Gå til hovedinnhold

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.

Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er.
Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.

”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”

Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har.
Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde.
Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er.
Han ser ikke Guds Sønn, Messias. Røveren ser bare en mann, en mann som taler som om tror han Messias, en mann som spotter Gud.

I virkeligheten blir det motsatt:
Røveren er den som spotter Gud, i det han taler til Jesus, Guds Sønn, Messias.
Jesus er den som Følger Guds vilje og går i døden for de mange, ja, for deg og meg.

Røveren på Jesu høyre side har en helt annen holdning til mannen fra Nasaret, som er korsfestet sammen med ham.
Han sier til den andre røveren:
”Frykter du ikke Gud, enda du har den samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.”

Røveren på Jesu høyre side har sett og forstått, slik som den blinde mannen ved Jeriko og andre som Jesus møtte på sin vei. Det fantes hele tiden mennesker som så og forsto hvem Jesus var og trodde det og forholdt seg til det, slik røveren på hans høyre side nå gjør.

I møte med Jesus, Guds Sønn, Messias, ser denne røveren tilbake på sitt eget liv og konstaterer at han har fått som fortjent, han har gjort galt og må nå ta sin straff. Dette forteller han røveren på Jesu venstre side, og så sier han til Jesus:

”Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike”

Røveren på Jesu høyre side øyner et håp og han setter sin lit til det.
Jesus er håpet for ham, slik som Jesus er håpet for oss i dag.

Jesus svarte:
”Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i Paradis.”

Røveren på Jesu høyre side får legge av seg sin skyld og synd, der på korset, i sitt livs siste timer, får han flytte sin synd og skyld over til nabokorset, til Jesus. Denne røveren blir slik den først som får følge med Jesus inn i Guds rike.

Tre menn døde på Golgata:
-         den ene død for synden
-         den andre døde i synden
-         den tredje døde fri fra synden

I dag er det vi som i møte med Jesus må ta det valget som de to røverne gjorde den gangen.
Ser vi hvem Jesus er?
Ser vi at Jesus er Messias, Guds Sønn?
Ser vi at det er Gud selv som dør på korset?
Ser vi at Gud gjør det for vår skyld?
Ser vi, slik røveren på Jesu høyre side så?

Bare hvis vi ser det, kan vi dø fri fra synden, den dagen vårt liv her på jorden er over.

Jesus utåndet, han fullbyrdet sin oppgave på jorden, han døde for at du og jeg skal kunne dø fri fra synden – ser du det?

(Lidelseshistorien i følge Lukas finner du i Luk. 22,39-23,46 hos bibel.no)

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Kristi åpenbaringsdag

Kristi Åpenbaringsdag, eller Epifania-dagen, som den også kalles, er en av de eldste kristne høytidene. Den har sin bakgrunn i feiringen av 6. januar, som en markering av Jesu fødsel, dåp og første under. Vi kan følge linjene helt tilbake til 100-tallet. Dagen har gjennomgått mange forandringer. Først ble feiringen av Jesu fødsel i Vestkirken flyttet til 25. desember rundt år 325 og 6. januar viet minnet om de vise menn.
Vismennene fulgte stjernen på sin vandring mot målet.
”Deilig er den himmel blå,
lyst det er å se derpå,
hvor de gylne stjerner blinker,
hvor de smiler, hvor de vinker
oss fra jorden opp til seg.”
En stjernehimmel er flott å se på, og den er gjerne opphav til undring og forundring. Den forandrer seg gjennom året, fordi vi ser ulike deler av den. Noen ganger dukker det også opp ”nye stjerner” eller rettere sagt ulike lysfenomen på himmelen som ligner på stjerner.
En stjernehimmel kan også brukes til å orientere seg og finne veien.
Vi skal i dag få følge noen menn på vandri…

Vingårdssøndag

Prekenteksten på Vingårdssøndag i år er en lignelse. Det er Jesus som forteller den for sine disipler. Lignelsen handler om hvordan Gud lønner oss.
Jesus sa: For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen, og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem: 'Gå også dere bort i vingården! Jeg vil gi dere det som rett er.' Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem: 'Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?' 'Fordi ingen har leid oss,' svarte de. Han sa til dem: 'Gå bort i vingården, dere også.'
Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren: 'Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin! Begynn med de sis…