Gå til hovedinnhold

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.

Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er.
Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.

”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”

Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har.
Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde.
Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er.
Han ser ikke Guds Sønn, Messias. Røveren ser bare en mann, en mann som taler som om tror han Messias, en mann som spotter Gud.

I virkeligheten blir det motsatt:
Røveren er den som spotter Gud, i det han taler til Jesus, Guds Sønn, Messias.
Jesus er den som Følger Guds vilje og går i døden for de mange, ja, for deg og meg.

Røveren på Jesu høyre side har en helt annen holdning til mannen fra Nasaret, som er korsfestet sammen med ham.
Han sier til den andre røveren:
”Frykter du ikke Gud, enda du har den samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.”

Røveren på Jesu høyre side har sett og forstått, slik som den blinde mannen ved Jeriko og andre som Jesus møtte på sin vei. Det fantes hele tiden mennesker som så og forsto hvem Jesus var og trodde det og forholdt seg til det, slik røveren på hans høyre side nå gjør.

I møte med Jesus, Guds Sønn, Messias, ser denne røveren tilbake på sitt eget liv og konstaterer at han har fått som fortjent, han har gjort galt og må nå ta sin straff. Dette forteller han røveren på Jesu venstre side, og så sier han til Jesus:

”Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike”

Røveren på Jesu høyre side øyner et håp og han setter sin lit til det.
Jesus er håpet for ham, slik som Jesus er håpet for oss i dag.

Jesus svarte:
”Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i Paradis.”

Røveren på Jesu høyre side får legge av seg sin skyld og synd, der på korset, i sitt livs siste timer, får han flytte sin synd og skyld over til nabokorset, til Jesus. Denne røveren blir slik den først som får følge med Jesus inn i Guds rike.

Tre menn døde på Golgata:
-         den ene død for synden
-         den andre døde i synden
-         den tredje døde fri fra synden

I dag er det vi som i møte med Jesus må ta det valget som de to røverne gjorde den gangen.
Ser vi hvem Jesus er?
Ser vi at Jesus er Messias, Guds Sønn?
Ser vi at det er Gud selv som dør på korset?
Ser vi at Gud gjør det for vår skyld?
Ser vi, slik røveren på Jesu høyre side så?

Bare hvis vi ser det, kan vi dø fri fra synden, den dagen vårt liv her på jorden er over.

Jesus utåndet, han fullbyrdet sin oppgave på jorden, han døde for at du og jeg skal kunne dø fri fra synden – ser du det?

(Lidelseshistorien i følge Lukas finner du i Luk. 22,39-23,46 hos bibel.no)

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.