Gå til hovedinnhold

Han lever!

Ingmar Johansson, en svensk prest, sanger og tekstforfatter har skrevet slik om det som skjedde i påsken:

Jag kan inte låta bli att fascineras
av profeten, Mästaren från Nasaret
evangeliernas glädjefyllda röster
detta ofattbara som de hört och sett
detta ljus som lyser rakt igenom sekler
från Hans liv, Hans gärning, ”Frälsarens porträtt”.

Jag kan komma på mig själv, bli rörd till tårar
över bilderna som alstras, växer fram
hur Han gick omkring och helade de sjuka
och upprättade den kränkta människan
detta ljus som lyser rakt igenom sekler
till befrielse från skuld, förnedring, skam.

Av rädsla dömde makten Honom skyldig
till att långsamt kvävas naglad vid ett kors
men kvinnorna som fann att graven lämnats triumferar:
”Han har visat sig för oss.
Herren lever
Herren lever
Han har visat sig för oss.”

Jag kan inte glömma bort den natt Han uppstod
i mitt brustna liv, när varat fick ett namn
när historien blev laddad med ny mening
ja, en helt ny värld ska växa ur Hans famn
detta ljus som lyser rakt igenom sekler
bilden av den sanna människan.

Av rädsla dömde makten Honom skyldig
till att långsamt kvävas naglad vid ett kors
men kvinnorna som fann att graven lämnats triumferar:
”Han har visat sig för oss.
Herren lever
Herren lever
Han har visat sig för oss.” 
Dagens prekentekst er fra Matteus 2,1-8:

Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven.  Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den.  Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø.  Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde.  Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, han som ble korsfestet.  Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!  Skynd dere av sted og si til disiplene hans: 'Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.' – Nå har jeg sagt dere det.»
Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene.

Jesus Kristus er stått opp!
Ja, han er virkelig oppstanden!
Dette er Påskedagens evangelium – det glade budskap. Jesus har stått opp! 

Hva betyr det?
For meg og deg i dag – hva betyr det?
Hvorfor er det så viktig?
Jesu oppstandelse er på ingen måte det eneste viktige ved påske, men det aller viktigste, fordi det bekrefter og befester det som skjedde på skjærtorsdag og langfredag og det som har skjedd tidligere i Jesu liv.

Barnet som ble født en natt i den lille byen Betlehem, straks sør for Jerusalem, og som utdannet seg til tømmermann i den lille byen Nasaret i Galilea, har nå møtt døden på et kors i den store byen Jerusalem. Sviktet, arrestert, forhørt, fornektet, uskyldig dømt til døden på et kors.
Der kunne historien om Jesus fra Nasaret ha sluttet og det hadde den gjort, hvis ikke det forunderlige hadde skjedd – på påskedags morgen er graven TOM og kvinnene møter en engel, som taler om at Jesus er stått opp.
Hva nå?
Hva betyr det at Jesus er stått opp?

Kjell Olav Sannes, professor og lærer i troslære – dogmatikk – spurte en gang sine studenter om hva Jesu oppstandelse innebærer og svarene kom ett for ett:
-         da Gud reiste Jesus opp fra de døde stadfestet han at Jesus er Guds Sønn
-         ved at oppstandelsen viste at Jesus var Guds Sønn, ble det også klart at hans død var en soning for hele verdens synd og skyld – Den oppstandne er Frelseren
-         oppstandelsen innebærer en seier over døden og alle onde makter
-         slik som Jesus stod opp, skal også vi stå opp - alle som hører ham til skal stå opp til et nytt liv med ham.

Det var et perspektiv ved Jesu oppstandelse som han fortsatt manglet i lista på tavla og han spurte igjen – til slutt sa en av studentene, lavt og forsiktig, nesten prøvende: ”Han lever.”
Sannes ba ham si det høyere og studenten gjentok, høyt og tydelig:
”Han lever!”

Sannes forteller at der og da skjedde det noe spesielt i auditoriet og han skriver videre:
”Undervisningssituasjonen ble likesom forvandlet til noe mer. Det opplevdes som et hellig øyeblikk, og jeg tror ikke jeg var den eneste som følte det slik. Jeg var redd stemmen ikke ville bære, så i stedet for å si noe skrev jeg på tavla i auditoriet, med store bokstaver: HAN LEVER!”

JESUS LEVER!

Han er, ikke bare en fortidig størrelse, men han er virkelig levende, her og nå, i dag.
I denne troen kan vi kristne leve hver eneste dag, og slik kan Jesus være med oss hver eneste dag – for han lever, han er levende!
De levende kan vi møte hver dag, de levende har vi alltid hos oss.
Altså:
Vi kan møte Jesus hver dag.

Vi kan møte Jesus her i kirka i dag,
gjennom salmesangen,
gjennom tekstlesningene,
gjennom bønnene,
gjennom dåpen,
gjennom nattverden.

Han vil også gå med oss ut av kirkedøra og være med oss inni i våre hverdager – for HAN LEVER!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.