Gå til hovedinnhold

Å se og tro

Prekenteksten er fra Joh. 9,1-7.35b-38:
1 Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. 2 Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» 3 Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. 4 Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. 5 Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.» 6 Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget til leire med spyttet og smurte den på mannens øyne. 7 Så sa han: «Gå og vask deg i Siloa-dammen!» Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake seende.
35b da Jesus møtte ham, spurte han: «Tror du på Menneskesønnen?» 36 Han svarte: «Hvem er han da, gode herre, så jeg kan tro på ham?» 37 Jesus svarte: «Du har sett ham, det er han som snakker med deg.» 38 «Jeg tror, Herre», sa mannen. Og han tilba ham.
Når Jesus møtte mannen igjen spurte Jesus:
«Tror du på Menneskesønnen?»
Mannen svarte:
«Hvem er han da, gode herre, så jeg kan tro på ham?»
Jesus svarte:
«Du har sett ham, det er han som snakker med deg.» «Jeg tror, Herre», sa mannen og tilba Jesus.

Først fikk mannen synet igjen, etter å ha gått mange år i mørke uten å kunne se, ble han helbredet og kunne se.
I sitt andre møte med Jesus blir mannens øyne enda en gang åpnet og han ser hvem Jesus er – Menneskesønnen, Guds Sønn.
Denne gangen er det ikke fordi han er fysisk blind at han trenger å få sine øyne åpnet, det har Jesus allerede ordnet, nå er det sitt åndelige syn mannen får åpnet. Det åndelige synet vårt er det som vi ser det guddommelige med.
Har du sett så mye av hvem Jesus er at du kan si:
”Jeg tror, Herre.” og tilbe ham.

Mannen så og forstod at han stod foran ingen annen enn Gud selv og svartemed tro og tilbedelse.

Hvem er det denne mannen har sett?
Jesus – en mann som helbredet, som gjorde mennesker friske.
Jesus – en mann som sier at han er verdens lys, at han er det lyset som skal skinne inn i våre liv, slik at vi kan se hvem vi er,
at han er det lyset som skal sinne inn i våre liv, slik at vi kan se hvem han er.

Jesus – Menneskesønnen, den som jødene ventet skulle komme til verden, fra himmel, for å frelse, hjelpe oss mennesker.

I evangeliene hører vi fortellinger om hvordan Jesus hjalp mennesker.
Etter at Jesus døde og stod opp, fortelles det fortsatt om hvordan han hjelper mennesker igjen og igjen.
Det fortelles også om mennesker som ser ham og kommer til tro på ham.

Dette har aldri sluttet.
I 2000 år har fortellingene om hva Jesus gjorde mens han var her i verden, hvordan han døde for oss på korset og stod opp igjen, gått verden rundt.
I 2000 år har mennesker sett, hørt og trodd og falt på kne og tilbedt Jesus Kristus, Guds Sønn, vår Frelser.

I dag har vi tre barn som skal bæres til dåpen, for å døpes i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. De skal også tegnes med korset tegn for å synliggjøre at de fra nå av skal tilhøre Jesus Kristus og tro på ham.
Vi kommer hit i tro på at det er viktig for våre barn å få et forhold til Jesus Kristus og i årene framover vil de lære mer og mer om Gud og Jesus.

I verden i dag får stadig mennesker sine øyne åpnede, slik at de ser hvem Jesus er – at han er deres Frelser, redningsmann.
En forutsetning for det er at de får høre om Jesus Kristus og det kan vi være med og bidra til. Det skjer i familien, når vi tar fram dåpslyset og forteller barnet om dåpen. Det skjer når mennesker forteller om Jesus Kristus til andre over hele verden.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Kristi åpenbaringsdag

Kristi Åpenbaringsdag, eller Epifania-dagen, som den også kalles, er en av de eldste kristne høytidene. Den har sin bakgrunn i feiringen av 6. januar, som en markering av Jesu fødsel, dåp og første under. Vi kan følge linjene helt tilbake til 100-tallet. Dagen har gjennomgått mange forandringer. Først ble feiringen av Jesu fødsel i Vestkirken flyttet til 25. desember rundt år 325 og 6. januar viet minnet om de vise menn.
Vismennene fulgte stjernen på sin vandring mot målet.
”Deilig er den himmel blå,
lyst det er å se derpå,
hvor de gylne stjerner blinker,
hvor de smiler, hvor de vinker
oss fra jorden opp til seg.”
En stjernehimmel er flott å se på, og den er gjerne opphav til undring og forundring. Den forandrer seg gjennom året, fordi vi ser ulike deler av den. Noen ganger dukker det også opp ”nye stjerner” eller rettere sagt ulike lysfenomen på himmelen som ligner på stjerner.
En stjernehimmel kan også brukes til å orientere seg og finne veien.
Vi skal i dag få følge noen menn på vandri…

Vingårdssøndag

Prekenteksten på Vingårdssøndag i år er en lignelse. Det er Jesus som forteller den for sine disipler. Lignelsen handler om hvordan Gud lønner oss.
Jesus sa: For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen, og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem: 'Gå også dere bort i vingården! Jeg vil gi dere det som rett er.' Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem: 'Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?' 'Fordi ingen har leid oss,' svarte de. Han sa til dem: 'Gå bort i vingården, dere også.'
Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren: 'Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin! Begynn med de sis…