Gå til hovedinnhold

Hva det brutte brødet viser

Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa: «Ta dette og ét det! Dette er mitt legeme.» (Matt. 26,26).

Slik delte Jesus ut brødet i forbindelse med sitt siste måltid med disiplene, på skjærtorsdag, kvelden før han ble korsfestet. Da var de tolv disiplene til stede.

I dagens tekst er det en stor menneskemengde som møter Jesus.
Senere drog Jesus over til den andre siden av Galilea-sjøen, som også kalles Tiberias-sjøen. En stor folkemengde fulgte etter ham, fordi de så de tegn han gjorde ved å helbrede de syke.  Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg ned sammen med sine disipler.  Påsken, jødenes høytid, var nær.
     Da Jesus så opp og la merke til at en stor folkemengde kom til ham, sa han til Filip: «Hvor skal vi kjøpe brød, så alle disse kan få noe å spise?»  Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre.  Filip svarte: «Brød for to hundre denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.»  En annen av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham: «Det er en liten gutt her, som har fem byggbrød og to fisker, men hva er det til så mange?»  Da sa Jesus: «La folket sette seg ned.» Det var mye gress på stedet, og de satte seg ned. Tallet på mennene var omkring fem tusen.  Da tok Jesus brødene, bad takkebønnen og delte ut til dem mens de satt der, likeså av fiskene, så mye de ville ha.  Da de var blitt mette, sa han til disiplene: «Sank sammen de stykkene som er blitt til overs, slik at ingen ting går til spille.»  De gjorde det, og de fylte tolv kurver med stykker som var blitt igjen av de fem byggbrødene, etter at alle hadde spist.
     Da folk så det tegnet som Jesus hadde gjort, sa de: «Dette er profeten som skal komme til verden!»  Jesus forstod at de ville komme og føre ham bort med makt for å gjøre ham til konge. Derfor gikk han fra dem opp i fjellet, han alene. (Joh. 6,1-15)

”Da tok Jesus brødene, bad takkebønnen og delte ut til dem mens de satt der, likeså av fiskene, så mye de ville ha.” (v. 11)

Denne dagen gjorde Jesus det samme som han skulle gjøre senere sammen med disiplene i påska.
I dette åpenbarer Jesus hvem han er.
Det blir enda synligere i påska, da han knytter brødet sammen med sitt eget legeme. Det er underfullt og vanskelig for oss å gripe og forstå, på bakgrunn av vår kunnskap og erfaring. Underet i påskemåltidet er at Jesus deler ut brødet og vinen som sitt eget legeme og blod.

Her, ved Galilea-sjøens bredder, ber han takkebønnen og fem brød blir nok til 5000 menn, pluss kvinner og barn.
Underet ved Galilea-sjøen er lettere å se, men går like mye på tvers av vår kunnskap og erfaring. Underet er at det blir nok, ja ikke bare nok, det blir i overflod, tolv kurver med brød blir til overs!

Noen så og forsto hvem Jesus var, når han delte ut brødet. Handlingen avslører ham som Guds sønn, fordi dette ikke er noe som mennesker kan gjøre, bare Gud selv.

Vi hørte hvordan Gud ga israelittene manna i ørkenen, de trengte mat og var sultne, akkurat som menneskene denne dagen.
Vi hørte også hvordan dette blir forklart med at Gud ville vise at mennesket ikke lever av brød alene, ”men av hvert ord som kommer fra Herrens munn.” (5. Mos. 8,3b).

Lenger ut i dagens fortelling sier Jesus at det er han som er ”livets brød”, og forklarer at mennesker ikke lever av bare brød.
Vi trenger noe mer, ja vi trenger hvert eneste ord som kommer fra Gud, vi trenger han som er livets brød – Jesus Kristus.

Dette viser Jesus for menneskene ved Galilea-sjøen og det vil han vise for oss i dag.

Jesus vil også vise oss at han er ett med oss. Det er en hemmelighetsfull sammenheng mellom det brødet som har tar mellom sine hender og ham selv: Dette er mitt legeme.
I brødet er et også en hemmelighetsfull sammenheng mellom ham selv og oss. I brødet gjør han oss til ett med hverandre og med seg selv. Brødet blir et bilde på vår enhet med ham og med hverandre.
Når vi tar i mot brød og vin i nattverden, gjør vi dette bildet synlig her og nå. I nattverdfellesskapet blir vi ett med hverandre og med Jesus Kristus.
  
Jesus har mer å vise oss i dag.
Til tross for at Jesus visste hva som skulle skje, hva han skulle gjøre denne dagen, så spør han Filip om hvor de skal kjøpe brød til alle disse menneskene. Filip peker raskt på at de ikke har nok penger. Dette visste Jesus, han prøver å få disiplene til å se menneskene slik han selv ser dem.
Jesus viser oss hverandre.
Det brutte brødet er ikke bare et måltidsfellesskap, det peker på et livsfellesskap.

Gutten med de fem brødene og de to fiskene velger å stille det han har til rådighet.
Det er ikke nok til å mette alle som har kommet, allikevel tar Jesus imot det som er utilstrekkelig og velsigner det og det blir til slutt tolv kurver igjen med rester.
Gutten ante at det han selv hadde ikke bare var hans eget. Når han så at det var så mange mennesker der, ville han dele med seg av det lille han hadde.
Jesus kunne velsigne det lille, slik at det ble nok, ja mer enn nok.

Slik kan Gud den dag i dag, velsigne det vi kommer med. Det vi syns ser lite og utilstrekkelig ut, kan gjennom Guds velsignelse bli til glede for mange.

Kristus, du ble et svar på vår bønn, et brød for vår sult.
Hjelp oss å være ditt svar til dem som mangler hva vi eier i overflod.
Hjelp oss å høre det rop som du har hørt,
forstå den nød som du har forstått,
tjene den menneskehet som du har tjent.
Åpenbar for oss ditt bords hemmelighet:
et eneste brød og en eneste menneskehet.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.