Gå til hovedinnhold

På vei mot en preken

På Kristi Åpenbaringsdag i år er det for mange av oss en ny prekentekst. For 13 år siden prekte jeg over den fordi den tidligere var tillegstekst på dagen og akkurat det året var den satt opp som prekentekst.
Min overskrift da var "Jesus, barnet med to fedre", og startet med litt om Jesus og hans foreldre, Maria og Josef. Et gjennomgående spørsmål i prekenen var Hvem er Jesus?. Spørsmålet kan stilles både i forhold til 12-åringen i templet og til voksne mannen. Svarene er flere. Han er sønnen til Josef og Maria, gutten de fikk på underfult hvis, som de nå har fostret i 12 år. Jesus er også Ordet, Joh. 1,1f, og da er det ikke rart at han har ordet i sin makt og allerede som 12-åring kan tale så voksne lærde menn blir slått av undring. Jesus forteller selv i søndagens tekst at han selvfølgelig må være i sin fars hus, han er Guds sønn. Gutten har to fedre, Gud og Josef, den virkelige faren og stefaren. Stefaren Josef var den som var der når Jesus tok sitt første skritt, og sa sitt første ord, han som ga han omsorg og kjærlighet gjennom hele oppveksten. Gud var Faderen, den biologiske faren, som ga videre av seg og sitt til Jesus, ja til og med i enda større grad enn vi er vant til at biologiske fedre gjør. "Jeg og Far er ett.", sier Jesus i Joh. 10,30.

Et annet innsteg til dagen finner vi hos C.H. Martling som i "Mitt i verkligheten" har valgt overskriften "Å søke Jesus og å finne" på sitt prekenforslag til denne teksten. Han har så tre punkter:
1. Bare den som savner Jesus søker ham.
2. Bare den som søker Jesus finner ham.
3. Bare den som finner Jesus ser hans herlighet.

Her har vi et godt utgangspunkt til å trekke linjer til flere av julens tekster, både til denne dagen og til andre dager.
Jeg gleder meg til å sette meg ned og formulere en preken til søndag, og hvilken vinkling jeg velger kan høres i Skedsmo kirke eller leses her litt utpå søndagen.

Lykke til med prekenarbeidet til søndag!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De tre som ble korsfestet

Den dagen Jesus ble korsfestet på Golgata, ble to menn til korsfestet, en på hver side av Jesus. To menn, som var dømt og nå måtte ta sin straff. De to var forbrytere, røvere og de måtte ta sin rettferdige straff. De visste at dette var en mulighet, når de først startet med sine forbrytelser.
Det er tydelig at de to allerede tidligere hadde hørt om Jesus og visste hvem han var. Samtidig har de to helt ulike holdninger til hvem Jesus er. Den ene, han som tradisjonelt er plassert på Jesu venstre side, viser den samme holdning som de som spottet Jesus.
”Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!”
Røveren viser med han sier at han ikke har en anelse om hvor rett han har. Røveren viser at han ikke tror at Jesus er Messias, at han ikke tror at mannen som henger på korset ved siden av ham, vil kunne frelse ham og hele verden, ja at det er nettopp det han er på vei til å fullbyrde. Røveren, på Jesu venstre side ser, på samme måte som mange andre, ikke hvem Jesus faktisk er. Han ser ikke Guds Sønn…

Hva skal vi gjøre?

Vi har kommet til botens søndag i adventstiden og dagens tekst er hentet fra Lukasevangeliet:
Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»     «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?»  «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han.  Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med løn…

En bønn i adventstiden

Etter å ha brukt et par dager med tema om å åpne opp våre hjerter for han som skal komme, vil jeg i dag gi dere en bønn for adventstiden. En bønn om at Gud må komme til oss, til hver enkelt av oss, til deg og til meg i denne førjulstiden. En bønn som kan hjelpe oss til å holde fokus på Herrens komme i en travel førjulstid.

Herre, kom, gi deg selv til oss. Bare når du kommer, har vi rikdom Bare når du kommer, få vi sanne gaver. Kom med legedom for alt som har skjedd. Kom med fred til vonde minner. Kom med glede for dagen i dag. Kom med håp for framtiden. Kom med liv til våre liv. Kom med sans for det evige. Kom med styrke for våre viljer. Kom med kraft for våre tanker. Kom med kjærlighet for våre hjerter. Kom, Herre, gi deg selv til oss. Og hjelp oss, så vi kan gi oss selv til deg.  (Bønn av David Adam)
Ta deg tid til å be den sakte en gang til, og hvorfor ikke la den følge deg hver dag fram til jul.