt til dem,
          men de profeterer.       
    Om de hadde vært med i mitt råd,
          kunne de latt folket mitt få høre mine ord
          og fått dem til å vende om
          fra sine onde veier og gjerninger.»

På Jeremias tid, til alle tider også i dag finnes det mennesker som vil prøve å lure oss.
Vi finner disse menneskene ikke bare i mediene, i mailboxene våre og på facebook – vi finner dem også midt iblant oss, blant oss som vil lytte til Guds ord og følge det.

Vi er avhengige av å hele tiden sjekke opp det vi hører også når prester og andre taler i kirker, bedehus og andre steder.

Hvordan skal vi da kunne gjøre det?

I dag googler vi mye, vi søker på internett etter svar og vi søker på internett for å sjekke opp om opplysninger vi har er riktige.

Når det gjelder å sjekke om noe kommer fra Gud er vi nødt til å sjekke med Guds ord, med det vi kjenner og vet er Guds ord – Bibelen.
Du kan godt google det, for du finner utallige bibelutgaver liggende på nett.
Du kan også slå opp i din egen Bibel og lese for å se hva som står der. Da blir du i stand til å vurdere om det du har hørt kan være fra Gud.

Gud sier:
«Om de hadde vært med i mitt råd,
          kunne de latt folket mitt få høre mine ord
          og fått dem til å vende om
          fra sine onde veier og gjerninger.»

Vil du høre at du må vende om fra det gale du gjør?
Neppe.
Kan det da være et ord fra Gud?

Hvorfor sendte Gud Jesus til verden?
For å betale din og min gjeld, for å gjøre opp den gjelden vi har overfor Gud, for å forsone deg og meg med seg selv.

Vi trenger å gjøre opp, vi trenger å vende om.
Det ordet som taler om omvendelse klør ikke i øret, men det er sant, det er et ord fra Gud. Det vitner Jesu gjerning om for oss.

«Fred være med dere!», sa den oppstandne Jesus Kristus til disiplene når han møtte dem påskedag.
Selvfølgelig vil Gud gi deg sin fred og selvfølgelig vil Gud deg alt godt i livet, for han elsker, høyere enn noen annen noen gang har gjort og kommer til å gjøre.
Gud elsker deg så høyt at han sendte sin Sønn, Jesus Kristus, til verden for å dø for dine synder, slik at du kan få evig liv.

Lytt til de som sier de taler Guds ord i dag og prøv det de sier på Guds Ord, Bibelen.
Dessverre er det alt for mange ulver i fåreklær i dag og mange av disse taler med høye og klare stemmer.

Du vil ikke la deg lure, så sjekk det du hører mot Guds ord.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…